دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-125  XML

1

مطالعه رفتار حرارتی و مورفولوژیک کامپوزیت هیبریدی پلی پروپیلن/ آرد چوب/ مونتموریلونیت

صفحه 1-10

2

بررسی مقایس های ضریب هدایت حرارتی گونه های چوبی سپیدار، ممرز و افراشیردار

صفحه 11-18

3

فاکتور میرایی چوب کاج جنگلی در ارتعاشات آزاد طولی، خمشی و پیچشی

صفحه 19-30

4

بررسی تأثیر ذرات نانورسبر ویژگیهای آتشگیری نانوکامپوزیت چوب پلاستیک حاصل از آرد چوب- پلی پروپیلن

صفحه 31-40

5

تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر خواص فیزیکی چوب جوان گونه ممرز (مطالعه موردی در طرح جنگلداری ماشلک)

صفحه 41-48

6

اگروفارستری روش نوین برای توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی:پارس آبادمغان)

صفحه 49-62

7

بررسی تنوع گونهای گیاهان چوبی اثر طبیعی ملی خشکه داران

صفحه 63-74

8

بررسی نقش آموزش زیست محیطی در مدیریت زیست محیطی زنان روستایی (مطالعه موردی: منطقه غرب استان مازندران)

صفحه 75-88

9

بررسی استفاده ازمتغیرهای مورفومتری حوزه های آبریز در تحلیل منطقهای سیلاب (مطالعه موردی : حوزه های آبریز سردآبرود، چالوسو کورکورسر)

صفحه 89-98

10

بررسی غنای گونهای و فرمهای رویشی در طول گرادیان ارتفاعی مراتع مشجر غرب کشور (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده ارغوان، استان ایلام)

صفحه 99-112

11

بررسی فلور، شکلهای زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه سیساب در استان خراسان شمالی

صفحه 113-124


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.