1.

اثر رژیم های مختلف آبیاری و کود دامی بر میزان عناصر، درصد اسانس و ترکیبات شیمیایی آن در زیره‌سبز

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 83-94
احمد احمدیان؛ احمد قنبری؛ محمد گلوی؛ براتعلی سیاه سر؛ الیاس آرزمجو

2.

اثر کاربرد اسید سالیسیلیک در مقادیر و روشهای مختلف بر عملکرد و خصوصیات ظاهری زیره سبز

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 188-195

3.

ارزیابی تأثیر برخی تیمارهای پرایمینگ و مدت زمان بر ویژگی‌های جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum cyminum)

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 1-11
شکوفه غلامی؛ مجید امینی دهقی؛ خدیجه احمدی

4.

ارزیابی تأثیر برخی تیمارهای پرایمینگ و مدت زمان بر ویژگی‌های جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum cyminum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398
شکوفه غلامی؛ مجید امینی دهقی؛ خدیجه احمدی

5.

بررسی برهمکنش تنش خشکی با اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum L.)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 11-22
امین باقی زاده؛ سید محمد علی وکیلی شهربابکی؛ افسانه بیانی؛ زهرا توحیدی

6.

بررسی تأثیر الگوهای مختلف تناوب زراعی بر ساختار جوامع علفهای هرز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 27-43
لیلا علیمرادی؛ علیرضا سوهانی دربان

7.

بررسی خواص ضد میکروبی نانوسیال برپایه اسانس زیره سبز(CUMINUM CYMINUM) و اکسید روی (ZNO)

دوره 9، (ویژه نامه قوچان)بیست و سومین کنگره صنایع غذایی، بهار 1396، صفحه 53-62
آزاده خیابانی؛ علی محمدی ثانی؛ ایمان فرحبخش

8.

تأثیر سینرژیستیک نیسین و اسانس زیره سبز (L. Cuminum cyminum) بر رشد Streptococcus iniae در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 3، 1 (9) بهار، بهار 1392، صفحه 65-75
منصوره قائنی؛ لاله رومیانی

9.

تأثیر طول دوره ی تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کشت رایج و ارگانیک

دوره 13، 4(52)زمستان، زمستان 1398، صفحه 621-638
مسعود زارعی؛ محمد آرمین؛ موسی الرضا حکم آبادی

10.

تعیین و اعتبارسنجی ضریب انتشار رطوبتی دانه گیاه زیره سبز طی فرایند خشک شدن به روش لایه نازک

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 41-50
مهدی مرادی؛ علی زمردیان

11.

جهانی شدن و اثرات آن بر اقتصاد کشاورزی ایران: مطالعه موردی زیره سبز

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 93-101
زهرا نوری توپکانلو

12.

مطالعه تاثیر میزان پتانسیل اسمزی محیط بر جوانه زنی برخی ژنوتیپ های زیره سبز

دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، پاییز 1390، صفحه 63-70
مهدی کاکایی؛ دانیال کهریزی؛ محسن منصوری

13.

مطالعه خصوصیات زراعی توده های محلی زیره سبز در شرایط کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 213-223
محمدعلی افشاری؛ مجید ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ احمد اکبری نیا

14.

مطالعه کارایی برخی اسانس‌های گیاهی و کیتوزان در کنترل Rhizoctionia solani عامل بیماری سوختگی غلاف برنج

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-82
صبا سوهانگر؛ وحید زرین نیا؛ سعید محمد‌زاده نمین

15.

مقایسه تأثیر عصاره مریم گلی و زیره سبز در جلوگیری از توکسین زایی قارچ آسپرژیلوس فلاووس در مغز پسته

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 37-45
حمید توکلی پور؛ لیلا زیرجانی؛ مجید جوانمرد داخلیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.