نویسنده = محمد ترابی
تعداد مقالات: 10

1

ارزیابی اجزاء مقاومت تدریجی در تعدادی از لاین‌‌های امید‌بخش گندم اقلیم معتدل نسبت به بیماری زنگ زرد در شرایط مزرعه‌‌ای در اردبیل

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 103-117
طاهره دولت‌خواه اجیرلو؛ محمد ترابی؛ صفر‌علی صفوی

2

ارزیـابی جـدایه‌های Trichoderma spp.برای کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک در گلخانه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 131-144
اسما معینی؛ محمد ترابی؛ داریوش شهریاری

3

ارزیابی کارایی دو سم نماتدکش در کنترل نماتد سیست طلایی سیب‌‌زمینی (Globodera rostochiensis) در گلخانه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 263-271
مهدی شریفی مشهود؛ محمد ترابی؛ مزدشت گیتی

4

بررسی تأثیر چند اسانس گیاهی بر رشد میسلیومی قارچ‏ Fusarium solani عامل بیماری‏ پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب‏زمینی در انبار روی غده در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 279-290
رویا طاووسی؛ محمد ترابی؛ حسین وفایی

5

تنـوع بیماری‌زایی قارچ Didymella rabieiعامل بیمـاری برق‌زدگی نخـود در استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 73-85
الهه پایمرد؛ محمد ترابی؛ داریوش شهریاری

6

تنـوع ژنتـیـکی جـدایـه‌های قـارچ عـامل پوسیـدگی ریـشـه و طـبـق پیـاز F. oxysporum f.sp. cepae

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 185-202
بهار حقانی؛ مهدی نصر‌اصفهانی؛ محمد ترابی

7

غربال درون شیشه‌ای تعدادی از پایه‌های سیب برای مقاومت به بیماری پوسیدگی فیتوفترایی ریشه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 203-213
مهسا خاتمی؛ حمید صادقی گرمارودی؛ محمد ترابی

8

کارآیی تثبیت کننده‌‌های قارچ flavus Talaromyces در کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاهچه‌ چغندرقند

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 145-164
شیده مهربان‌بوشهری؛ لاله نراقی؛ محمد ترابی

9

کنـتـرل شیمیـایی بیـمـاری مرگ گیـاهـچـه خـیار ناشـی از قـارچ Pythium aphanidermatum

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 165-174
سمیه آتش‌بهار؛ مهدی نصر‌اصفهانی؛ محمد ترابی

10

واکنش لاین‌های پیشرفته و امید‌بخش گندم نسبت به عامل بلایت فوزاریومی سنبله Fusariumm graminearum در شرایط مزرعه

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 15-25
مریم خیر‌خوانی؛ محمد ترابی؛ محمد‌علی دهقان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.