دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1389  XML

1

بررسی و تعیین تیپهای درختی در نیمرخ عرضی جنگلهای شمال ایران ( مطالعه موردی منطقه گلبند )

صفحه 1-12

2

ارزیابی تغییرات فضای سبز منطقه 2 تهران با استفاده از عکسهای هوایی و داده های ماهوارهای

صفحه 13-24

3

بررسی تأثیر برخی عوامل محیطی بر مشخصه های کمی گونه های اقاقیا و سرو نقرهای در پارک طبیعت پردیسان

صفحه 25-34

4

تعیین گسترشگاه تیپهای درختی و درختچه ای ناحیه رویشی البرز مرکزی (مطالعه موردی حوزه آبریز چالوس)

صفحه 35-48

5

بررسی اقتصادی تولید خمیر کاغذ فلوتینگاز باگاس در استان خوزستان

صفحه 49-60

6

برآورد مدول الاستیسیته دینامیک چوب سرو سیمین با استفاده از سامانه ایرانی آزمون ارتعاش اجباری

صفحه 61-74

7

شناسایی الیاف کاغذهای بازیافتی

صفحه 75-88

8

بررسی کارایی روش هیدروگراف واحد لحظ های ژئومورفولوژی در برآورد دبی اوج سیلاب

صفحه 89-100

9

بررسی منابع آلاینده رودخانه سردآبرود

صفحه 101-110

10

تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاههای بهاره و تابستانه گونه پازن

صفحه 111-122


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.