دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، تابستان 1397  XML

1

محاسبه‌ی پارامترهای انتقالات تابشی برای نوارهای سیستم B^3 ∏_g-A^3 ∑_u^+ مولکول N_2 و سیستم‌های 〖A^2∏〗_u-X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+- X^2 ∑_g^+ ، B^2 ∑_u^+-A^2 ∏_u یون مولکولی N_2^+

صفحه 1-28
فرزانه سادات قالیشورانی؛ مهساسادات میرعلینقی؛ محسن شعبانی

2

جذب ملفالان بر روی سطح گرافن و گرافن آلاییده با سیلیس، آلومینیوم و فسفر از طریق مطالعه تئوری تابعی چگال

صفحه 29-38
ابوالقاسم شاملی؛ سها سبز علیوند

3

استخراج فاز جامد مقادیر ناچیزسیپروفلوکساسین در نمونه های آبی بوسیله نانو لوله های کربنی و اندازه گیری آن با طیف سنجی مرئی و ماورابنفش در نمونهای بیولوژیکی

صفحه 39-48
علی مقیمی؛ شقایق دنیاگر واجد؛ فربیرز عزیزی نژاد

4

مطالعه ارتباط کمی ساختار – فعالیت جهت پیش بینی فعالیت دارویی برخی از ترکیبات پیریدین در درمان سرطان پوست با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب

صفحه 49-65
مهدی نکوئی؛ فاطمه شمس

5

تشکیل کمپلکس داکسی سایکلین-پالادیم : تعیین پارامترهای ترمودینامیکی به کمک برنامهKINFIT و تعیین مقدار دارو

صفحه 67-75
آذر باقری قمی

6

بررسی جذب CO در نانوساختارهای کبالت با استفاده از تئوری تابعی چگالی (DFT): فازهای کریستالی مکعبی و هگزاگونال

صفحه 77-85
فاطمه دولتی؛ علی نخعی پور؛ وحیدرضا داروگر؛ زهره دولتی؛ وجیهه افخمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.