تعداد مقالات: 47

1

اثر افزودن اینولین و گالاکتواولیگوساکارید بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی ریزپوشانی شده در آبمیوه ترکیبی سیب-زردآلو

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 145-158

2

اثر قوام‌یابی و افزودن صمغ‌های CMC و کتیرا بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی کوفته تولیدی از ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 119-132

3

یادگار مکتوب خاندان بزغش در مکتب صوفیانة سهروردیه

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

4

ارزیابی تأثیر نوع روش استحصال روغن کنجد بر روی پروفایل اسیدچرب، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و پایداری اکسیداتیو آن

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 71-83

5

ارزیابی سروده‌های مذهبی شاعران برجستۀ شیعه در سدۀ نهم هجری

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

6

از جمادی تا آدمیت (نگاهی به جایگاه آگاهی و ادراک از منظر عرفانی مولانا و پدیدارشناسی مرلوپونتی)

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

7

انسان کامل و نمود آن در مدایح نبوی ابن جابر اندلسی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

8

بازخورد عرفانی دومفهوم- واژة «درد» و «کودک» در اشعار قیصر امین‌پور

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

9

بررسی تحلیلی داستان عرفانی شیر و نخچیران مثنوی بر اساس نظریة آلبرت الیس

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

10

بررسی ترکیبات شیمیایی، خصوصیات ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی اسانس درمنه Artemisia Khorasanica در منطقه خراسان شمالی

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-57

11

بررسی حس نوستالژی در مثنوی مولانا با نگرش به توابع(میانجی‌های) شوق بازگشت

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

12

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و مدت زمان ماندگاری نوشیدنی تهیه شده از ایزوله پروتئینی سویای هیدرولیز شده توسط آنزیم آلکالاز

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-9

13

بررسی دیوان رباعیّات اوحدالدّین کرمانی از منظر عرفان اسلامی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

14

بررسی سخن و خاموشی سیاه وسپید در اندیشه و آثار مولانا جلال‌الدین بلخی و شمس تبریزی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

15

بررسی ولایت از دیدگاه امام خمینی(ره) و حکیم ترمذی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

16

برنامه مدیریت تطبیقی منابع آبی استان گلستان جهت کاهش ریسک خشکسالی‌های آتی

جغرافیای طبیعی
دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 95-116

17

بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فنلی فلفل قرمز با استفاده از امواج فراصوت به روش سطح پاسخ

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 85-95

18

تاثیرپکتین در پایدارسازی شربت خاکشیر

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-117

19

تأثیر پوشش نگهدارنده خوراکی کیتوزان حاوی اسانس مرزنجوش (Origanum vulgare L.)بر ماندگاری ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در یخچال

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-38

20

تاثیرخشک کن های پاششی برویژگی های فیزیکو شیمیایی پودرمخلوط بستنی لبنی – گیاهی

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-70

21

تأملی در زمینة ارتباط تصوّف و کشف و شهود عرفانی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

22

تحلیل تطبیقی تأویل آیات در دو کتاب الکشف و کتاب مرآه الانوار و مشکوه الاسرار از منظر بطن معنایی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

23

تحلیل داستان دقوقی بر پایة آرای روان شناختی یونگ

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

24

تحلیل روش سنتی استفاده از مشک در فرآوری و نگهداری فرآورده شیری ریچال و بررسی فلورمیکروبی آن

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 11-21

25

تحلیل‌ ساختاری سلامان و ابسال جامی از منظر رمز و رازهای عرفانی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

26

تحلیل سفر عرفانی شهریار بر اساس نظریّۀ جوزف کمبل

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

27

تحلیل عناصرخیالی اسطوره‌های عرفانی درحدیقه‌الحقیقه وشریعه الطریقه سنائی غزنوی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

28

تحلیل محتوای رسالۀ عقل سرخ سهروردی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

29

تحلیل و تبیین فقهی، حقوقی و عرفانی توبه در اسلام

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

30

جایگاه غزل و عرفان خواجه حافظ شیرازی در اشعار روسی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

31

چیستی شهود و جایگاه آن در نظریه اخلاقی دیوید راس و ملاصدرا از منظر عرفان اسلامی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

32

خوانش حکایت «پیرچنگی» از منظر نظریة لکان

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

33

رستاخیز عرفانی ‌انواع‌ نادر صوت‌ در غزلیات ‌شمس

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

34

رویکرد عرفانی عطار در باورهای پزشکی و خرافی در منطق‌الطیر

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

35

سلوک عرفانی در کشف‌الاسرار

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

36

سماع و موسیقی عرفانی در اندیشه عرفانی فارابی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

37

فعالیت ضد‌اکسایشی عصاره میکروامولسیون شده چای سبز در روغن کلزا

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-110

38

کارکرد اسلوب معادله در تبیین مفاهیم عرفانی در شعر صائب تبریزی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

39

معراج عرفانی در هشت کتاب سهراب سپهری بر اساس الگوی کمپبل

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

40

مفهوم «الصوفی غیرالمخلوق» با تأکید بر تعبیر بقا در دو مکتب هجویری و مولوی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

41

مفهوم خواب و رویا از منظر قرآن، عرفان و فلسفه

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

42

مقایسه‌ی توابع لگاریتم سیگموئید و تانژانت هیپربولیپک در مدل‌سازی استخراج روغن از سیاه دانه به کمک پیش‌تیمار میدان الکتریکی متناوب(PEF)

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 133-144

43

مقایسه‌ خمریه‌ ابن فارض مصری با اشعار مولانا و غزلیات سعدی و حافظ

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

44

نماد عرفانی رنگ در هنر و معماری اسلامی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

45

نمود عینی عرفان و وحدت وجود در باغ ایرانی(موردمطالعه باغ تخت شیراز)

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 55، دی 1397

46

وحدت و کثرت ادیان با رویکرد عرفانی در مثنوی مولوی

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397

47

وصف‌ناپذیری جمال در غزلیات شمس

عرفان اسلامی
دوره 14، شماره 56، دی 1397


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.