دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-172  XML

1

مقایسه کارایی و برآورد هزینه دونوع ماشین بارگیری گرده بینه ( مطالعه موردی جمس ولودرچنگکدار)

صفحه 1-11

2

برآورد میزان ذخیره کربن در بیوماس گونه زبان گنجشک Fraxinus rotundifolia Mill.) مطالعه موردی: پارکجنگلی خلخال

صفحه 13-23

3

بررسی سازگاری سوزنیبرگان مهم جهان در منطقه ارتفاعی میانبند جنگلهای نکا (ونمک)

صفحه 25-37

4

باران ربایی، ساقاب و تاج بارش درختان راش شرقی در ناحیه ی خزری (جنگلهای شنرود سیاهکل)

صفحه 39-52

5

تعیین شرایط بهینه پخت خمیرکاغذ از ساقه کلزا به روش نیمه شیمیایی سولفیت خنثی جهت ساخت کاغذ فلوتینگ

صفحه 53-66

6

ارزیابی برنامه های چوبخشک کنی برای چوب تبریزی منطقه خراسان شمالی به ضخامت 7.5 سانتیمتر

صفحه 67-79

7

تعیین مدل انبارش بهینه در انبار محصول کارخانه تخته خرده چوب اسالم

صفحه 81-91

8

تأثیر آنزیم سلولاز بر ویژگیهای کاغذ حاصل از خمیرکاغذ جوهرزدایی شده

صفحه 93-104

9

اثر بخشی حضور AKD درکاغذهای تحریر شیمیایی-مکانیکی

صفحه 105-115

10

بررسی تاثیر نوع اتصال بر خواص آکوستیک چوبهای اتصالدار

صفحه 117-128

11

بررسی مقاومتهای مکانیکی اتصال ساخته شده از دوبل ممرز و مقایسه آن با دوبل پالونیا و صنوبر فشرده شده

صفحه 129-145

12

ارزیابی و مدیریت ریسک زیستمحیطی واحد پلیاتیلن شرکت پلیمر آریاساسول به روش EFMEA

صفحه 147-160


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.