تعداد مقالات: 5650

1

1. A Study on the Sustainable Spirit of the Youth in the Poems of the Contemporary Female Poets

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 12، بهار 2014، صفحه 9-30

2

3D Numerical Simulation of the Separated Turbulent Shallow Flow around a Single Side Obstacle

Journal of Water Sciences Research
دوره 9، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 23-36

3

A biotechnological perspective on the affinity magnetic separation and purification based on oligonucleotides

Journal of Nanoanalysis
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1396

4

A Biotechnological Perspective on The Affinity Magnetic Separation and Purification Based on Oligonucleotides

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 255-264

5

Abnormality Detection in a Landing Operation Using Hidden Markov Model

Journal of Computer & Robotics
دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 31-37

6

A Brief Review: The Meeting Point of Language Learning and Translation

Journal of Language and Translation
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 79-84

7

Acaricidal activity of essential oils: a review

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 183-198

8

Access and Utilization of Government Health Facilities by Rural Farm Households: Evidence from Kogi State, Nigeria.

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 11-17

9

Accumulation and Histopathological Effects of Mercury Chloride after Acute Exposure in Tropical Fish Gymnotus carapo

Journal of Chemical Health Risks
دوره 2، شماره 4، بهار 2012

10

A Chance – Constrained DEA model with random input and output data: Considering maintenance groups of Iranian Aluminum Company

Theory of Approximation and Applications
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1395

11

Acidity removal of Iranian heavy crude oils by nanofluid demulsifier: An experimental investigation

Journal of Nanoanalysis
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1396

12

A Combined Vector and Direct Power Control for AC/DC/AC Converters in DFIG Based Wind Turbine

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 06، شماره 02، تابستان 2017، صفحه 47-53

13

A Comparative Study in Relation to the Translation of the Linguistic Humor

Journal of Language and Translation
دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 43-51

14

A Comparative Study of Strategy Instrument through Process vs. Product Writing on IELTS Writing Performance of Iranian EFL Learners

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 5، شماره 3، بهار 2017، صفحه 18-33

15

A Comparative Study of Vocabulary Learning Strategies Used by Marine Engineering Students and Iranian EFL Learners

Research in English language pedagogy
دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 61-72

16

A Comparative Study of Women's Political Participation in Mashrouteh and Pahlavi Period and the Islamic Republic of Iran

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 16، بهار 2015، صفحه 107-122

17

A Comparative study of Young Learners in their Willingness to Communicate from Socio-cultural Perspective

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 23، زمستان 2016، صفحه 19-34

18

A Comparative Study on Marriage in different Relegious and its Socio-legal Aspects

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 13، تابستان 2014، صفحه 111-122

19

A Comparative Study on Seismic Performance of Hexagrid, Diagrid and Tubular Structural Systems

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 55-65

20

A Comparison of Morphological Traits in Three Ornamental Species of Cyclamen, Primula and Viola in Nature (Forest Lands) with Their Cultured Samples in West Mazandaran Province

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 9-16

21

A Comparison of Professional Knowledge between Expert and Novice Iranian EFL Teachers at Iranian Language Institutes and Universities

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 6، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 37-59

22

A Comparison on Divorced and Married People's Attitudes toward the Role of TV Satellite in Family Cohesion

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 13، تابستان 2014، صفحه 123-144

23

A Conceptual Model on Relationship between Structure and Functions in Rangeland Ecosystems

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 242-252

24

A Critical Analysis of Political-Economical Discourse: The Case of Iran’s Post-Nuclear Deal Economic Development

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 6، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 60-77

25

A Critical View on New Urbanism Theory in Urban Planning: From Theory to Practice

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 89-97

26

A Cross-Disciplinary and Linguistic Study of Context Frames in Research Article Abstracts

Research in English language pedagogy
دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 81-95

27

Acute Toxicity of Captan on Blood Factors Total Immunoglobulin, Liver, and Gill Tissues of Fingerling Grass Carps: Ctenopharyngodon idella

Journal of Chemical Health Risks
دوره 7، شماره 1، بهار 2017

28

Adaptation of the Cyanobacterium fischerella sp. ISC 107 to the combined effects of pH and carbon dioxide concentration. Mahboobeh Rajabnasab1, Ramezan Ali Khavari-nejad1*, Shademan Shokravi2 and Taher Nejadsattari1

Plant Physiology
دوره 7، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 2163-2171

29

A DFT and Molecular Dynamics Study on Inhibitory Action of Three Amine Derivatives on Corrosion of Carbon Steel

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 7-20

30

Adsorption Behaviors of Curcumin on N-doped TiO2 Anatase Nanoparticles: Density Functional Theory Calculations

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 1، بهار 2017، صفحه 85-98

31

Adsorption behaviors of curcumin on the N-doped TiO2 anatase nanoparticles using density functional theory simulations

Journal of Nanoanalysis
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1396

32

Adsorption of phenol by super hydrophobic phenol-formaldehyde/silica hybrid aerogel

Journal of Nanoanalysis
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1396

33

Adsorption of Phenol by Super Hydrophobic Phenol-Formaldehyde/Silica Hybrid Aerogel

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 214-222

34

Adsorption of Vitamin C on a Fullerene Surface: DFT Studies

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-7

35

Advantages and Disadvantages of Participatory Plant Breeding (PPB) in Iran: A Study Based on Breeders' Perceptions

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 201-209

36

A fixed point method for proving the stability of ring $(\alpha, \beta, \gamma)$-derivations in $2$-Banach algebras

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 06، شماره 04، زمستان 2017، صفحه 269-276

37

Aflatoxin M1 Contamination in Ice-Cream

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 1، بهار 2013

38

Aflatoxin M1 Contamination in Milk and Milk Products in Iran: A Review

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 3، بهار 2013

39

A Flexible Link Radar Control Based on Type-2 Fuzzy Systems

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 06، شماره 02، تابستان 2017، صفحه 55-59

40

A Fuzzy Goal Programming Model for Efficient Portfolio Selection.

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 10، شماره 22، پاییز 2017، صفحه 61-71

41

A fuzzy multi-objective model for a project management problem

Iranian Journal of Optimization
دوره 09، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 107-117

42

A green approach for the synthesis of 2-amino-4H-chromene derivatives using Polystyrene-Supported 1-Methylimidazolium tetrachloroferrate as an efficient heterogeneous catalyst in water

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 7، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 36-46

43

A green synthesis of nanosilver as a redox electrode for determination of heavy metals

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017

44

Agricultural Extensification and Biodiversity Loss in Ikom Cross River State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 7، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 103-110

45

Agrobiodiversity Conservation Techniques Adopted By Rural Farmers in Kware Local Government Area Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 7، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 85-90

46

Agro-Physiological Traits of Potato (Solanum tuberosum L. cv. Agria) Affected Different Rate of Zeolite and Triple Super Phosphate

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 65-72

47

A Hybrid Control Method for Stable Operation of Active Power Filters in Three-Phase Four-Wire Networks

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 06، شماره 01، بهار 2017، صفحه 27-33

48

A Hybrid Grey based Two Steps Clustering and Firefly Algorithm for Portfolio Selection

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 10، شماره 22، پاییز 2017، صفحه 49-59

49

Airy equation with memory involvement via Liouville differential operator

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1396

50

Allelopathic Effects of Sorghum on Milk Thistle (Silybum marianum L.) Seed Germination and Growth

Research On Crop Ecophysiology
دوره 9، شماره 2، تابستان 2014، صفحه 115-123

51

Alleviation of oxidative stress induced by drought stress through priming by β-aminobutyric acid (BABA) in Rapeseed (Brassica napus L.) plants. Neda Mohamadi1,2, Amin Baghizadeh3*, Sara Saadatmand1, Zahra Asrar4

Plant Physiology
دوره 7، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 2203-2210

52

American Option Pricing of Future Contracts in an Effort to Investigate Trading Strategies; Evidence from North Sea Oil Exchange

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 67-77

53

American Policy in Persian Gulf Region: Continuity or Change at the Trump Era

International Journal of Political Science
دوره 7، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 61-70

54

A mini-review on oxysporone

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 55-60

55

An ab initio study and natural bond orbital (NBO) of the effective factors on the isomerization of halo carbonyl phospha-keten and their analoga containing As atom

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017

56

Analog kefir production with a low phenylalanine for Phenylketonuria

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 5، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 111-120

57

Analysing the Effects of Environmental Recognition on Enhancing the Hidden Natural Landscape of Tajrish River-Valley and its Sociability

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 61-74

58

Analysis and Assessment of Communicative Action Indicators and Variables; a Case of Tehran city, Iran

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 49-58

59

Analysis and Health Risk Assessment of Arsenic and Zinc in Ghee Consumed in Kermanshah City, Western Iran using Atomic Absorption Spectrometry

Journal of Chemical Health Risks
دوره 7، شماره 1، بهار 2017

60

Analysis and Modeling of Yield, CO2 Emissions, and Energy for Basil Production in Iran using Artificial Neural Networks

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 47-58

61

Analysis of convergence of solution of general fuzzy integral equation with nonlinear fuzzy kernels

Theory of Approximation and Applications
دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 97-109

62

Analysis of Convergence of Solution of General Fuzzy Integral Equation with Nonlinear Fuzzy Kernels

Theory of Approximation and Applications
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1396

63

Analysis of Effective Key Factors in Adaptability of a Building in the Future with an Emphasis on Flexibility in Historical Buildings (Case Study: Bu-Ali of Hamadan )

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 1، بهار 2017، صفحه 69-78

64

Analysis of Effective Solutions in the Field of Waste Management in Municipalities

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 313-323

65

Analysis of Factors Affecting Canola Plantation Development in Tabriz and Marand Counties, Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 25-35

66

Analysis of Heavy Metals in Honey from North-Western Regions of Iran

Journal of Chemical Health Risks
دوره 5، شماره 4، بهار 2015

67

Analysis of Masonry Infill Panels Retrofitted with FRP Sheets in R/C Frames

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 85-96

68

Analysis of Phatic Utterances in Fictional Dialogue: A Case study of Austen’s Persuasion (تحلیل گفتار آغازین در مکالمه داستانی: بررسی موردی «ترغیب» آستین)

جستار نامه: ادبیات تطبیقی (فارسی- انگلیسی)
دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 126-140

69

Analysis of Plane Waves in Anisotropic Magneto-Piezothermoelastic Diffusive Body with Fractional Order Derivative

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 86-99

70

Analysis of Processing Methods, Marketing Channels and Profitability Determinants of Selected Cassava Products in Kogi State, Nigeria.

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 81-88

71

Analysis of Rectangular Stiffened Plates Based on FSDT and Meshless Collocation Method

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 568-586

72

Analytical Study of the Social Values and Norms of Youth in Saddi's Gulistan Based on Contemporary Sociological Theories

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 22، زمستان 2016، صفحه 31-46

73

Analytic Solution of Fuzzy Second Order Differential Equations under H-Derivation

Theory of Approximation and Applications
دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 99-115

74

Analytic solution of fuzzy second order equation under H-derivation

Theory of Approximation and Applications
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1396

75

Analyzing the Obstacles to the Realization of Citizens' Participation in the Context of City Council Elections Law (Case Study: Tehran City Council)

Creative City Design
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1396

76

Analyzing the Tendency of Young People towards Marriage and Identifying its Obstacles and Problems

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 16، بهار 2015، صفحه 63-86

77

An Analysis of Neighborhoods’ Sustainability with Imperative Factors (Case Study: Regions in Mashhad Metropolitan Area)

Creative City Design
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396

78

An Ant Colony approach to forward-reverse logistics network design under demand certainty

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 10، شماره 22، پاییز 2017، صفحه 103-114

79

An approach to rank efficient DMUs in DEA based on combining Manhattan and infinity norms

Iranian Journal of Optimization
دوره 09، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 13-19

80

An Assessment Method for Project Cash Flow under Interval-Valued Fuzzy Environment

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 10، شماره 22، پاییز 2017، صفحه 73-80

81

An Efficient Strain Based Cylindrical Shell Finite Element

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 632-649

82

An efficient synthesis of 14-substituted-14H-dibenzo[a,j]xanthene derivatives promoted by a nano isopolyoxomolybdate under thermal and solvent-free conditions

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017

83

An Evaluation of the Relationship between Virtual Social Network's Consumption and the Youth's Lifestyle

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 13، تابستان 2014، صفحه 69-88

84

An Evolutionary and Phylogenetic Study of the BMP15 Gene

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 197-209

85

A New adaptive method for removing impulse noise from medical images

Signal Processing and Renewable Energy
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 37-45

86

A New Approach to Buckling Analysis of Lattice Composite Structures

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 599-607

87

A New Control Method for Smoothing PMSG-based Offshore Wind Farm Output Power

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 06، شماره 02، تابستان 2017، صفحه 67-72

88

A New Finite Element Formulation for Buckling and Free Vibration Analysis of Timoshenko Beams on Variable Elastic Foundation

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 276-290

89

A new lupane triterpene glycoside from Euphorbia boissierana Prokh.

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 149-152

90

A New Passive Islanding Detection Method for Distributed Generations Using Time-Frequency Transform-Based EMD-HT

Signal Processing and Renewable Energy
دوره 1، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 9-21

91

A New System of Contactless Power Transfer with Low Voltage Stress and Parasitic Capacitors Effect

Journal of Computer & Robotics
دوره 10، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 23-35

92

A new technique for solving Fredholm integro-differential equations using the reproducing kernel method

Theory of Approximation and Applications
دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 1-14

93

An Exact Solution for Vibration Analysis of Soft Ferromagnetic Rectangular Plates Under the Influence of Magnetic Field with Levy Type Boundary Conditions

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 186-197

94

An Experimental Investigation on Fracture Analysis of Polymer Matrix Composite under Different Thermal Cycling Conditions

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 697-706

95

An implicit finite difference scheme for analyzing the effect of body acceleration on pulsatile blood flow through a stenosed artery

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 06، شماره 02، تابستان 2017، صفحه 147-161

96

An Inquiry into Intersemiotic Translation of Children's Books: A Case Study of Illustration and Rendition

Journal of Language and Translation
دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 1-19

97

An integrated model of cellular manufacturing and supplier selection considering product quality

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 10، شماره 22، پاییز 2017، صفحه 39-48

98

An Investigation into Income Distribution in Zanjan Province: A Case Study of Rural Households in Abhar ‍County

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 489-496

99

An Investigation into Irisin Levels: Acute and Chronic Effects of Combined Training and Its Association with Anthropometric Variables in Overweight Men

Journal of Chemical Health Risks
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1396

100

An Investigation into the Effect of Gibberellic Acid and Storage Temperature on Vegetative and Reproductive Characteristics of Tuberose (Polianthes tuberosa)

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 137-146

101

An Investigation of Financing Costs Factors on the Auditor's Qualified Report in the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 19-28

102

An Investigation of Stress and Deformation States of Rotating Thick Truncated Conical Shells of Functionally Graded Material

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 865-877

103

An Investigation of the Fatigue Corrosion Behavior of Al 6063-T6 Alloy under Seawater Influence

Journal of Environmental Friendly Materials
دوره 1، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 23-32

104

An Investigation on the Effect of Adding Different Levels of Molasses on the Silage Quality of Pistachio (Pistachio vera) by Product and Wheat Straw Mixture Silages

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 543-548

105

ANN-DEA Approach of Corporate Diversification and Efficiency in Bursa Malaysia

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 1، بهار 2017، صفحه 9-20

106

A Novel Approach for Optimal Placement of HV/Mvsubstation and Distributed Generation Simultaneously by Cuckoo Optimization Algorithm

Signal Processing and Renewable Energy
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 23-36

107

A novel existence and uniqueness theorem for solutions to FDEs driven by Lius process with weak Lipschitz coefficients

Theory of Approximation and Applications
دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 73-87

108

A novel method for purification of the synthesized Br-HIDA compound and its identification by FT-IR and HPLC techniques in Pars Isotope Company

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017

109

A Novel Method for Selecting the Supplier Based on Association Rule Mining

Journal of Computer & Robotics
دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 39-52

110

A Novel Method to Increase the Power Capacity of Transmission Lines Using Transformerless Static Synchronous Series Compensator

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 06، شماره 03، پاییز 2017، صفحه 87-92

111

A Novel Robust Adaptive Trajectory Tracking in Robot Manipulators

Journal of Computer & Robotics
دوره 10، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 1-11

112

A Novel Structure for Optical Channel Drop Filter using Two-Dimensional Photonic Crystals with Square Lattice

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 6، شماره 21، تابستان 2017، صفحه 43-47

113

An overview of plant growth promoting rhizobacteria and their influence on essential oils of medicinal plants: a review article.

Plant Physiology
دوره 7، شماره 3، تابستان 2017، صفحه 2051-2061

114

Antiallergic polyphenols from Citharexylum spinosum

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 129-134

115

Antibacterial activity and conductivity properties of composite nanofiber of cellulose acetate and Ag-Cu hybrid (bimetallic) nanoparticles

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017

116

Antibacterial activity of Butia odorata extracts against pathogenic bacteria

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 169-174

117

Antibacterial effect of brilliant blue food dye

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 7، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 890-895

118

Antibiotic resistance pattern and serotyping of Escherichia coli producing siderophore in people with urinary tract infection

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 7، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 849-854

119

Antifungal Activity of Nettle (Urtica dioica L.) and European Pennyroyal (Mentha pulegium L.) Extracts on Alternaria alternata

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 7، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 869-874

120

Antifungal effects of crude extract and fractions of Euphorbia splendida Mobayena gainst Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Candida albicans and Candida krusei

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 37-41

121

Antifungal Screening of Bridelia ferruginea Benth (Euphorbiaceae) Stem Bark Extract in Mouthwash Formulations

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 5، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 131-138

122

Antileishmanial effect of Crataegus microphylla leaf extract on Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) promastigotes

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 761-768

123

Antimicrobial and Antioxidant Activity of Carotenoid Pigment Produced by Native Rhodococcus spp. Isolated From Soil

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 809-816

124

Antimicrobial and Barrier Properties of Bovine Gelatin Films Reinforced by Nano TiO2

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 3، بهار 2013

125

Antimicrobial, Physicochemical, Mechanical, and Barrier Properties of Tapioca Starch Films Incorporated with Eucalyptus Extract

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 3، بهار 2013

126

Antioxidant Activity and Electrochemical Properties of Tetradentate Schiff Bases and Their Cd(II) Complexes

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 63-70

127

Antioxidant enzyme responses and crop yield of wheat under drought stress and re-watering at vegetative growth period. Mohsen Saeidi1*, Shiva Ardalani1, Saeid Jalali-Honarmand1, Mohammad-Eghbal Ghobadi1 and Majid Abdoli2

Plant Physiology
دوره 8، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 2257-2267

128

Antioxidant properties of various extract from selected wild Moroccan aromatic and medicinal species

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 175-182

129

Antioxidant Responses of Helianthus annuus L. under Vanadium Stress. Masoumeh Abedini1*, Fatemeh Mohammadian1, Behrokh Daie-Hassani1 and Leila Zarandi-Miandoab2

Plant Physiology
دوره 8، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 2239-2245

130

Anti-Quorum Sensing Potential of Potato Rhizospheric Bacteria

Journal of Chemical Health Risks
دوره 7، شماره 1، بهار 2017

131

A Numerical Approach for Solving Forth Order Fuzzy Differential Equations Under Generalized Differentiability

Theory of Approximation and Applications
دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 39-56

132

An Upper Bound Analysis of Sandwich Sheet Rolling Process

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 608-618

133

A Pathological Study of the Effect of Internet on the Social Isolation among the Students

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 15، زمستان 2014، صفحه 143-156

134

A Pathological Study on the Emotional Divorce of Women(20-39) and its Effects on their Children

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 14، پاییز 2014، صفحه 9-22

135

A photographic investigation of Tehran's light pollution from North and East directions

Anthropocentric Pollution Journal
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1396

136

A Photographic Investigation of Tehran's Light Pollution from North and East Directions

Anthropocentric Pollution Journal
دوره 1، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 18-24

137

Application of Acidic Ionic Liquid as a Solvent/Catalyst for Preparation of α-Oximinoketones from β-Dicarbonyl Compounds

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 18-27

138

Application of Demand Response Programs to Heavy Industries: a Case Study on a Regional Electric Company

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 06، شماره 03، پاییز 2017، صفحه 93-99

139

Application of DPSIR Conceptual Framework in Analyzing the Impact of the Type and Level of Physical – qualitative Changes on Urban Construction

Creative City Design
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1396

140

Application of Geographical Location Differences of the Sun- Path Diagram in Climatic Architecture

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 77-88

141

Application of Magnetic Polymer Particles Modified with β–Cyclodextrin for Adsorption of Bovine Serum Albumin

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 51-64

142

Application of [MeC(OH)2]+ClO4 – super acidic ionic liquid as highly efficient catalyst for multi-component synthesis of pyrazolo[1,2-a][1,2,4]triazole-1,3- diones

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 1، بهار 2017

143

Application of mine waste for wastewater treatment: Efficient organic pollutant removal

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 9، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 137-145

144

Application of Nanoanalysis: Amine-functionalized mesoporous silica nanoparticles for mercury speciation in human samples

Journal of Nanoanalysis
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

145

Application of Nanoanalysis: Amine-Functionalized Mesoporous Silica nanoparticles for Mercury Speciation in Human Samples

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 181-188

146

Application of Soft Computing Methods in the Analysis of Velocity Field in Dividing Channel

Journal of Water Sciences Research
دوره 9، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 37-46

147

Application of Starch Foams Containing Plant Essential Oils to Prevent Mold Growth and Improve Shelf Life of Packaged Bread

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 4، بهار 2013

148

Application of the Lie Symmetry Analysis for second-order fractional differential equations

Iranian Journal of Optimization
دوره 09، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 79-83

149

Application of tris (trihexyltetradecylphosphonium) gadolinium hexachloride as magnetically recoverable catalyst for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones in solvent-free conditions

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 7، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 14-24

150

Approximate solution of system of nonlinear Volterra integro-differential equations by using Bernstein collocation method

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 7، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 79-89

151

A regularization method for solving a nonlinear backward inverse heat conduction problem using discrete mollification method

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1396

152

A Relationship between the Leadership of Coaches and the Satisfaction of Sport Students at I.A.U of Kermanshah

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 15، زمستان 2014، صفحه 115-142

153

A Research on Association between SCD1 and OLR1 Genes and Milk Production Traits in Iranian Holstein Dairy Cattle

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 243-248

154

A Review of the Role of Trust, Social Networks, Participation and the Feeling of Happiness in Students

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 17، تابستان 2015، صفحه 107-124

155

A REVIEW ON NATIONAL AND INTERNATIONAL LEGAL DOCUMENTS ON COMBATING SAND AND DUST STORMS

Anthropocentric Pollution Journal
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1396

156

A Robust Quantitative Structure-Property Relationship-Based Model for Estimation of Refractivity Indices of 101 Common Paraffin Derivatives Based on Their Molecular Structures

Journal of Chemical Health Risks
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1396

157

A Simple Method for Designing a Duct for a Multi-Component Ducted Propulsion System

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 57-64

158

A Simple, Practical and Efficient Method for the Synthesis of New Disubstituted 1,3,4-oxadiazoles

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 76-85

159

A Simple Procedure to Evaluate Competitiveness of Toxigenic and Atoxigenic Isolates of Aspergillus flavus in Solid and Liquid Media

Journal of Chemical Health Risks
دوره 7، شماره 2، پاییز 2017

160

A Simulation Study on Impact of Climate Factors on Production and Requirements of Rice in Bangladesh

Research On Crop Ecophysiology
دوره 9، شماره 1، بهار 2014، صفحه 55-69

161

A Sociological Analysis of Citizenship Status among South Khorasan Payamnoor Students

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 15، زمستان 2014، صفحه 51-72

162

A Sociological Analysis on the Students' Attitudes toward Islamic Religious Approximation

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 13، تابستان 2014، صفحه 23-38

163

A sociological Study of Satellite Impact on Youth's Religious Identity in Tehran

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 22، زمستان 2016، صفحه 9-30

164

A Sociological Study of the Effects of Lifestyle on Social Identity and its Effective Factors

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 23، زمستان 2016، صفحه 43-56

165

A Sociological Study on the Effect of the Facebook for Bounding Social Capital among the Youth

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 12، بهار 2014، صفحه 173-188

166

A Sociological Study on the Effect of the Virtual Network (Telegram) on Emotional Divorce among Young Couples (A Case Study of Babol Payam Noor Center)

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 25، تابستان 2017، صفحه 71-80

167

A Sociological Study on the Hijab among the Females in Isfarayen

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 12، بهار 2014، صفحه 113-136

168

A Sociological Survey of Subjective Evaluation of Social Health Indicators in the Youth (Case Study: Youth of Ghaen City in South Khorasan)

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 18، پاییز 2015، صفحه 9-32

169

A solution of nonlinear fractional random differential equation via random fixed point technique

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 06، شماره 04، زمستان 2017، صفحه 277-287

170

Assessing Cost Effective Management Options of Eichhornia crassipes in Ecotourism Ramsar Sites, Nepal

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 7، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 79-83

171

Assessing the Impact of Land Use Changes and Rangeland and Forest Degradation on Flooding Using Watershed Modeling System

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 93-106

172

Assessing the Quality Change of Some Parameters of Karun River Water at a Four -Year Interval

Journal of Water Science & Engineering
دوره 7، شماره 16، پاییز 2017، صفحه 99-114

173

Assessing the Quality of Persian Translation of the Book “Principles of Marketing” Based on the House’s (TQA) Model

Journal of Language and Translation
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 49-64

174

Assessing the Spirit of Entrepreneurship and its Influencing Factors on Entrepreneurial Skills among Taught Young People in comparison with Untaught Trainees in Technical and Vocational Training Organization

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 21، تابستان 2016، صفحه 157-186

175

Assessment Bioremediation of Contaminated Soils to Petroleum Compounds and Role of Chemical Fertilizers in the Decomposition Process

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 1، بهار 2013

176

Assessment Effect of Different Irrigation Regime and Fertilizer Combinations on Seed Yield, Radiation Use Efficiency and Biochemical Parameters of Corn

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 26-36

177

Assessment of Antioxidant Activity, Grain and Oil Production of Amaranth (Amaranthus retroflexus L.) in Saline Conditions

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 51-64

178

Assessment of Four Heavy Metals Mercury, Lead, Copper and Cadmium Levels in Muscles of Import-ed Tilapia to Iran

Journal of Chemical Health Risks
دوره 7، شماره 2، پاییز 2017

179

Assessment of Groundwater Chemical Quality, Using Inverse Distance Weighted Method

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 4، بهار 2013

180

Assessment of Heavy Metals (Cu, Pb and Zn) in Different Tissues of Common Carp (Cyprinus carpio) Caught from Shirinsu Wetland, Western Iran

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 2، پاییز 2014

181

Assessment of Iron Fortification Influence on Organoleptics and Physico-Chemical Properties of Yogurt

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013

182

Assessment of Phytoextraction Potential of Fenugreek (Trigonellafoenum-graecum L.) to Remove Heavy Metals (Pb and Ni) from Contaminated Soil

Journal of Chemical Health Risks
دوره 5، شماره 1، بهار 2015

183

Assessment of Poverty Alleviation Strategies Used By Rural Farming Households in Ondo State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 7، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 73-78

184

Assessment of Saltwater Pollution in Azarshahr Plain Groundwater, Iran: Conjugating GALDIT Method and Geostatistics

Journal of Water Sciences Research
دوره 9، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 63-72

185

Assessment of the Effect of Rural Transportation Cost On Agricultural Productivity in Ankpa Local Government Area of Kogi State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 43-49

186

Assessment of Transparency Impact of Accounting Information on the Cost of the Audit for each Type of Industry

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 13-27

187

Assessment Regression Relation between Wheat Seed Germination Characteristics Affected Sodium Hypochlorite (NaClO)

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 70-74

188

Assessment the Effect of Concentration and Application Time of Titanium Dioxide Nanoparticles on Biochemical Traits and Seed Yield of Wheat (Triticum aestivum L.)

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 25-37

189

Assessment the Effect of Organic and Chemical Fortified Fertilizers on Uptake of Some Macro Nutrient by Sugarcane in Khouzestan Province

Research On Crop Ecophysiology
دوره 11، شماره 1، تابستان 2016، صفحه 44-50

190

Association among lifestyle status and dyslipidemia in Yasuj

Journal of Physical Activity and Hormones
دوره 1، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 1-16

191

Association between MTNR1A and CYP19 Genes Polymorphisms and Economic Traits in Kurdi Sheep

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 69-74

192

Association between Melatonin Receptor 1A (MTNR1A) Gene Polymorphism at the MnlI Site and Production Traits in Shal and Crossbreeding between Shal and Romanov

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 453-459

193

Association of Biological and Chemical Additives on Nutrient Composition, Total Losses, Microbiological and Fermentative Profile of Sugarcane Silage

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 577-584

194

A Study of Applied Strategies in Translating Idiomatic Expressions in Two Movie Subtitles: Bring It On & Mean Girls

Research in English language pedagogy
دوره 3، شماره 2، بهار 2016، صفحه 80-93

195

A Study of Cultural Intelligence among Students of IAU at the East of Mazandaran University

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 14، پاییز 2014، صفحه 87-102

196

A Study of Factors Affecting on the Educational Inequality in Kazeroon City

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 13، تابستان 2014، صفحه 39-68

197

A Study of the Determinant Factors of Education and Age Equality in Marriage (Case Study Yazdian Couples

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 20، بهار 2016، صفحه 109-134

198

A Study of the Relationship between Family Values and Tendency to Marriage among Female High School Students in Qaemshahr City

Sociological Studies of Youth
دوره 8، شماره 27، زمستان 2017، صفحه 79-94

199

A Study of the Relationship between Self-actualization of People and Their Attitude to Democracy

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 13، تابستان 2014، صفحه 89-110

200

A Study of the Social Factors Influencing Faroojian People's Attitude towards Modern Media (Satellite)

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 22، زمستان 2016، صفحه 47-64

201

A Study of Translators’ Approach in Dealing with Culture-specific Items in Translation of Children’s Fantasy Fiction

Journal of Language and Translation
دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 35-42

202

A study on Antimicrobial Resistance of Helicobacter Pylori Isolates Recovered from Dyspeptic Patients by Epsilometer Test

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 7، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 824-833

203

A study on strength and durability of self-compacting concretes made of recycled aggregates

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 27-36

204

A Study on the Altruistic Attitude among the Youth in Mashhad

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 14، پاییز 2014، صفحه 67-86

205

A Study on the Effect of Embarrassing Mechanism in Parents-Children Relationship and its Role in Deviational Behavior in the Youth (Based on Theoretical Model of Braithwaite)

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 16، بهار 2015، صفحه 87-106

206

A Study on the Evolution of Cultural Identity among High school Girls(A Case Study of Horaman-e-Takht(Kurdestan Province)

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 14، پاییز 2014، صفحه 23-42

207

A Study on the Factors Affecting University Students' Attitudes on Marriage in Mahalat Payamnoor University)

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 15، زمستان 2014، صفحه 89-114

208

A Study on the Frequency of Occurrence and Usage of Anglicism in Speech of Young Iranian Telegram Users

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 25، تابستان 2017، صفحه 43-56

209

A Study on the Function of Mobile Message in the Life of the Youth

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 14، پاییز 2014، صفحه 43-66

210

A Study on the Internet and its Effects on the Psycho-Social Behavior among the Students at IAU University

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 14، پاییز 2014، صفحه 147-178

211

A Study on the Organizational and Structural Barriers of Women's Participation in the Administrative Structure of Iran (Young Women Employed in Private Sector of District 6 in Tehran)

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 25، تابستان 2017، صفحه 57-70

212

A Study on the Relationship between Life Skill of Young People’s Mental Health (Case Study: Young People aged 15-29 in Hajiabad)

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 23، زمستان 2016، صفحه 87-106

213

A Study on the Social Capital Components and its Impact on Women Security

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 12، بهار 2014، صفحه 137-150

214

A Study on the Social Factors Influencing Scientific Papers Presentations among PhD Candidates at IAU of Babol

Sociological Studies of Youth
دوره 8، شماره 27، زمستان 2017، صفحه 109-120

215

A Study on the Social Participation of the Parents of the Delinquent and Non-Delinquent Teenagers on School Affairs

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 15، زمستان 2014، صفحه 157-180

216

A Study on the Socio-cultural Factors Affecting Women's Cosmetic Surgery (A Case Study of Women in Noor City)

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 25، تابستان 2017، صفحه 9-26

217

A Study on the Types of Leisure time Spending among the Student of the IAU of Ardestan Branch

Sociological Studies of Youth
دوره 4، شماره 13، تابستان 2014، صفحه 145-156

218

A Supervised Method for Constructing Sentiment Lexicon in Persian Language

Journal of Computer & Robotics
دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 11-19

219

A survey of equine anti-Listeria monocytogenes antibodies using Latex Agglutination Test in southeast of Iran

Veterinary Journal of Equine Sciences
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1396

220

A Survey of Family Factors Affecting 12-18 years old Teenager's Attitude towards Delinquency in Department of Correction and Rehabilitation of Gorgan City

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 18، پاییز 2015، صفحه 73-89

221

- A Survey of Social and Cultural Factors Influencing Childbearing in Andimeshk with Emphasis on Lifestyle (Case Study: Married Women less than 35 Years Old)

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 21، تابستان 2016، صفحه 9-24

222

A Survey of Social Factors Influencing Social Consensus(Case Study: Bushehr Civic Families)

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 17، تابستان 2015، صفحه 85-106

223

A Survey of Some Social and Individual Factors Influencing the Tendency to Aggression (Case Study: Deylam City's Youth)

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 24، بهار 2017، صفحه 85-96

224

A Survey of Teaching Skills Workshops Influencing Professors' Performance in University Students' Classrooms

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 21، تابستان 2016، صفحه 119-134

225

A Survey of the Relationship between Social Alienation and Social Apathy among the students of Islamic Azad University (Mashhad Branch)

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 17، تابستان 2015، صفحه 125-144

226

A Survey on Multicast Routing Approaches in Wireless Mesh Networks

Journal of Computer & Robotics
دوره 10، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 37-48

227

A Synthetic Approach for Evaluation of Cytosinediazonium Susceptibility

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 84-96

228

A theoretical study of structural and spectral properties on [18F]FDG radiopharmaceutical

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 4، زمستان 2017

229

A Three-terms Conjugate Gradient Algorithm for Solving Large-Scale Systems of Nonlinear Equations

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1396

230

A TQM and JIT Integrated Continuous Improvement Model For Organizational Success: An Innovative Framework

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 10، شماره 22، پاییز 2017، صفحه 15-23

231

A Triple State Time Variant Cost Function Unit Commitment with Significant Vehicle to Grid Penetration

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 06، شماره 04، زمستان 2017، صفحه 143-151

232

Attitude Control of Unmanned Aerial Vehicle Based on Sliding Mode Technique with Parameter Estimation

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 49-60

233

Attitude of Agricultural High School Educators in Khouzestan Province Regarding Sustainable Agriculture

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 89-93

234

Automated structure elucidation of phytochemicals

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 109-110

235

Axisymmetric Buckling Analysis of Porous Truncated Conical Shell Subjected to Axial Load

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 338-350

236

Axisymmetric Problem of Thick Circular Plate with Heat Sources in Modified Couple Stress Theory

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 157-171

237

Barley Productivity Decomposition in Iran: Comparison of TT, GI, MGI, and GTTI Approaches

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 305-312

238

Behavior Analysis of Cold Expanded-Bolt Clamped AL2024-T3 Plate

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 1-13

239

Bending Analysis of Multi-Layered Graphene Sheets Under Combined Non-Uniform Shear and Normal Tractions

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 12-23

240

Benzothiazolopyrimidinone through oxidative coupling of catechols and propylthiouracil

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 1، بهار 2017

241

Biaxial Buckling Analysis of Symmetric Functionally Graded Metal Cored Plates Resting on Elastic Foundation under Various Edge Conditions Using Galerkin Method

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 821-831

242

Bidding Strategy on Demand Side Using Eligibility Traces Algorithm

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 06، شماره 04، زمستان 2017، صفحه 163-169

243

Bifurcation Problem for Biharmonic Asymptotically Linear Elliptic Equations

Theory of Approximation and Applications
دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 13-37

244

Binuclear Complex of Zinc and Copper with Unsymmetrical Macrocyclic Ligand as Sensitizer in Nanocrystaline TiO2 Solar Cells

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 60-73

245

Bioactivity of essential oil from Hertia cheirifolia L. flowers in the control of bacteria

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 23-26

246

Biodegradable Films Based on Cassava Starch/Mentha piperita Essence: Fabrication, Characterization and Properties

Journal of Chemical Health Risks
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1396

247

Biogenic Synthesis of Silver Nanoparticles Using Fruit Aqueous Extract of Psidium Guajava and Its Antibacterial Activity

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 126-133

248

Biological Activity and Efficient Synthesis of 3, 4-Dihydropyrimidin-2-(1H)-one/thione Derivatives

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 4، بهار 2014

249

Biological Control of African Violets Root-Knot Disease by the Used of Extracellular Protease Bacillus

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 247-255

250

Biostratigraphic study on calcareous nannofossils in South Gorgan, North of Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 9، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 146-153

251

Biosynthesis of copper oxide nanoparticles using leaves extract of Leucaena leucocephala L. and their promising upshot against diverse pathogens

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 776-786

252

Body Management and Youth National Identity (Case Study: Sari Youth)

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 17، تابستان 2015، صفحه 9-32

253

Bone Surface Model Development Based on Point Clouds Extracted From CT Scan Images

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 61-70

254

Brain derived neurotrophic factor of adolescents not improved after 8 weeks resistance training

Journal of Physical Activity and Hormones
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 19-28

255

Breeding Objectives and Desired-Gain Selection Index for Rayeni Cashmere Goat in Pasture System

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 631-636

256

Buckling of doubly clamped nano-actuators in general form through spectral meshless radial point interpolation (SMRPI)

Journal of Nanoanalysis
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

257

Buckling of Doubly Clamped Nano-Actuators in General form Through Spectral Meshless Radial Point Interpolation (SMRPI)

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 1، بهار 2017، صفحه 76-84

258

Buckling Study of Thin Tank Filled with Heterogeneous Liquid

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 802-810

259

Callus Induction and Organogenesis Capacity from Lamina Explant of Petunia × hybrida F1 Induced by BA and NAA

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 157-162

260

Calpastatin Gene Polymorphism in Raini and Tali Goat in the Kerman Province

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 461-464

261

Canola seed germination and seedling growth in response to saline condition and bio-priming. Hojjat Ataei Somagh1 * Seyyed Mehdi Mousavi1, Heshmat Omidi1, Elnaz Mohammadian2 and Milad Hemmati5

Plant Physiology
دوره 7، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 2149-2156

262

Cardiovascular Disease Risk Factors and Cardiac Markers among Male Cement Workers in Calabar, Nigeria

Journal of Chemical Health Risks
دوره 7، شماره 2، پاییز 2017

263

Case study of the statistical distribution of the concretes implemented at Qazvin

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 37-50

264

Catalytic activity of ZrO2–SO3H as highly efficient recyclable nano-catalyst for the synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyrans

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017

265

Change of Species Diversity in Vascular Plants Across Ecological Species Groups

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 107-121

266

Changes Germination, Growth and Anatomy Vicia ervilia in Response to Light Crude Oil Stress

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 1، بهار 2014

267

Changes in Alfalfa (Medicago sativa L.) Growth and Biochemical Traits in Response to Silicon Application under Different Irrigation Regime

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 38-50

268

Changes of Enzymes Activity and Production of Secondary Metabolites of Artemisia aucheri in Different Altitudes and Its Relation to Adaptation

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 3، بهار 2014

269

Characteristics Determination of Rheb Gene and Protein in Raini Cashmere Goat

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 289-295

270

Characteristics of Social Networks in the Theory and the Real World

International Journal of Political Science
دوره 7، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 31-42

271

Characterization of bioactive compounds from Ficus vallis-choudae Delile (Moraceae)

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 235-242

272

Characterization of Ceiba petandra and Lannea kerstingii Stem Bark Extract Creams

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 71-80

273

Characterization of Chemical Composition and Antioxidant Properties of Trachyspermum ammi Seed as a Potential Medicinal Plant

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 4، بهار 2014

274

Characterization of $\delta$-double derivations on rings and algebras

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 06، شماره 01، بهار 2017، صفحه 55-65

275

Characterization of $(\delta‎, ‎\varepsilon)$-double derivation on rings ‎and ‎algebras

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 06، شماره 03، پاییز 2017، صفحه 191-198

276

Characterization of Stress Concentration in Thin Cylindrical Shells with Rectangular Cutout Under Axial Pressure

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 133-141

277

Chemical composition and yield of essential oil from two Iranian species of basil (Ocimum ciliatum and Ocimum basilicum)

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 3-8

278

Chemical Composition of the Essential Oil from the Aerial Parts of Satureja hortensis As a Potent Medical Plant Using Traditional Hydrodistillation

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 4، بهار 2013

279

Chemical Composition of the Essential Oil, Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Vitex pseudo-negundo Seeds Collected from Northeastern Iran

Journal of Chemical Health Risks
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1396

280

Chemical composition of the essential oil, total phenolic contents and antioxidant activity of Vitex pseudo-negundo seeds collected from northeastern Iran

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 27-32

281

Chemical Composition, Physical Characteristics, Rumen Degradability of NDF and NDF Fractionation in Rice Straw as an Effective Fibre in Ruminants

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 221-228

282

Chemical compositions of essential oils from Etlingera brevilabrum: A comparative analysis using GC×GC/TOFMS

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 15-22

283

Chemical constituents, antioxidant and antibacterial activities of the hexane extract of Alchemilla sericata Reichenb

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 9-14

284

Chemical Modification of Nanosilica Toward Dispersive Solid Phase Extraction of Trace Triazine Herbicides from Environmental Water Samples

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 65-75

285

Choosing weights for a complete ranking of DMUs in DEA and cross-evaluation

Iranian Journal of Optimization
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1396

286

Climate Variability Impacts on Land Use and Livelihoods in Drylands

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 406-406

287

Cloning and determination of biochemical properties of protective and broadly conserved vaccine antigens from the genome of extraintestinal pathogenic Escherichia coli into pET28a vector

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 5، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 251-256

288

Cloning and Expression of Heat Shock Protein 60kDa Gene from Brucella melitensis as Subunit Vaccine

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 387-392

289

Cloning and expression of rhl AB operon under the control of tac promoter in E. coli

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 7، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 855-868

290

Cloning of synthetic gene including antigens against Urinary Tract Infections in pET28a+ vector

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 5، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 245-249

291

Coincidence points and common fixed points for hybrid pair of mappings in b-metric spaces endowed with a graph

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 06، شماره 04، زمستان 2017، صفحه 301-321

292

Colonial organization of space constitutes for the foundation of territorial insecurity in Sistan and Baloochestan

International Journal of Political Science
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 11-19

293

Comedy, Context and Unsaid Meaning: A Case Study in Conversational Implicature

Journal of Language and Translation
دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 63-71

294

Common best proximity points for $(\psi-\phi)$-generalized weak proximal contraction type mappings

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 06، شماره 04، زمستان 2017، صفحه 289-300

295

Comparative Analysis of Profitability of Cassava Production among Agricultural Development Programme (Adp) and Non-Adp Contact Cassava Farmers in Abia State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 51-60

296

Comparative Analysis of Shea-butter Production Techniques Used among Women Processors in Baruten and Ilorin-South Areas, Kwara State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 7، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 75-80

297

Comparative Approach to the Backward Elimination and for-ward Selection Methods in Modeling the Systematic Risk Based on the ARFIMA-FIGARCH Model

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 11-30

298

Comparative Assessment of Gully Erosion and Sediment Yield in Different Rangelands and Agricultural Areas in Ghasr-e-Shirin, Kermanshah, Iran

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 296-306

299

Comparative Effect of Visual and Auditory Teaching Techniques on Retention of Word Stress patterns: A Case Study of English as a Foreign Language Curriculum in Iran

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 5، شماره 4، تابستان 2017، صفحه 7-31

300

Comparative Generic Analysis of Introductions of English and Persian Dentistry Research Articles

Research in English language pedagogy
دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 27-40

301

Comparative Performance Analysis of AODV,DSR, TORA and OLSR Routing Protocols in MANET Using OPNET

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 6، شماره 22، پاییز 2017، صفحه 27-34

302

Comparative Study of the Concept of Justice in the Contemporary Political Philosophy of Islam and the West (With emphasis on Michael Sandel's votes)

International Journal of Political Science
دوره 7، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 1-29

303

Comparative study on efficiency of ANP and PROMETHEE methods in locating MSW landfill sites

Anthropocentric Pollution Journal
دوره 1، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 40-45

304

Comparative Study on the Effect of Water Stress and Rootstock on Photosynthetic Function in Pistachio (Pistacia vera L.) Trees

Journal of Nuts
دوره 08، شماره 02، زمستان 2017، صفحه 151-159

305

Compare Cadmium Accumulation Trend between Cultivated Soil and Wheat (Triticum aestivum L.) Tissue Affected Different Cropping Pattern and Growth Stage

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 73-77

306

Compare Performance of Recovery Algorithms MP, OMP, L1-Norm in Compressive Sensing for Different Measurement and Sparse Spaces

Signal Processing and Renewable Energy
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 19-23

307

Comparing Relative and Additive Contents of Return with Cash Recovery Rate

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 1، بهار 2017، صفحه 21-39

308

Comparing Social Compatibility of Male and Female Students in Payam-e Nour University (PNU) of Dareshahr

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 20، بهار 2016، صفحه 89-108

309

Comparing the Components of Children's Physical Fitness in Relation to the Role of Air Pollution in Tehran, Iran

Anthropocentric Pollution Journal
دوره 1، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 34-39

310

Comparing the Components of Children's Physical Fitness in Relation to the Role of Air Pollution in Tehran, Iran

Anthropocentric Pollution Journal
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1396

311

Comparing the impact of culturally laden Task-based language Teaching (TBLT) and Content-based language Teaching (CBLT) on Iranian intermediate learners' Speaking improvement

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 5، شماره 3، بهار 2017، صفحه 69-88

312

Comparison of bioactive compounds and their antioxidant potentials of three varieties of Labisia pumila Benth. extracts obtained from different extraction methods. Ehsan Karimi1*, Hawa Z. E. Jaafar2, Pooyan MehrabanJoubani3

Plant Physiology
دوره 8، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 2293-2298

313

Comparison of contrast water immersion, active recovery and passive recovery on blood lactate and CRP levels in table tennis players

Journal of Physical Activity and Hormones
دوره 1، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 17-28

314

Comparison of Different Selenium Sources and Vitamin E in Laying Hen Diet and Their Influences on Egg Selenium and Cholesterol Content, Quality and Oxidative Stability

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 83-89

315

Comparison of Microwave-Assisted and Hydrodistillation Methods for Extraction of Essential Oil from Achillea millefolium

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013

316

Comparison of Stiffness and Failure Behavior of the Laminated Grid and Orthogrid Plates

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 126-137

317

Comparison of the Efficiency of Power Transmission Companies in the Electric Power Industry of Iran Applying Conventional and Network Data Envelopment Analysis Methods

Iranian Journal of Optimization
دوره 09، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 85-92

318

Comparison of the Fatty Acid Composition of the Longissimus Dorsi Muscle of Kids, Lambs and Calves Produced under Iranian Transhumant Production System

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 437-443

319

Comparison of the volatile oils of Artemisia tournefortiana Reichenb. obtained by two different methods of extraction

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 47-54

320

Comparison the effect of carboxymethyle cellulose films containing Thymus vulgaris and Zataria multiflura on shelf life of chicken meat

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 5، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 225-229

321

Comparison the effects of aqua aerobic and resistance training on blood sugar and insulin resistance in women with gestational diabetes mellitus

Journal of Physical Activity and Hormones
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 1-18

322

Computational aspect to the nearest southeast submatrix that makes multiple a prescribed eigenvalue

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 06، شماره 01، بهار 2017، صفحه 67-72

323

Computational fluid dynamics analysis and geometric optimization of solar chimney power plants by using of genetic algorithm

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 49-60

324

Computational studies on the interaction of vitamin C (ascorbic acid) with nitrogen modified TiO2 anatase nanoparticles

Journal of Nanoanalysis
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1396

325

Computer-aided phytochemical research

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-2

326

Computer Assisted Vocabulary Instruction: A Case of Applying PowerPoint Presentation into Iranian EFL Classes

Research in English language pedagogy
دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 73-80

327

Conservation Tillage Can Reduce Energy Consumption and Carbon Emissions in the Production of Rainfed Sunflower

Research On Crop Ecophysiology
دوره 10، شماره 1، تابستان 2015، صفحه 51-63

328

Considering Effect of Energy Market on Reactive Power Market

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 06، شماره 03، پاییز 2017، صفحه 119-126

329

Contextualizing Grammar Instruction through Meaning-Centered Planned Pre-emptive Treatment and Enhanced Input in an EFL Context

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 10، شماره 20، پاییز 2017، صفحه 72-91

330

Continuous Energy Values of 3-Amino-4-Nitraminofurazan Molecule by Modern Optimization Techniques

Iranian Journal of Optimization
دوره 09، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 69-77

331

Control of In Vitro Contamination in Dionysia tapetodes for Effective Micropropagation

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 221-228

332

Control of Wheeled Mobile Manipulators with Flexible Suspension Considering Wheels Slip Effects

Journal of Computer & Robotics
دوره 10، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 77-85

333

Convection in a Tilted Square Enclosure with Various Boundary Conditions and Having Heat Generating Solid Body at its Center

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1396

334

Cooling Effect of Shaded Open Spaces on Long-term Outdoor Comfort by Evaluation of UTCI Index in two Universities of Tehran.

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 9-26

335

Correlations among Certain Growth and Production Traits in Different Breeds of Goats

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 465-470

336

Coupled Bending-Longitudinal Vibration of Three Layer Sandwich Beam using Exact Dynamic Stiffness Matrix

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 730-750

337

Coupled fixed point theorems involving contractive condition of integral type in generalized metric spaces

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 06، شماره 01، بهار 2017، صفحه 45-53

338

Coupling of Amines, Dialkyl acetylenedicarboxylaes and Formaldehyde Promoted by Copper (II) Chloride: An Efficient Synthesis of Polysubstituted Dihydro-2-oxopyrrols

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 86-95

339

Cracks Analysis in Zavin Concrete Dam Using Fracture Mechanics Approach

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 61-71

340

Critical Assessment of Poetic Imagery Translation in Nizami’s “Leili & Majnun” by James Atkinson

Journal of Language and Translation
دوره 7، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 35-53

341

Cryopreservation of Smirnovia iranica (Sabeti) Seeds and Evaluation of Cryopreserved Seeds under Laboratory, Greenhouse and Natural Habitat Conditions

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 122-137

342

Cultural Capital as a Bulwark against Social Alienation (Case Study: Students of Saqqez City)

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 17، تابستان 2015، صفحه 33-56

343

Cyclohexane-1,4-diyl bis (hydrogen sulfate) as an efficient homogeneous catalyst for one-pot multi-component synthesis of dihydropyrimidones via Biginelli reaction

International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره 7، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 10-25

344

Damping Ratio in Micro-Beam Resonators Based on Magneto-Thermo-Elasticity

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 249-262

345

Data Envelopment Analysis from simulation on the Lattice QCD using CCR model

Iranian Journal of Optimization
دوره 09، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 57-68

346

Delineation of enriched zones of Mo, Cu and Re by concentration-volume fractal model in Nowchun Mo-Cu porphyry deposit, SE Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 9، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 64-72

347

Design and Analysis of Graded Honeycomb Shock Absorber for Increasing the Safety of Passengers in Armored Vehicles Exposed to Mine Explosion

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 370-383

348

Design and Implementation of Compressor Controller using Optimized VSD algorithm

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 5، شماره 20، بهار 2017، صفحه 9-15

349

Design and Miniaturization of a Novel Fractal Microstrip Antenna for UWB Applications

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 6، شماره 21، تابستان 2017، صفحه 35-42

350

Design and Optimization of Metal Matrix Composite (MMC’S) Spur Gear

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 9، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 49-56

351

Design and Simulation of piezorestive pressure sensor for AFM Probe the displacement measurement

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 6، شماره 21، تابستان 2017، صفحه 27-33

352

Designing Path for Robot Arm Extensions Series with the Aim of Avoiding Obstruction with Recurring Neural Network

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 5، شماره 20، بهار 2017، صفحه 1-8

353

Design, Manufacture and Environmental Tests of Battery Pack for Spacecraft Freights

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 9، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 77-84

354

Design of a Dynamically Balanced 2-DOF Planar Parallel Manipulator using Four-bar Legs

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 81-86

355

Design of an Ultra-Wideband Monopole Antenna by Using New Nano-Composite Materials

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 6، شماره 22، پاییز 2017، صفحه 19-25

356

Design of PID Controller for Teleopration System with Genetic Algorithm

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 6، شماره 21، تابستان 2017، صفحه 1-7

357

Detecting Flooding Attacks on IMS Networks Using Kullback-Leibler Divergence and Triple EWMA

Signal Processing and Renewable Energy
دوره 1، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 31-43

358

Detection of Human Papillomavirus in Osophageal Squamous Cell Carcinoma samples in Mazandaran Province, Iran

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 741-747

359

Determination of Acetaminophen Via TiO2/MWCNT Modified Electrode

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 142-149

360

Determination of a Conceptual Model for the Structural Features and Pb–Zn Mineralization in the North of Behabad Fault Zone, Central Iran

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 9، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 168-183

361

Determination of Carbamazepine in Biological Samples Using Ultrasound-Assisted Emulsification Micro-extraction and Gas Chromatography

Journal of Chemical Health Risks
دوره 5، شماره 1، بهار 2015

362

Determination of Essential Nutrients in Some Indigenous Pharmacological Plants Growing in Fars Province, Iran

Journal of Chemical Health Risks
دوره 6، شماره 2، پاییز 2016

363

Determination of Sodium Benzoate and Potassium Sorbate in “Doogh” Samples in Post Market Surveillance in Iran 2012

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 1، بهار 2013

364

Determination of the Benefits of Different Berseem Clover Cultivars and Nitrogen Fertilizer in Forage Corn Intercropping System

Research On Crop Ecophysiology
دوره 10، شماره 2، زمستان 2015

365

Determination of the Environmental Design Factors Contributing to Children’s Creativity Based on the Concepts of Shahnameh

Creative City Design
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1396

366

Determination of Trace Amounts of Gold in Environmental Samples by Adsorptive Stripping Voltammetry of Its Complex with Rhodamine Using Osc-Pls

Journal of Chemical Health Risks
دوره 2، شماره 3، بهار 2012

367

Determination of Zinc Ions in Environmental Samples by Dispersive Liquid- Liquid Micro Extraction and Atomic Absorption Spectroscopy

Journal of Chemical Health Risks
دوره 2، شماره 3، بهار 2012

368

Determine the Impedance Value of Fault Current Limiter (FCL) in Electric Power System

Signal Processing and Renewable Energy
دوره 1، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 11-22

369

Determining Leisure Time as a Mechanism to Reduce Youth Generation Drug Use

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 19، زمستان 2015، صفحه 121-136

370

Determining Range Suitability Using Fuzzy and Hierarchical Method (Case Study: Bagheran Birjand Watershed, South Khorasan Province, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 232-241

371

Determining the Pollinizer for Pecan Cultivars

Journal of Nuts
دوره 08، شماره 01، تابستان 2017، صفحه 41-48

372

Developing and Validating a Questionnaire to Assess Critical Discourse Analysis Practices among EFL Teachers

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 10، شماره 21، زمستان 2017، صفحه 115-142

373

Developing a Paradigm for Fair Valuation in Tehran Stock Exchange

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 81-96

374

Developing Area Yield Crop Insurance under Alternative Parametric Methods: Case study for Wheat in East Azarbaijan Province, Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 367-382

375

Development and Validation of Sustainable Aquaculture Indicators: Case of Alborz Dam Basin, Mazandaran, Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 191-199

376

Development of a novel lot sizing model with variable lead time in supply chain environment

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 10، شماره 22، پاییز 2017، صفحه 25-38

377

Development of Management Strategies for the Urban Environment with SWOT Approach: A Case Study in Iran

Anthropocentric Pollution Journal
دوره 1، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 25-33

378

Development of Management Strategies for the Urban Environment with SWOT Approach: A Case Study in Iran

Anthropocentric Pollution Journal
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1396

379

Development of Process Model for Optimal Selection of Process Parameters for Geometric Tolerances and Surface Roughness in Stereolithography

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 9، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 103-113

380

DEVELOPMENT OF PRODUCTIVITY MEASUREMENT AND ANALYSIS FRAMEWORK FOR MANUFACTURING COMPANIES

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 10، شماره 22، پاییز 2017، صفحه 1-13

381

DFT study of [18F]flubatine

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017

382

DFT study of 2,6-dicyanooxane, 2,6-dicyanothiane, 2,6-dicyanoselenane and their corresponding isodicyano isomers

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 4، زمستان 2017

383

Differences in EFL Learners’ Requests to Faculty in Synchronous Computer-Mediated Communication: Case of Gender and Proficiency

Research in English language pedagogy
دوره 5، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 181-202

384

Direct and Semi-Direct Validation: Test Takers’ Perceptions, Evaluations and Anxiety towards Speaking Module of an English Proficiency Test

Journal of Language and Translation
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 25-41

385

Direct Optimal Motion Planning for Omni-directional Mobile Robots under Limitation on Velocity and Acceleration

Journal of Optimization in Industrial Engineering
دوره 10، شماره 22، پاییز 2017، صفحه 93-101

386

Displacement Field Due to a Cylindrical Inclusion in a Thermoelastic Half-Space

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 445-455

387

Dissolution Kinetic Evaluation of Manganese-rich Iron ore by Sulphuric acid Solution

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 125-134

388

Distance Management of SMEs Using ICT Solutions

Iranian Journal of Optimization
دوره 09، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 1-12

389

Distribution Network Reconfiguration Study Using The Gravitational Search Algorithm

Signal Processing and Renewable Energy
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 1-10

390

Do Critical Thinking Skills Lead to Success in Language Teaching? A Case of Iranian EFL Teachers Based on Their Gender and Degree of Education

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 10، شماره 20، پاییز 2017، صفحه 17-28

391

Does Agriculture Price Index Respond to Exchange Rate Fluctuations in Iran?

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 407-413

392

DR. ABBASALI SANADGOL

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 92-92

393

Drought Monitoring Using Vegetation Indices and MODIS Data (Case Study: Isfahan Province, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 148-159

394

Dry and Wet Abrasive Conditions of Fe-C-B Wear Resistance Hardfacing Alloy on Mild Steel

Journal of Environmental Friendly Materials
دوره 1، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 7-10

395

Dynamical distance as a semi-metric on nuclear con guration space

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 05، شماره 04، زمستان 2016، صفحه 279-287

396

Dynamic Instability Analysis of Embedded Multi-walled Carbon Nanotubes under Combined Static and Periodic Axial Loads using Floquet–Lyapunov Theory

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 10، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 5-18

397

Dynamic Instability of Visco-SWCNTs Conveying Pulsating Fluid Based on Sinusoidal Surface Couple Stress Theory

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 225-238

398

Dynamics of Food Chain Model: Role of Alternative Resource for Top Predator

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1396

399

Ecological Drivers of Ecosystem Diversity in Sahelian Rangeland of Niger

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 265-288

400

Ecological Restoration, Global Challenges, Social Aspects and Environmental Benefits

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 90-91

401

Economic, Social and Demographic Characteristics and the Youth's Perception towards Corruption

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 19، زمستان 2015، صفحه 53-80

402

Economic Value and Produced Milk Quality in Holstein Lactating Cows in Organic System

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 27-35

403

Editorial

Journal of Environmental Friendly Materials
دوره 1، شماره 2، پاییز 2017

404

Editorial

Journal of Environmental Friendly Materials
دوره 1، شماره 1، تابستان 2017

405

Effective Factors on the Participation of Mazandaran Province Rural Women in Rice Cultivation

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 275-282

406

Effectiveness Evaluation of Rural Extension Education Programs (The Case of Sheep Breeders in Pasargad Township, Iran)

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 465-476

407

Effect of 8 weeks moderate intensity aerobic exercise on brain derived neurotrophic factor (BDNF) in female athletes

Journal of Physical Activity and Hormones
دوره 1، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 29-38

408

Effect of 8 weeks regular endurance training on galectin-3 changes after a strenuous aerobic exercise

Journal of Physical Activity and Hormones
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 29-38

409

Effect of 8 weeks regular resistance training on attenuation of sdLDL changes after single session of heavy resistance exercise

Journal of Physical Activity and Hormones
دوره 1، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 39-50

410

Effect of Adding Coenzyme Q10 and Ellagic Acid during Cryopreservation on Post-Thaw Quality of Ram Semen

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 445-451

411

Effect of a session training on serum concentration of immunoglobulin A, cortisol and lipoprotein in the morning and the afternoon in elite male Taekwondo

Journal of Physical Activity and Hormones
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 23-36

412

Effect of Bread Making Process on Aflatoxin Level Changes

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 4، بهار 2014

413

Effect of Business Groups Affiliation on Cash Holdings and Return on Equity

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 1-9

414

Effect of Clay Network Formation on Flame Retardancy of Polyethylene terephthalate/montmorillonite Nanocomposites

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 74-85

415

Effect of Climatic Conditions on Flowering of Walnut Genotypes in Romania

Journal of Nuts
دوره 08، شماره 02، زمستان 2017، صفحه 161-167

416

Effect of Clinoptilolite Coated with Silver Nanoparticles on Meat Quality Attributes of Broiler Chickens during Frozen Storage

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 321-328

417

Effect of Cloob Social Network on Social Capital of Girls and Women in Tabriz

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 19، زمستان 2015، صفحه 99-120

418

Effect of column-foundation connection stiffness on seismic performance of rocking steel braced frame

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 75-83

419

Effect of Diet Physical Form on Performance and Diet Digestibility in Finishing Fat-Tailed Lambs

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 603-609

420

Effect of Diets Formulated on the Basis of Four Critical Essential Amino Acids on Performance and Blood Biochemical Indices of Broiler Finisher Chickens Reared under Tropical Environment

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 303-311

421

Effect of different concentrations of Zinc and their interaction with Sodium nitroprusside (SNP) on physiological and biochemical parameters of Plantago major L. Sara Nasiri Savadkoohi1*, Sakineh Saeidi-sar2 Abbas Ali Dehpour3 and Hossein Abbaspour1

Plant Physiology
دوره 7، شماره 3، تابستان 2017، صفحه 2113-2123

422

Effect of Different Levels of Milk Thistle (Silybum Marianum) in Diets Containing Cereal Grains with Different Ruminal Degradation Rate on Rumen Bacteria of Khuzestan Buffalo

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 401-409

423

Effect of Different Levels of Turmeric and Rosemary Essential Oils on Performance and Oxidative Stability of Broiler Meat

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 655-662

424

Effect of Different Planting Distributions on Yield and Forage Quality of Common Vetch (Vicia sativa L. )

Research On Crop Ecophysiology
دوره 9، شماره 2، تابستان 2014، صفحه 82-88

425

Effect of Essential Oils of Zataria multiflora, Eucalyptus globolus and Their Combination on Fermentation Parameters Using Merghoz Goat Rumen Liquor

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 53-59

426

Effect of ethanol and humic acid foliar spraying on morphological traits, photosynthetic pigments and quality and quantity of essential oil content of Dracocephalum moldavica L. Amirhossien Samadimatin1 and Abbas Hani2*

Plant Physiology
دوره 8، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 2299-2306

427

Effect of Gamma Irradiation on Some Biochemical Parameters and Physico-chemical Properties of Oil in Soybean [Glycine max (L.) Merr.] .

Plant Physiology
دوره 7، شماره 2، بهار 2017، صفحه 1991-1998

428

Effect of Gradual and Shock Chilling Stress on Abscisic Acid, Soluble Sugars and Antioxidant Enzymes Changes in ‘Sultana’ Grapevine. Shima Sadat Beheshti Rooy1, Ghasem Hosseini Salekdeh2, Mehdi Ghabooli3, Mansour Gholami 4, Ehsan Mohsenifard 5, and Rouhollah Karimi 1, 6*

Plant Physiology
دوره 7، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 2211-2224

429

Effect of Growing Media on the Vegetative Growth Process of F1 and F2 Tomato Varieties

Research On Crop Ecophysiology
دوره 10، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 113-122

430

Effect of Growth Medium and Calcium Nano-Fertilizer on Quality and Some Characteristics of Gerbera Cut Flower

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 205-213

431

Effect of Heat Stress Duration on Growth, Flowering and Electrolyte Leakage in Four Cultivars of Calendula officinalis

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 63-72

432

Effect of Hydrogen Peroxide Concentration in Remediation of Oil-contaminated Soils with Use of Fenton Reaction

Journal of Chemical Health Risks
دوره 2، شماره 4، بهار 2012

433

Effect of in ovo Injection of Calcium Carbonate Nanoparticles on Bone Post Hatched Characteristics and Broiler Chicken Performance

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 663-667

434

Effect of Impulse Voltage on Partial Discharge of Oil and Paper - Oil Insulators Containing Air Cavity

Signal Processing and Renewable Energy
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 41-48

435

Effect of Information Delay on Joint Investment Fund's Performance

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 1، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 1-13

436

Effect of Kiwi Shell and Incubation Time on Mobility of Lead and Cadmium in Contaminated Clay Soil

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 2، پاییز 2014

437

Effect of Levels of Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus) on Performance and Blood Biochemical Characteristics in Japanese Quails (Coturnix coturnix)

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 687-691

438

Effect of Methyl Jasmonate and Sucrose on Endogenous Non-structural Carbohydrates in Petals and Leaves of Cut ‘First Red’ Roses (Rosa hybrida L.)

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 73-80

439

Effect of Organic and Chemical Fertilizers on Growth Parameters and Essential Oil of Iranian Basil (Ocimum basilicum L.)

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 14-24

440

Effect of Organic and Inorganic Sources of Nitrogen on Maize Yield,N Uptake and Soil Fertility

زراعت و اصلاح نباتات
دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 101-110

441

Effect of Outlet Submergence in Bottom Outlet on Aeration between Emergency and Service Gates at high Dams

Journal of Water Science & Engineering
دوره 7، شماره 16، پاییز 2017، صفحه 73-82

442

Effect of Paclobutrazol on Some Morphological and Physiological Characteristics of Petunia under Drought Stress

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 125-136

443

Effect of pH on Separation of Solid Content from Paint Contained Wastewater by a Coagulant-flocculant Compound

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 1، بهار 2014

444

Effect of postharvest oxalic acid treatment on ethylene production, quality parameters, and antioxidant potential of peach fruit during cold storage.

Plant Physiology
دوره 7، شماره 2، بهار 2017، صفحه 2027-2036

445

Effect of Précis Writing Instruction on the Creation of Cohesive Text by Iranian High School EFL Learners

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 10، شماره 21، زمستان 2017، صفحه 97-114

446

Effect of Processing Parameters on Properties of Friction Stir Welded Joints of Aluminium Alloys AA7075- T651 and AA6061-T6

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 93-99

447

Effect of Profitability Indices on the Capital Structure of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 1-11

448

Effect of salicylic acid on photochemistry and antioxidant capacity in Salvia nemorosa plants subjected to water stress.

Plant Physiology
دوره 7، شماره 3، تابستان 2017، صفحه 2075-2082

449

Effect of salicylic acid on the quality of edible oil and fatty acids composition in different regions of sunflower (Helianthus annuus L.) heads. Hajar Khani Basiri, Mohammad Sedghi*, Raouf Seyed Sharifi

Plant Physiology
دوره 8، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 2285-2292

450

Effect of Services and Facilities of Tobacco Companies Ion Tobacco Crop in Malakand Division, Pakistan

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 35-42

451

Effect of short-term salinity on photosynthesis and ion relations in two sugar beet cultivars.

Plant Physiology
دوره 7، شماره 2، بهار 2017، صفحه 1983-1989

452

Effect of silica Nanoparticles on Basil (Ocimum basilicum) Under Salinity Stress

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 3، بهار 2014

453

Effect of sodium hypochlorite on control of in vitro contamination and seed germination of Ficus religiosa Mohsen Hesami1*, Mohammad Hossein Daneshvar1 and Amin Lotfi-Jalalabadi2

Plant Physiology
دوره 7، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 2157-2162

454

Effect of Strengths and Exposure Durations of Magnetic Field on Seeds Germination of Catharanthus roseus cv. ‘Acillata’

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 93-102

455

Effect of Subinhibitory concentrations of imipenem and piperacillin on transcriptional expression of algD and lasB genes in Pseudomonas aeruginosa

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 7، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 834-840

456

Effect of Submerged Arc Welding Parameter on Crack Growth Energy on St37

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 878-890

457

Effect of the Micro Wire-EDM Process Parameters on the Recast Layer in the Molybdenum Micromachining

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 101-107

458

Effect of the Satellite Channel Programs on Value System of the Students in Islamic Azad University( Neka Branch)

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 22، زمستان 2016، صفحه 135-148

459

Effect of Vegetable Oil Source and L-Carnitine Supplements on Growth Performance, Carcass Characteristics and Blood Biochemical Parameters of Japanese Quails (Coturnix japonica)

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 147-153

460

Effect of vermicompost and mycorrhiza fungi on yield and growth of milk thistle and antioxidant system activity.

Plant Physiology
دوره 7، شماره 3، تابستان 2017، صفحه 2063-2074

461

Effect of Vermicompost Fertilizer on Quantitative Characteristics of Potato

Research On Crop Ecophysiology
دوره 12، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 82-96

462

Effect of vitamin C on delayed onset muscle soreness indexes

Journal of Physical Activity and Hormones
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 51-62

463

Effect on Germination and Early Growth Characteristics in Wheat Plants (Triticumaestivum L.) Seeds Exposed to TiO2 Nanoparticles

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 1، بهار 2014

464

Effects Aerosol of Industrial Bleach and Detergent Mixture on Mucosa Layer and Lamina Mucosa Conjunctiva in Mice

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 1، بهار 2013

465

Effects of 8 weeks combined resistance and endurance training on A-FABP in obese middle age men

Journal of Physical Activity and Hormones
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 11-22

466

Effects of Agricultural Practices and Socio-economic Characteristics on Biodiversity in Olamaboro Local Government Area of Kogi State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 1-9

467

Effects of an Optimization Method to Determine Optimal Complementary Learning Clusters on Iranian EFL Learners' Language Proficiency

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 5، شماره 3، بهار 2017، صفحه 34-51

468

Effects of Barley Grain Particle Size on Ruminal Fermentation and Carcass Characteristics of Male Lambs Fed High Urea Diet

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 271-276

469

Effects of Biological and Chemical Fertilizers Nitrogen on Yield Quality and Quantity in Cumin (Cuminum Cyminum L.)

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 2، پاییز 2014

470

Effects of Black Plum (Vitex doniana) Leaf Meal Inclusion on Performance, Haematology and Serum Biochemical Indices of Cockerels

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 495-499

471

Effects of Boron and Zirconium on the Microstructure and High-Temperature Strength of Cast Fe3Al-Based Alloys

Journal of Environmental Friendly Materials
دوره 1، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 1-6

472

Effects of Chicory Powder and Butyric Acid Combination on Performance, Carcass Traits and some Blood Parameters in Broiler Chickens

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 139-145

473

Effects of Closed-caption Programs on EFL Learners’ Listening Comprehension and Vocabulary Learning

Journal of Studies in Learning and Teaching English
دوره 6، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 47-70

474

Effects of Communal Crises on Selected Crops Production among Farmers in Langtang North Local Government Area of Plateau State, Nigeria

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 95-100

475

Effects of Community-Based Paid Extension on Reducing Vulnerability of Smallholder Dairy Farmers of Southwest Bangladesh

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 293-304

476

Effects of Copper Sulfate and Arginine Supplements on Performance and Carcass Traits in Broiler Chickens Fed with Canola Meal Based Diet

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 647-654

477

Effects of Cultural Modernization and the Mechanism of its Effect on Family Values (Case Study: the city of Nahavand)

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 20، بهار 2016، صفحه 57-88

478

Effects of Daffodil Flowers and Cobalt Chloride on Vase Life of Cut Rose

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 2، پاییز 2014

479

Effects of eight weeks aerobic training, resistance training and concurrent training on the metabolic syndrome and HbA1c in men with type 2 diabetes

Journal of Physical Activity and Hormones
دوره 1، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 51-64

480

Effects of Encapsulated Nano- and Microparticles of Peppermint (Mentha piperita) Alcoholic Extract on the Growth Performance, Blood Parameters and Immune Function of Broilers under Heat Stress Condition

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 669-677

481

Effects of Energy and Protein Levels of Maternal Diets at Late Gestation on Growth, Health and Performance of Goat Kids

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 611-620

482

Effects of Glass Fiber Reinforced Polymer on Geotechnical Properties of Clayey Soil

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 73-83

483

Effects of Green Tea Extract on Physicochemical and Antioxidant Properties of Polyamide Packaging Film

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 3، بهار 2014

484

Effects of Hall Current and Rotation in Modified Couple Stress Generalized Thermoelastic Half Space due to Ramp-Type Heating

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 527-542

485

Effects of Intercropping and Rotation on Forage Yield and Quality of Oat and Common Vetch in Jilin Province, China

Research On Crop Ecophysiology
دوره 12، شماره 1، بهار 2017، صفحه 9-23

486

Effects of Marker Density, Number of Quantitative Trait Loci and Heritability of Trait on Genomic Selection Accuracy

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 595-601

487

Effects of Mega Doses of Phytase on Growth Performance, Bone Status and Nutrient Excretion of Broilers Fed Diets Containing High Levels of Rice Bran

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 119-127

488

Effects of Nitroxin Fertilizer on Physiological Characters Forage Millet under Irrigation Cessation

Journal of Chemical Health Risks
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1396

489

Effects of Oregano (Origanum vulgare) and Thyme (Thymus vulgaris) Oils on Growth Performance and Blood Parameters in Holstein Suckling Calves

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 585-593

490

Effects of Peppermint (Mentha piperita) and Aloe vera (Aloe barbadensis) on Ileum Microflora Population and Growth Performance of Broiler Chickens in Comparison with Antibiotic Growth Promoter

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 101-108

491

Effects of Potassium Fertilization on Growth and Yield of Wetland Rice in Grey Terrace Soils of Bangladesh

Research On Crop Ecophysiology
دوره 10، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 64-82

492

Effects of Potassium Sulfate Fertilizer Application on Sugarcane (Cultivar CP 48-103) Qualitative-Quantitative Yield

Research On Crop Ecophysiology
دوره 10، شماره 1، تابستان 2015

493

Effects of Pre-germination Treatment on the Phytate and Phenolic Contents of Almond Nuts

Journal of Nuts
دوره 08، شماره 01، تابستان 2017، صفحه 73-80

494

Effects of Rosemary (Rosmarinus officinalis) Extract on Performance, Antioxidant Ability and Blood Gas Indices of Broiler Chickens Treated with Sodium Nitrate in Drinking Water

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 471-477

495

Effects of salinity on antioxidant system in ten grape genotypes. Nayer Mohammadkhani1 and Nasser Abbaspour2*

Plant Physiology
دوره 8، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 2247-2255

496

Effects of Shielding Gas on the Mechanical and Microstructural Properties of 409L Ferritic Stainless Steels during Gas Metal Arc Welding

Journal of Environmental Friendly Materials
دوره 1، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 33-40

497

Effects of short term lifestyle activity modification on lipid profiles in obese and overweight middle aged men with type 2 diabetes

Journal of Physical Activity and Hormones
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-10

498

Effects of Silver Nanoparticle Exposure on Growth, Physiological and biochemical Parameters of Dracocephalum moldavica L. Zahra Haghighi Pak1, Naser Karimi*2, Hossein Abbaspour1

Plant Physiology
دوره 7، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 2173-2183

499

Effects of Silver Nanoparticles (SNPs) Pulsing Treatment and Sucrose Holding on Flower and Leaf Senescence of Cut Rose

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 103-113

500

Effects of Social Networking on Iranian EFL Learners’ Vocabulary Acquisition

Research in English language pedagogy
دوره 5، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 97-111

501

Effects of Sodium Bentonite on Blood Parameters, Feed Digestibility and Rumen Fermentation Parameters of Male Balouchi Sheep Fed Diet Contaminated by Diazinon, an Organophosphate Pesticide

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 421-428

502

Effects of Specific Gravity and Particle Size of Passage Marker on Particulate Rumen Turnover in Holestine Dairy Cattle

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 377-385

503

Effects of Starter Culture and Storage Temperature on Functional, Microbial and Sensory Characteristics of Kefir during Storage

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 23-35

504

Effects of superabsorbent polymer on the number and leaf area of lettuce under drought stress

Journal of Water Science & Engineering
دوره 7، شماره 15، تابستان 2017، صفحه 71-80

505

Effects of Two Cooking Methods on the Concentrations of Some Heavy Metals (Cadmium, Lead, Chromium, Nickel and Cobalt) in Some Rice Brands Available in Iranian Market

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 2، پاییز 2014

506

Effects of Two Sources of Tannins on Performance, Nitrogen Utilization and Efficiency of Microbial Nitrogen Synthesis in Dairy Goats

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 61-68

507

Effects of Type and Amount of Fault Current Limiter Impedance on Stability of System after Short Cicuit Fault Occurance in Power Network

Signal Processing and Renewable Energy
دوره 1، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 27-34

508

Effects of Vermicompost and Chemical Fertilizers on Phonological and Phytochemical Traits of Soybean (Glycine max L.)

Research On Crop Ecophysiology
دوره 12، شماره 1، بهار 2017، صفحه 53-62

509

Effects of Vermicompost and Manures on Growth Characteristics and Yield Components of Purslane (Portuleca oleracea L. var Behbahani)

Research On Crop Ecophysiology
دوره 10، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 99-106

510

Efficiency of Elite Fungicide for Control of Pistachio Gummosis

Journal of Nuts
دوره 08، شماره 01، تابستان 2017، صفحه 11-20

511

Elastic Analysis of Functionally Graded Variable Thickness Rotating Disk by Element Based Material Grading

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 650-662

512

Electrochemical Evaluation of Hydroxyapatite/ZrN Coated Magnesium Biodegradable Alloy in Ringer Solution as a Simulated Body Fluid

Journal of Chemical Health Risks
دوره 5، شماره 1، بهار 2015

513

Electronic Behavior of Doped Graphene Nanoribbon Device: NEGF+DFT

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 272-279

514

Electrospun Nanofibrous Membranes as Potential Adsorbents for Textile Dye Removal-A review

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013

515

Elliptic Function Solutions of (2+1)-Dimensional Breaking Soliton Equation by Sinh-Cosh Method and Sinh-Gordon Expansion Method

Theory of Approximation and Applications
دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 87-98

516

Empirical Assessment of Environmental and Health Risks in Intensive Poultry Production in Kwara State, Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 59-70

517

Empirical Relation for Prediction of Sediment-Trapping Coefficient in the Experimental Flume of the Stepped Slit Check Dams

Journal of Water Sciences Research
دوره 9، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 1-11

518

Encapsulation of Methane Molecules into C60 Fullerene Nanocage: DFT and DTFB-MD Simulations

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 159-168

519

Energy and Exergy Analysis of an Ejector-Absorption Refrigeration Cycle with Using NH3-H2O as the Working Fluids

Journal of Environmental Friendly Materials
دوره 1، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 45-54

520

Energy Conservation Potential of an Extensive Green Roof in Iran for One Year Duration

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 53-61

521

Engagement and Motivation in EFL Classroom: Humanizing the Coursebook or Autonomy-supportive Teaching Climate?

Journal of Language and Translation
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 69-88

522

Enhancing Cocoa Beans Quality through Improved Cultural Practices in Major Cocoa Producing States of Nigeria

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 357-365

523

Enhancing Social Interaction in Residential Complexes Case Study: Esfahan

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 1-8

524

Environmental Investigation of Psychiatric Pharmaceuticals: Guandu River, Rio De Janeiro State, Southeast Brazil

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 3، بهار 2014

525

Equilibrium and Kinetic Studies of Direct Red 81 Biosorption onto Modified Silk Maze as an Economical Biosorbent

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 1، بهار 2014

526

Error Recovery by the Use of Sensory Feedback and Reference Measurements for Robotic Assembly

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 06، شماره 02، تابستان 2017، صفحه 73-77

527

Esterification of Waste Cooking Oil Followed by Transesterification by CaO Nanoparticles: Application of Taguchi Methodology

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 150-158

528

Estimated Bioaccessibility to 5-hydroxymethylfurfural from Frequently Consumed Dried Fruits in Iran

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 3، بهار 2014

529

Estimation of Browse Productivity for Acacia seyal (Delile) in Alazzazah Area, Blue Nile State, Sudan

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 341-347

530

Estimation of Genetic Parameters for Lactation Curve Traits in Holstein Dairy Cows in Iran

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 559-566

531

Estimation of Surface Roughness in Turning by Considering the Cutting Tool Vibration, Cutting Force and Tool Wear

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 75-83

532

Estimation of the Time-Dependent Heat Flux Using Temperature Distribution at a Point in a Three Layer System with None Homogeneous Boundary Conditions

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 9، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 93-102

533

Ethnobotanical studies on folkloric medicinal plants in Nainamalai, Namakkal District, Tamil Nadu, India

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 153-168

534

Evaluating and Ranking the Firms in Chemical Industry Listed in Tehran Stock Exchange with TOPSIS

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 73-79

535

Evaluating Effects of Neighborhood Planning Factors on the Amount of Social Capital in Residential Complexes (Case Study: Chalous and Noshahr Cities)

Creative City Design
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1396

536

Evaluating the effect of low-intensity eccentric resistance training combined with blood flow restriction on the systematic and genetic indices affecting the activation and proliferation of satellite cells in young non-athlete men

Journal of Physical Activity and Hormones
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 39-50

537

Evaluating the Effect of Social Capital on the Quality of Life of Young People in Azadshahr

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 24، بهار 2017، صفحه 39-48

538

Evaluating the Efficiency of Different Cover Forms of the Large Spans in Flowers and Plant Exhibitions Based on the Natural Ventilation Vystem in a Moderate and Humid Climate

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 17-36

539

Evaluating the Performance of Forecasting Models for Portfolio Allocation Purposes with Generalized GRACH Method

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-7

540

Evaluating the Quality of Optimal Privacy in the Study Spaces of Libraries and its Impact On the Satisfaction Rates of Consulting Individuals (Case Study : Public Library of Qazvin)

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 1، بهار 2017، صفحه 47-54

541

Evaluating Visual Preferences of Architects and People Toward Housing Facades, Using Multidimensional Scaling Analysis (MDS)

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 75-85

542

Evaluation and Prioritization of Higher Education Functions from the Perspective of the Young Population of Gonabad City in 2014

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 19، زمستان 2015، صفحه 29-52

543

Evaluation Effect of Different Levels of Zinc and Manganese Nano-Chelate on Quantitative and Qualitative Traits of Cowpea (Vigna unguiculata L.)

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 1-13

544

Evaluation Effect of Vermicompost and Nano Iron on Agro-Physiological Traits of Corn (Zea mays L.)

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 59-68

545

Evaluation Effects of Mycorrhizal Fungi (AM) and Nano Zinc Oxide on Seed Yield and Dry Matter Remobilization of Wheat (Triticum aestivum L.) under Salinity Stress

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 61-69

546

Evaluation Morphological Characteristics and Mineral Nutrients Content of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Affected Soil Application of Nitrogen and Iron Fertilizers

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 14-25

547

Evaluation of Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) Antioxidant Activity and Some of the Morphological Characteristics in Different Vermicompost Field

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 4، بهار 2013

548

Evaluation of antidiabetic, anti-inflammatory and LDL oxidation inhibitory potential of Alpinia galanga and Alpinia calcarata -An in vitro study

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 227-234

549

Evaluation of Antimicrobial Effect of Cinnamomum verum Methanolic Extract and Essential Oil: A Study on Bio-preservative in Ketchup Sauce

Journal of Chemical Health Risks
دوره 6، شماره 2، پاییز 2016

550

Evaluation of Antioxidant Activity of Fennel (Foeniculum vulgare) Seed Extract on Oxidative Stability of Olive Oil

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013

551

Evaluation of Buckling and Post Buckling of Variable Thickness Shell Subjected to External Hydrostatic Pressure

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 239-248

552

Evaluation of Chronic and Acute Effects of Gabapentin on Passive Avoidance Learning Process in Mice

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 3، بهار 2014

553

Evaluation of Cichoric Acid of Echinacea purpurea Extract under Different Ecological Conditions in Semnan Province Iran

Journal of Chemical Health Risks
دوره 5، شماره 1، بهار 2015

554

Evaluation of Environmental Impacts in Turkey Production System in Iran

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 507-512

555

Evaluation of Fatigue Life Reduction Factors at Bolt Hole in Double Lap Bolted Joints Using Volumetric Method

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-11

556

Evaluation of low temperature tolerance indices in seedlings of Citrus aurantium under potassium nitrate nutrition.

Plant Physiology
دوره 7، شماره 2، بهار 2017، صفحه 2007-2015

557

Evaluation of Medical Metabolites in Boraginaceae Family

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 1، بهار 2014

558

Evaluation of Morphometric and Reproductive Traits of Indigenous Dairy Goat Types in North Western Amhara, Ethiopia

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 45-51

559

Evaluation of Parameters Affecting Magnetic Abrasive Finishing (MAF) of Superalloy Inconel 718

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 1-10

560

Evaluation of Phosphorus and Zinc Concentration in Oil and Confectionary Sunflower Plant Parts in Modified Fertilization

Research On Crop Ecophysiology
دوره 9، شماره 1، بهار 2014، صفحه 33-44

561

Evaluation of Profitability of Seed Priming for Improvement Seed Germination Performance of Two Rangeland Plants (Festuca ovina and Bromus tomentellus) under Drought Conditions

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 400-405

562

Evaluation of Removal Efficiency of Cr (VI) Ions from Aqueous Solution Using Chitosan

Journal of Chemical Health Risks
دوره 5، شماره 1، بهار 2015

563

Evaluation of Seismic Performance of Combined Horizontal and Vertical Hexagrid Structural System for High-rise Buildings

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 51-59

564

Evaluation of some medicinal plants for anti-tuberculosis activity from Adamawa state, Nigeria

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 69-76

565

Evaluation of some Phenological and Pomological Characteristics of Selected Walnut Genotypes from Shahroud-Iran

Journal of Nuts
دوره 08، شماره 01، تابستان 2017، صفحه 21-30

566

Evaluation of some Physiological and Morphological Characteristics of Narcissus tazatta Under BA Treatment and Nano-Potassium Fertilizer

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 4، بهار 2014

567

Evaluation of Students' Attitudes towards Cultural Activities and Institutions in the University (Case Study: Students of Mashhad Branch)

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 16، بهار 2015، صفحه 27-44

568

Evaluation of the Benefits of Oat-Soybean and Oat-Groundnut Intercropping in Jilin Province, China

Research On Crop Ecophysiology
دوره 12، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 98-106

569

Evaluation of the Effect of Different Levels of Nitrogen Fertilizer and Cultivar on Morphological Traits on Corn Biomass in Isfahan

Research On Crop Ecophysiology
دوره 10، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 107-112

570

Evaluation of the Effect of Different Levels of Nitrogen Fertilizer on Biomass Related Traits of Corn Cultivars in Isfahan

Research On Crop Ecophysiology
دوره 11، شماره 1، تابستان 2016، صفحه 52-57

571

Evaluation of Thyroid Hormones, Blood Gases, Body Antioxidant Status, the Activity of Blood Enzymes and Bone Characteristics in Broiler Chickens with Cold Induced Ascites

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 91-99

572

Evaluation of Total Antioxidant, Total Calcium, Selenium, Insulin, Free Triiodothyronine and Free Thyroxine Levels in Cows with Ketosis

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 393-399

573

Evaluation of two lattice Boltzmann methods for fluid flow simulation in a stirred tank

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 21-34

574

Evaluation of Urban Resiliency in Physico-Structural Dimension of Karaj Metropolis

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 1، بهار 2017، صفحه 37-46

575

Evaluation the Effect of Wild Mustard Densities and Nitrogen Fertilizer on Wheat Yield and Correlation between Traits

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 14-24

576

Exact Closed-Form Solution for Vibration Analysis of Truncated Conical and Tapered Beams Carrying Multiple Concentrated Masses

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 760-782

577

Examination of different leaching methods of solublesalts from saline and sodic soil profiles

Journal of Water Science & Engineering
دوره 7، شماره 15، تابستان 2017، صفحه 81-95

578

Examining the Relationship between Corporate Governance and the Corporate Performance Valuation

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 29-39

579

Exfoliated graphite/Selenium-Zinc Oxide Nanocomposites for Photodegradation of Organic Dye in Water and Its Antibacterial Activity Against Aater Borne Pathogens

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 1، بهار 2017، صفحه 41-47

580

Experimental and Analytical Study of Aluminum-oxide Nanofluid Implication for Cooling System of an Amphibious Engine

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 51-56

581

Experimental and Numerical Analysis of Titanium/HA FGM for Dental Implantation

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 57-74

582

Experimental and Numerical Investigation of the Arms Displacement in a New Electrothermal MEMS Actuator

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 71-81

583

Experimental and Numerical Simulation Investigation on Crushing Response of Foam-Filled Conical Tubes Stiffened with Annular Rings

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 291-301

584

Experimental Investigation and Numerical Prediction of Fatigue Life in Force Fitted Fastener Holes

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 10، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 15-32

585

Experimental Investigation of Effective Parameters on a New Incremental Tube Bulging Method Using Rotary Tool

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 83-91

586

Experimental Investigation of Incremental Forming Process of Bilayer Hybrid Brass/St13 Sheets

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 127-135

587

Experimental investigation time changes of maximum depth of scouring on control scouring of slot with rectangular slot section (comparison between triangular and invers triangular shape)

Journal of Water Science & Engineering
دوره 7، شماره 15، تابستان 2017، صفحه 37-53

588

Experimental Study and Finite Element Simulation of Residual Stress in Welded Sections of Steel P91 Pipes with Multi-pass Welding

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 9، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 41-47

589

Experimental Study and Modeling of Friction Stir Welding Process of Aluminum 1100 Alloys, using Artificial Neural Network with Taguchi Method

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 9، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 19-29

590

Experimental Study of the Effect of Impeller Geometrical Parameters on Fluid Hydrodynamics in Copper Solvent Extraction Mixer

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 21-25

591

Experimental Study of the Voltage and Number of the Coil Rounds in Electromagnetic Forming Process of the V shape Aluminum sheets

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 9، شماره 2، پاییز 2016، صفحه 381-390

592

Expert System Approach for Manufacturability Evaluation of Nd: YAG Laser Beam Machining Process

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 15-24

593

Explaining the Role of Light on Quality of the Architectural Spaces in Iranian Mosques

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 1، بهار 2017، صفحه 9-26

594

Exploring the Role of Social Capital in Agricultural Entrepreneurial Opportunity Recognition: Application of Smart PLS

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 395-406

595

Exploring the Social Factors Affecting Social Identity (A Case Study of the Youth Aged 15-29 Living in the City of Esfahan

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 18، پاییز 2015، صفحه 33-52

596

Exploring the strategy of Reducing Water Consumption Expenditure and its Role in Farmers' Satisfaction

International Journal of Agricultural Management and Development
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1396

597

Expression of aflR, veA and laeA as regulators of aflatoxins and cyclopiazonic acid biosynthesis pathway in Aspergillus flavus

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 787-794

598

Extend a ranking method of trapezoidal fuzzy numbers to all fuzzy numbers by a weighting functions

Theory of Approximation and Applications
دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 37-56

599

Extension of VIKOR Method to Find an Optimal Layout for Fixture's Supporting Points in Order to Reduce Work Piece Deformation

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 891-904

600

External Financing Method: Financing through Debt and Stock Issuance

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 517-524

601

Extraction and Determination of Pb(II) by Organic Functionalisation of Graphenes Adsorbed on Surfactant Coated C18 in Environmental Sample

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 3، بهار 2013

602

Extraction of Cephalexin Using Aqueous Two-Phase Systems Composed of Cholinium Chloride and K3PO4

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 21-33

603

Extraction, purification, characterization and antioxidant activities of heat-resistance phenolic compounds from lemon pulp

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 199-206

604

Fabrication and charge modification of ceramic membranes using copper Nanoparticles for desalination

Journal of Nanoanalysis
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1396

605

Fabrication and Charge Modification of Ceramic Membranes Using Copper Nanoparticles for Desalination

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 247-254

606

Fabrication of AA1060/Al2O3 Composites by Warm Accumulative Roll Bonding Process and Investigation of its Mechanical Properties and Microstructural Evolution

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 91-98

607

Facilitating Placement of the Reactive Compensators Using a Revised Impedance Matrix

Signal Processing and Renewable Energy
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 11-17

608

Factor Analysis of Seed Yield, Its Components and Oil Content of Corn Genotypes Affected Nitroxin Fertilizer

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 49-60

609

Factorial Validity and Internal Consistency of Persian Version of the Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 among Junior Female Taekwondo Athletes

Journal of Chemical Health Risks
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1396

610

Factors Affecting Commercialization of Agricultural Innovation in Kermanshah Science and Technology Park, Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 121-132

611

Factors Affecting Groundnut Market Outlet Choice in Moisture Stress Area of Babile District, Eastern Ethiopia: Multivariate Probit Approach

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 7، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 91-101

612

Factors Affecting Land Allocation to Saffron and its Expansion in Marand County, Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 267-273

613

Factors Affecting Structure, Conduct and Performance of Livestock Markets in Butana Area, Sudan

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 289-295

614

Factors Affecting the Amount of Dowry for Young Married Couples in Qom

Sociological Studies of Youth
دوره 8، شماره 26، پاییز 2017، صفحه 113-124

615

Factors Affecting the Development and Strengthening of Rural Women Enterprises in Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 155-164

616

Factors Affecting the Development of Hazelnut Harvesting Mechanization in Guilan Province of Iran

Journal of Nuts
دوره 08، شماره 01، تابستان 2017، صفحه 1-10

617

Factors Affecting the Efficiency of Human Resources in Guilan's Rice Processing Industry

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 383-393

618

Factors Affecting the Professional Development of Faculty Members: A Case Study of Ilam Branch, Islamic Azad University, Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 509-515

619

Factors Affecting the Social Trust among the Youth (Case Study: Young People aged 15-29 in Hamadan)

Sociological Studies of Youth
دوره 8، شماره 26، پاییز 2017، صفحه 63-80

620

Factors concerning the phenomenon of pan-Arabism in Iran

International Journal of Political Science
دوره 7، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 71-81

621

Fair Value Accounting for Liabilities and Own Credit Risk

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 1، بهار 2017، صفحه 55-68

622

Farmers Willingness to Pay for Crop Insurance: Evidence from Eastern Ghana

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 447-463

623

Farming Systems Options to Adapt with Climate Change in South Western Bangladesh

Research On Crop Ecophysiology
دوره 9، شماره 2، تابستان 2014، صفحه 70-80

624

Farsi Abstracts

Plant Physiology
دوره 7، شماره 3، تابستان 2017، صفحه 2135-2148

625

Farsi Abstracts

Plant Physiology
دوره 8، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 2307-2320

626

Farsi Abstracts

Plant Physiology
دوره 7، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 2225-2238

627

Farsi Abstracts

Plant Physiology
دوره 7، شماره 2، بهار 2017، صفحه 2037-2050

628

Fast Removal of Citalopram Drug from Waste Water Using Magnetic Nanoparticles Modified with Sodium Dodecyl Sulfate Followed by UV-Spectrometry

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 4، بهار 2013

629

Fe3O4 magnetic nanoparticles as efficient and recyclable catalyst for acetylation of Baylis-Hillman adducts under solvent-free conditions

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017

630

Feasibility of Plain Rural Type Gathering towards Sustainable Development in Guilan Province, Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 525-533

631

Feasibility Study on Reducing Lead and Cadmium Absorption in Sweet Basil (Ocimum basilicum L.) With Using Active Carbon

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 25-36

632

Fine quantitation of novel trace taxans in suspension-cultured Corylus avellana L. cells by photo diode array HPLC technique.

Plant Physiology
دوره 7، شماره 2، بهار 2017، صفحه 1963-1969

633

Finite Element Instability Analysis of the Steel Joist of Continuous Composite Beams with Flexible Shear Connectors

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 351-369

634

Finite Element Method for Static Cyclic Behavior of Steel Shear Wall with Corrugated Plates

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 23-29

635

Fixed point theory in generalized orthogonal metric space

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 06، شماره 03، پاییز 2017، صفحه 251-260

636

Flavonoids from two Turkish Centaurea species and their chemotaxonomic implications

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 243-248

637

Flexible Scheduling of Active Distribution Networks for Market Participation with Considering DGs Availability

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 06، شماره 01، بهار 2017، صفحه 7-13

638

Flow Study of Wood Plastic Composite Through a Circular Die in an Extrusion Process

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 37-47

639

Forage Quality of Endangered Species of Astragalus fridae Rech. F. in Semnan Province, Iran

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 387-399

640

Fracture Toughness of HVOF Thermally Sprayed WC-12Co Coating in Optimized Particle Temperature

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 109-120

641

Fraud Detection of Credit Cards Using Neuro-fuzzy Approach Based on TLBO and PSO Algorithms

Journal of Computer & Robotics
دوره 10، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 57-68

642

Free Vibration Analysis of Nanoplates using Differential Transformation Method

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 39-49

643

Free Vibration and Buckling Analysis of Sandwich Panels with Flexible Cores Using an Improved Higher Order Theory

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 39-53

644

Frequency Analysis of Maximum Daily Rainfall in various Climates of Iran

Journal of Water Science & Engineering
دوره 7، شماره 16، پاییز 2017، صفحه 49-60

645

Fuzzy almost generalized $e$-continuous mappings

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 06، شماره 03، پاییز 2017، صفحه 199-206

646

Fuzzy $\bigwedge_{e}$ Sets and Continuity in Fuzzy Topological spaces

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 06، شماره 02، تابستان 2017، صفحه 125-134

647

Fuzzy-Decision-Making Predictive Power Control Approach to On-Grid Photovoltaic Panel

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 06، شماره 01، بهار 2017، صفحه 21-26

648

Fuzzy-GSA Based Control Approach for Developing Adaptive Cruise Control

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 7-19

649

Game-based Teaching of Stress Placement on Multi-syllabic English Words

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 5، شماره 4، تابستان 2017، صفحه 46-64

650

Gel-Citrate Method for Fabrication of Nano La0.7 Sr0.3 MnO3 Perovskite Type Oxide and its Application in Removal of RB4 Dye

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 95-106

651

Generalized inverse of fuzzy neutrosophic soft matrix

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 06، شماره 02، تابستان 2017، صفحه 109-123

652

Generalized Thermoelastic Problem of a Thick Circular Plate with Axisymmetric Heat Supply Due to Internal Heat Generation

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 115-125

653

Generating Optimal Timetabling for Lecturers using Hybrid Fuzzy and Clustering Algorithms

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
دوره 6، شماره 21، تابستان 2017، صفحه 9-25

654

Genetic Algorithm and ANN for Estimation of SPIV of Micro Beams

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 45-54

655

Genetic Analysis of Egg Quality Traits in Bovan Nera Black Laying Hen under Sparse Egg Production Periods

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 155-162

656

Genetic analysis of polyketide synthase and peptide synthase genes of ‎cyanobacteria as a mining tool for new pharmaceutical compounds

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 5، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 139-150

657

Genetic Differentiation of Draa Indigenous Breed and Relationships with Other Goat Populations Assessed by Microsatellite DNA Markers

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 621-629

658

Genetic diversity analysis of White, Red and Chiti Bean under non stress condition. Shahab Khaghani1*, Shohreh Khaghani2, Mahdi Changizi1 and Masoud Gomariyan1

Plant Physiology
دوره 7، شماره 4، پاییز 2017، صفحه 2195-2202

659

Genetic Diversity and Molecular Phylogeny of Iranian Sheep Based on Cytochrome b Gene Sequences

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 283-287

660

Genetic diversity and relationships among traits in potato genotypes using agronomic traits and molecular marker (SSR).

Plant Physiology
دوره 7، شماره 3، تابستان 2017، صفحه 2095-2103

661

Genetic Variability and Karyotype Analysis for 13 Accessions of Lolium multiflorum

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-8

662

Genotype × environment interaction, rhizome yield stability and selection for region specific stable genotypes in turmeric (Curcuma longa L.)

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 93-102

663

Geochemistry of the Paleocene Sediments from SW Ahar: Implications for Provenance, Tectonics and Source Rock Weathering

Iranian Journal of Earth Sciences
دوره 9، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 48-63

664

Geological Factors and Health Problems

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 1، بهار 2013

665

Geometrical Parameters of Rectangular AFM Cantilevers Producing Highest Sensitivity in Excitation of Second Mode in Air Environment

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 49-56

666

Geometric simulation and the salinity of water entering to the Hoor al-Azim wetland for determine the capacity of drainage water

Journal of Water Science & Engineering
دوره 7، شماره 16، پاییز 2017، صفحه 7-19

667

Global GAP Standard Compliance and Profitability: A Case Study of Smallholder Pineapple Farmers in Akuapem South of Ghana

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 165-177

668

Globalization Discourse, Justice, and Development Programs in the Islamic Republic of Iran

International Journal of Political Science
دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 37-51

669

Globalization: Relation between Local Identity and Cultural Attitudes among Academic Young Persons of Yazd

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 19، زمستان 2015، صفحه 157-186

670

Graphical Abstract

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 1، بهار 2017

671

Graphical Abstract

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 4، زمستان 2017

672

Graphical Abstract

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017

673

Graphical Abstract

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017

674

Green Biosynthesis of Silver Functionalized multi-Walled Carbon Nanotubes, using Satureja hortensis L water extract and its bactericidal activity

Journal of Nanoanalysis
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

675

Green Biosynthesis of Silver Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes, Using Satureja Hortensis L Water Extract and Its Bactericidal Activity

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 1، بهار 2017، صفحه 59-64

676

Green Corrosion Inhibitor for Carbon Steel by Marrubium astranicum Leaves Extracts in 1 M HCl

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 97-106

677

Green Product Consumers Segmentation Using Self-Organizing Maps in Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 347-356

678

Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Pimpinella anisum L. Seed Aqueous Extract and Its Antioxidant Activity

Journal of Chemical Health Risks
دوره 5، شماره 4، بهار 2015

679

Green Synthesis of α-Fe2O (hematite) Nanoparticles using Tragacanth Gel

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 19-27

680

Growth Performance of Blackhead Pleven Lambs during the Suckling Period

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 277-281

681

Hardware Implementation of Dynamic S-BOX to Use in AES Cryptosystem

Journal of Computer & Robotics
دوره 10، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 49-55

682

Heavy Metals (Cd, Cu, Ni, Zn and Pb) Uptake by Various Components of Smooth-Leaved Elm (Ulmus carpinifolia) Tree in Abadeh City

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 115-123

683

Higher Derivations Associated with the Cauchy-Jensen Type Mapping

Theory of Approximation and Applications
دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 57-68

684

High Frequency Resistance Welded Finned Tubes Technologies in Heat Recovery Steam Generator Boilers

Journal of Environmental Friendly Materials
دوره 1، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 46-57

685

High intensity endurance training improves metabolic syndrome in men with type 2 diabetes mellitus

Journal of Physical Activity and Hormones
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 51-64

686

Highly Sensitive Detection of H2S Molecules Using a TiO2-Supported Au Overlayer Based Nanosensors: A Van Der Waals Corrected DFT Study

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 169-180

687

High Quality RNA Isolation from Leaf, Shell, Root Tissues and Callus of Hazelnut (Corylus avellana L.)

Journal of Nuts
دوره 08، شماره 02، زمستان 2017، صفحه 89-95

688

Homotopy Perturbation Method and Aboodh Transform for Solving Nonlinear Partial Differential Equations

Theory of Approximation and Applications
دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-12

689

Hourly Wind Speed Prediction using ARMA Model and Artificial Neural Networks

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 06، شماره 03، پاییز 2017، صفحه 101-107

690

How Do Updated Localized Materials Affect Students’ Study Level and Perceptions in a Discipline-specific English Course?

Journal of Language and Translation
دوره 7، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 13-23

691

Hydrothermal synthesis, structural and catalytic studies of CuBi2O4 nanoparticles

Journal of Nanoanalysis
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1396

692

Hydrothermal Synthesis, Structural and Catalytic Studies of CuBi2O4 Nanoparticles

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 239-246

693

Identification of anthropogenic influences on water quality of Garasou river (Iran) by cluster and principle component analysis

Anthropocentric Pollution Journal
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1396

694

Identification of Shigella species and their antibiotic resistance patterns from dysenteric patients in Baradaran Rezaei hospital of Damghan, Northeast of Iran

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 803-808

695

Identification of Some Ecological Factors Affecting Essential Oil of Verbascum songaricum Schrenk Shoots (Case Study: Rangelands of Isfahan and Kohgiluyeh and Buyerahmad Provinces, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 183-194

696

Identification of Strategies for Sustainable Development of Rice Production in Guilan Province Using SWOT Analysis

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 141-153

697

Identify and Prioritize of Organizational Strategies by the Combination of SWOT Analysis and MCDM Approach- Case Study: kalleh Company in Gilan

Iranian Journal of Optimization
دوره 09، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 93-105

698

Identifying the Past Urban Signs to Promote Readability (Case Study: Torbat-e Heydarieh, Iran)

Creative City Design
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1396

699

In vitro Assessment of Adsorbents to Counteract Lead Toxicity in Ruminal Fermentation

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 297-301

700

In vitro Assessment of the Effect of Plant Extracts on Digestibility, Estimated Energy Value, Microbial Mass and Rumen Fermentation Kinetics

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 9-15

701

In vitro Evaluation of Some Fungicides and Tea Extract Against Pestalotia sp. and Colletotrichum sp., The Causal Agents of Leaf Spot and Anthracnose of Azalea

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 45-51

702

Leucas aspera (willd.) L.: Antibacterial, antifungal and mosquitocidal activities

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 135-142

703

Impact of Climate Variability on Cool Weather Crop Yield in Ethiopia

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 415-428

704

Impact of Dust storm on Agricultural Production in Iran

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 19-26

705

Impact of Energy Dampers in Improvement of Impulsive Response of Double Layer Grids Space Structures

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 27-35

706

Impact of Energy Subsidies Elimination on Technology Gap Ratio in Cucumber Production

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 237-244

707

Impact of Heavy Metal Stress on In Vitro Seed Germination and Seedling Growth Indices of Two Turfgrass species

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 220-231

708

Impact of Institutional Ownership and Board Independence on the Relationship Between Excess Free Cash Flow and Earnings Management

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 91-105

709

Impact of Long-term Debt on Overinvestment Problem of Agency

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 93-105

710

Impact of the Management Performance Evaluation Methods on the Data Quality in Accounting

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 1، بهار 2017، صفحه 41-53

711

Impact of Watershed Management activities on flood hydrograph Using HEC-HMS Model (Case Study: Ramyan Watershed)

Journal of Water Science & Engineering
دوره 7، شماره 16، پاییز 2017، صفحه 85-98

712

Implementing Basic Displacement Function to Analyze Free Vibration Rotation of Non-Prismatic Euler-Bernoulli Beams

Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 67-73

713

Importance Monopoly and Importance Competition on the Urban Network Infrastructure (Case study: Public transportation lane No.10 and 96 of Mashhad bus system)

Creative City Design
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1396

714

Improved Physicochemical Properties of Tapioca Starch / Bovine Gelatin Biodegradable Films with Zinc Oxide Nanorod

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 4، بهار 2014

715

Improvement of Face Recognition Approach through Fuzzy-Based SVM

Signal Processing and Renewable Energy
دوره 1، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 1-10

716

Improvement of shoot-tip culture proliferation in banana using PEG6000. Leila Saeedavi, Ali Soleimani* and Mohammad Esmaeil Amiri

Plant Physiology
دوره 7، شماره 3، تابستان 2017، صفحه 2105-2111

717

Improving Energy-Efficient Target Coverage in Visual Sensor Networks

Journal of Computer & Robotics
دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 53-65

718

Improving Reliability by Optimal Allocation of Protection Devices and Distributed Generation Units

Signal Processing and Renewable Energy
دوره 1، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 45-54

719

Improving Teaching-Learning Process and Experience Based on Students, Faculty and Staff Perspectives

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 15-24

720

Improving the Performance of RPL Routing Protocol for Internet of Things

Journal of Computer & Robotics
دوره 10، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 69-75

721

Improving the Tribological Behavior of Commercially Pure Titanium Using TIG Surface Alloying

Journal of Environmental Friendly Materials
دوره 1، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 26-31

722

Improving the Voltage Profile of the Power System Using PV-STATCOM

International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره 06، شماره 02، تابستان 2017، صفحه 43-46

723

Inflation, Operating Cycle, Cash Holding

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 79-90

724

Influence Different Level of Humic Acid and Irrigation Regime on Seed Yield and Morphological Traits of Corn under Warm and Dry Climate Condition

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 1-13

725

Influence of an external magnetic field on the peristaltic flow of a couple stress fluid through a porous medium.

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 7، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 55-65

726

Influence of Arsenic (III), Cadmium (II), Chromium (VI), Mercury (II), and Lead (II) Ions on Human Triple Negative Breast Cancer (HCC1806) Cell Cytotoxicity and Cell Viability

Journal of Chemical Health Risks
دوره 7، شماره 1، بهار 2017

727

Influence of Cultural Capital on Social Trust (Case Study: Citizen 18 Years Old and above in Tehran

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 21، تابستان 2016، صفحه 25-44

728

Influence of Different Types and Amounts of Organic Manure on Soil Physical Properties, Wheat (Triticum aestivum L.) Yield and Correlation between Traits

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 1-13

729

Influence of extraction methods on total phenolic, flavonoids and antioxidant activity of Thymus kotchyanus L. extract in Semnan Province, Iran

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 1، بهار 2017، صفحه 33-38

730

Influence of Green Manuring From Different Cover Crops and Farm Yard Manures on Quantitative and Qualitative Characteristics of Forage Corn in Low Input Farming

Research On Crop Ecophysiology
دوره 12، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 62-68

731

Influence of Heterogeneity on Rayleigh Wave Propagation in an Incompressible Medium Bonded Between Two Half-Spaces

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 555-567

732

Influence of NaCl Seed Priming on Growth and Some Biochemical Attributes of Safflower Grown under Saline Conditions

Research On Crop Ecophysiology
دوره 9، شماره 1، بهار 2014، صفحه 13-20

733

Influence of Natural Sources of Biologically Active Substances on Livestock and Poultry Reproduction

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 189-195

734

Influence of O2 and N2 Concentrations on the Characteristics of Plasma in DC Cylindrical Magnetron Discharge by Langmuir Probe

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 35-43

735

Influence of the Vacancies on the Buckling Behavior of a Single–Layered Graphene Nanosheet

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 543-554

736

Influence of Weed Densities and Different Nitrogen Levels on Leaf Area Index (LAI) of Corn and Red Root Pigweed (Amaranthus retroflexus L.)

Research On Crop Ecophysiology
دوره 9، شماره 1، بهار 2014، صفحه 21-31

737

Influence of Wet and Dry Season on Milk Composition of Dromedary Camels (Camelus dromedarius) from Tunisia

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 163-167

738

Influences of Heterogeneities and Initial Stresses on the Propagation of Love-Type Waves in a Transversely Isotropic Layer Over an Inhomogeneous Half-Space

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 783-793

739

Initial value problems for second order hybrid fuzzy differential equations

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 06، شماره 02، تابستان 2017، صفحه 163-170

740

Injection into Orbit Optimization using Orthogonal Polynomials

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 9، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 65-75

741

Inputs and Outputs Estimation in Inverse DEA

Iranian Journal of Optimization
دوره 09، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 119-129

742

In Silico Prediction of B-Cell and T-Cell Epitopes of Protective Antigen of Bacillus anthracis in Development of Vaccines Against Anthrax

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 429-436

743

Insoluble Fibers Affected the Performance, Carcass Characteristics and Serum Lipid of Broiler Chickens Fed Wheat-Based Diet

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 109-117

744

Integrating the Goler Matrix Method and the List of Indicators to Specify an Efficient Alternative on Elevating the Quality of Ecological Functions of the River Borders (Case Study: Abshooran River in Kermanshah, Iran)

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 75-84

745

Integration Of Rail And Air Transport; Approach To Adjusting The Effects Of The Inner-city Airport on Surrounding Urban Areas (Case study: Mehrabad international airport)

Creative City Design
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1396

746

Interaction of Human Serum Albumin with Ethyl 2-[2-(dimethylamino)-4-(4-nitrophenyl)-1,3-thiazole-5-yl]-2-oxoacetate as a Synthesized Ligand

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 45-62

747

Interference-Aware and Cluster Based Multicast Routing in Multi-Radio Multi-Channel Wireless Mesh Networks

Journal of Computer & Robotics
دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 21-30

748

Internet Addiction: Evidence of Students at Islamic Azad University in Babol

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 23، زمستان 2016، صفحه 77-86

749

Interpretation of Quality and Dimensions of Intertextual Relations in Contemporary Public Constructions in Uzbekistan with Architectural Works in this Country at Timurid Era (Since 1960-1990)’

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 1-16

750

Interval valued fuzzy weak bi-ideals of $\Gamma$-near-rings

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره 06، شماره 03، پاییز 2017، صفحه 223-236

751

Investigate The Effect Of Extracts On The Green Synthesis Of Silver Nanoparticles

Journal of Nanoanalysis
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1396

752

Investigating Adaptive Behaviors in Urban Spaces in Relation to the Dialectical Concepts of Isolation and Congestion

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 47-60

753

Investigating Allelopathic Effects of Artemisia sieberi on Seed Germination and Seedling Growth Indices of Three Alfalfa Species

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 172-182

754

Investigating Different Methods of Closed Shell Pistachios Splitting and Effects of Freezing Prior to Drying on Shell Splitting Percentage

Journal of Nuts
دوره 08، شماره 02، زمستان 2017، صفحه 107-114

755

Investigating Discourse Socialisation Progress of an English as a Second Language Learner Using Systematic Functional Linguistic Approach

Journal of Language and Translation
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 1-11

756

Investigating Effects of a Prescribed Spring Fire on Symbiosis between Mycorrhiza Fungi and Range Plant Species

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 138-147

757

Investigating Factors that Affecting Citrus Waste Production in Mazandaran Province, Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 95-99

758

Investigating Growth of Araucaria excelsa L. in Different Methods of Fertilization

Journal of Ornamental Plants
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 257-262

759

Investigating Modernism and Relative Deprivation in the Use of Cosmetics from the Students' Viewpoints

Sociological Studies of Youth
دوره 5، شماره 16، بهار 2015، صفحه 141-160

760

Investigating Patterns of Spending Leisure Time with Emphasis on Physical Activities and Sport (Case Study: Female Teaching Staff, Students, and Office Staff at Ilam University)

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 24، بهار 2017، صفحه 73-84

761

Investigating the Challenges and Opportunities Affecting Tourism Using SWOT and QPSM Techniques (The Case Study of Galugah District)

Journal of Tourism Hospitality Research
دوره 6، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 81-103

762

Investigating the Effect of Financial Constraints and Different Levels of Agency Cost on Investment Efficiency

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 31-47

763

Investigating the Effect of Management Entrenchment on Speed of Cash Holding Adjustment in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 81-92

764

Investigating the Effect of Manganese Content on the Properties of High Manganese Austenitic Steels

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 75-83

765

Investigating the Effect of Profitability and Operating Cash Flow on Trademarks Value

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 49-60

766

Investigating the Effect of Stiffness/Thickness Ratio on the Optimal Location of Piezoelectric Actuators Through PSO Algorithm

Journal of Solid Mechanics
دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 832-848

767

Investigating the Effects of Expansion Equal Channel Angular Extrusion (Exp-ECAE) on Dynamic Behavior of AA7075 Aluminum Alloy

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 9، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 11-18

768

Investigating the Effects of Land Use Changes on Trend of Desertification Using Remote Sensing (Case Study: Abarkooh Plain, Yazd, Iran)

Journal of Rangeland Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 348-360

769

Investigating the Effects of Large Block Transactions and Owner-ship Nature on Non-Financial Disclosure

Advances in Mathematical Finance and Applications
دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 51-66

770

Investigating the Efficiency of Lightweight Expanded Clay Aggregate (LECA) in Wastewater Treatment of Dairy Industry

Anthropocentric Pollution Journal
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1396

771

Investigating the Efficiency of Lightweight Expanded Clay Aggregate (LECA) in Wastewater Treatment of Dairy Industry

Anthropocentric Pollution Journal
دوره 1، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 9-17

772

Investigating the Factors Affecting the Women's Political Participation (aged 20-40 years) in 2015 (Case Study: City of Sanandaj)

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 24، بهار 2017، صفحه 97-108

773

Investigating the Impact of Satellite Networks (GEM TV and Farsi 1) on the Religious Beliefs of Youth in Farashband City

Sociological Studies of Youth
دوره 8، شماره 27، زمستان 2017، صفحه 23-46

774

Investigating the Methods of Tendency to Religion among High School Students in Andimeshk City

Sociological Studies of Youth
دوره 7، شماره 25، تابستان 2017، صفحه 27-36

775

Investigating the Relationship between Cultural Capital and Environmental Behavior among Youth Employed in Asalouyeh (South Pars)

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 20، بهار 2016، صفحه 33-56

776

Investigating the Relationship between Social-cultural Factors and Moral Vulnerability(Case Study: Male Students of Yazd City)

Sociological Studies of Youth
دوره 6، شماره 18، پاییز 2015، صفحه 99-126

777

Investigating the Reliability and Factor Structure of the Self-Regulating Capacity in Vocabulary Learning (SRCvoc) in Iranian EFL Context

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 10، شماره 20، پاییز 2017، صفحه 169-186

778

Investigating the Social, Economic and Environmental Impacts of Constructing Urban Interchanges (Comparison of the Main Interchanges in the city of Qazvin)

Space Ontology International Journal
دوره 6، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 37-57

779

Investigation and Identification of Types and Amounts of Heavy Metals in Soil of an Industrial Area

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 4، بهار 2014

780

Investigation and Optimization of EDM Milling and its Comparison with Die Sink EDM

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 31-40

781

Investigation of Effective Factors on Women’s Sexual Disorder in Final Years of Marital Life (A Qualitative Approach)

Sociological Studies of Youth
دوره 8، شماره 27، زمستان 2017، صفحه 121-132

782

Investigation of intramolecular hydrogen bonding strength in dihydroxynaphthazarin: DFT and NBO studies

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 4، زمستان 2017

783

Investigation of Shape Functions Role on the Mesh-free Method Application in Soft Tissue Elastography

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 5-12

784

Investigation of Stresses in U-Shaped Metal Bellow Using EJMA Standards

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 25-35

785

Investigation of the Effect of Extracts on the Green Synthesis of Silver Nanoparticles

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 223-227

786

Investigation of the Effects of Rosemary Extract on Barrier and Colorimetric Properties of Mungbean Starch Films

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013

787

Investigation of the Possibility of Phytoremediating a Soil Contaminated with Anthracene

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 3، بهار 2013

788

Investigation of the Relationship between Metacognitive Reading Strategies and Motivation: The Case of Iranian EFL Learners

Journal of Teaching English Lnaguage Studies
دوره 5، شماره 4، تابستان 2017، صفحه 116-128

789

Investigation of Unsaturated Fatty Acids and Antioxidant Activity of Desert Truffles Picoa lefebvrei from Iran

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 2، تابستان 2017

790

Investigation of Virulence-Associated genes and Cytolethal Distending Toxin Production in Campylobacter spp. isolated from broilers

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 7، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 748-754

791

Investigation on Biochemically Processed Castor Seed Meal in Nutrition and Physiology of Japanese Quails

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 501-506

792

Investigation on Microstructure and Wear Resistance of the Plain Carbon Steel Hardfaced by the Fe-Cr-C Electrodes Containing Mo, W, V Elements

Journal of Environmental Friendly Materials
دوره 1، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 32-39

793

Iodine Concentration in Iodized Salts Marketed in Lorestan Province, West of Iran

Journal of Chemical Health Risks
دوره 6، شماره 2، پاییز 2016

794

Iranian EFL Learners' Willingness to Communicate, Self-Perceived Communication Competence, and Communication Apprehension in L1 and L2: A Comparative Study

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 10، شماره 20، پاییز 2017، صفحه 50-71

795

Iran’s Pharmaceutical Sectoral Innovation System

Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
دوره 5، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 257-276

796

Rosa damascena essential oils: a brief review about chemical composition and biological properties

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 111-128

797

Isolation and Characterization of Microsatellite Markers from Endangered Species (Camelus bactrianus)

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 693-698

798

Isolation and identification of Bacillus subtilis producing biosurfactant and study the optimum condition of biosurfactant production

Iranian Journal of Organic Chemistry
دوره 9، شماره 3، پاییز 2017

799

Isolation and identification of growth promoting endophytes from Artemisia annua L. and its effects on artemisinin content

Trends in Phytochemical Research
دوره 1، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 207-214

800

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 5، شماره 4، بهار 2015

801

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 4، بهار 2014

802

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 1، بهار 2014

803

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 3، بهار 2013

804

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 4، بهار 2013

805

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 1، شماره 2، پاییز 2011

806

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 7، شماره 1، بهار 2017

807

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 2، پاییز 2013

808

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 2، شماره 3، بهار 2012

809

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 2، شماره 1، بهار 2012

810

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 1، شماره 1، بهار 2011

811

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 5، شماره 1، بهار 2015

812

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 6، شماره 2، پاییز 2016

813

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 6، شماره 1، بهار 2016

814

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 3، شماره 1، بهار 2013

815

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 2، پاییز 2014

816

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 6، شماره 3، بهار 2016

817

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 4، شماره 3، بهار 2014

818

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 2، شماره 2، پاییز 2012

819

Issue XML

Journal of Chemical Health Risks
دوره 2، شماره 4، بهار 2012

820

Jacobi Operational Matrix Approach for Solving Systems of Linear and Nonlinear Integro-Differential Equations

International Journal of Mathematical Modelling & Computations
دوره 7، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 1-25

821

Kinematic Synthesis of a Novel Parallel Cable Robot as Artificial Leg

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
دوره 9، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 1-10

822