دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 1-176  XML

1

تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه، رضایت مصرف کننده از خرده فروشی بر تبلیغات شفاهی مثبت(مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه های شهروند)

صفحه 1-16
پوریا حافظ تقوا؛ حسن اسماعیل پور

2

اثر راهبرد و فرایندهای مدیریت دانش بر تعالی سازمانی

صفحه 17-45
حسینعلی حیدری؛ حسن علی حیدری؛ خلیل خدایاری

3

بررسی تأثیر بکارگیری هماهنگی‏های سازمانی و استراتژیکی بر ارتقاء مزیت رقابتی

صفحه 46-68
آزاده رجبی؛ بهروز قاسمی

4

تاثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت گزارشگری مالی

صفحه 69-86
یداله تاری وردی؛ عباس نعیمی؛ مریم رستمی

5

بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر نرخ نقدینگی و مدیریت سود بانک ها

صفحه 87-110
علی نجفی مقدم؛ رضا صفا

6

تاثیر کیفیت وب سایت بر قدرت بازاریابی

صفحه 111-132
سید حسام وقفی؛ محمد رضاجوی آبکنار؛ علی فیاض؛ محمد مهدی قمیان

7

بررسی رابطه بازارگراییِ داخلیِ رهبری اخلاقی و فرسودگی شغلی بانقش میانجی گری استقلال شغلی بر تعهد سازمانی

صفحه 133-167
محمد خواجه سروی؛ محمدحسن ابراهیمی سروعلیا


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.