1.

اثر باکتری های محرک رشد بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه هیبریدهای ذرت (Zea mays L)

دوره 7، 1(25) بهار، بهار 1392، صفحه 71-90
عباس سلیمانی فرد؛ هوشنگ ناصری راد؛ رحیم ناصری؛ عیسی پیری

2.

اثر تلفیق کودهای نیتروژن‌دار، نیتروکسین و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) در منطقه دماوند

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 63-72
ساقی کاتبی؛ مهدی باقی؛ آرش روزبهانی

3.

اثر تلقیح ازتوباکتر، کابرد کود دامی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ پاییزه

دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، زمستان 1391، صفحه 113-125
سعید رسولی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی

4.

اثر تلقیح بذر با کودهای بیولوژیک بر عملکرد غده و اجزای عملکرد سه رقم سیب‎زمینی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 77-87
بهرام میرشکاری

5.

اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر صفات کمی و کیفی گندم بهاره

دوره 5، 2(18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 51-66
میثم مرادی؛ سیدعطااله سیادت؛ کاظم خاوازی؛ رحیم ناصری؛ عباس ملکی؛ امیر میرزایی

6.

اثر کود زیستی ازتوباکتر و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم نان

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 121-132
عباس ملکی؛ عبدالرضا بازدار؛ یزدان لطفی؛ احمد طهماسبی

7.

اثر مقدار فسفر، باکتری ریزوبیوم و کود زیستی نیتراژین بر رشد و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 103-114
میثم قنبرزاده؛ هاشم امین پناه؛ حسن اخگری

8.

اثر منابع مختلف کود های زیستی و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر ویژگی‌های مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم Triticum aestivum L (رقم مروارید)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399
هادی جهانشاهی؛ حسین عجم نوروزی؛ محمدرضا داداشی؛ محمدعلی رضایی؛ هدیه مصنعی

9.

بررسی اثر توأم کودهای بیولوژیکی و شیمیایی فسفر و نیتروژن بر ویژگی‌های کمی و کیفی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-93
علیرضا شکوه فر؛ سحر خانی

10.

بررسی اکوفیزیولوژیک کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) تحت تأثیر کودهای زیستی

دوره 14، 4 (56) زمستان، زمستان 1399، صفحه 535-550
ایوب امیری؛ محمود رمرودی؛ محمد گلوی؛ مسعود رفیعی

11.

بررسی تأثیر پرایمینگ بذر با زادمایه رایزوبیومی و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر میزان کلروفیل، عناصر غذایی و عملکرد دانه عدس در شرایط دیم

دوره 12، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 258-270
علیرضا صیدمرادی؛ افشین مظفری

12.

بررسی نقش تلفیقی باکتری های اکولوژیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک برنج رقم هاشمی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 31-36

13.

تأثیر کاربرد تلفیقی ازتوباکتر با کود اوره برماده خشک کل و عملکرد دو رقم گندم آبی (Triticum aestivum) در طول دوره رشد

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 101-116

14.

تاثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و مولفه های کارایی عناصر در کنجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399
فرزاد بابایی؛ اسماعیل گنجینه؛ افشین مظفری؛ محمد میرزایی حیدری؛ رحیم ناصری

15.

تأثیر کودهای زیستی و نیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa Duch., cv. Selva) تحت سطوح مختلف کود نیتروژن

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 67-80
داود هاشم آبادی؛ محمد حسین نمکی؛ فرزین سعیدزاده

16.

مطالعه برهمکنش کودهای زیستی، نیتروژن معدنی و پیش‌تیمار آبی بر صفات سبز شدن و اجزای عملکرد گیاه نخود(.Cicer arietinum L)

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 217-227
ابوالفضل باغبانی آرانی؛ ظهراب اداوی؛ طیبه بختیاری

17.

واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ به تلقیح ازتوباکتر و میکوریزا در شرایط آب و هوایی اراک

دوره 8، شماره 2 (زمستان 1392) 30، زمستان 1392، صفحه 99-111
آرزو امیدی؛ محمد میرزاخانی؛ محمدرضا اردکانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.