1.

ارزیابی اثر تنش کم آبی بر صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی ارقام ماش

دوره 5، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 23-29

2.

ارزیابی و مقایسه ده اکوتیپ از گیاه دارویی کلپوره (Teucrium polium L.) در تحمل به تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399
زهرا توحیدی؛ حمید سبحانیان؛ امین باقی زاده

3.

غربال ارقام گندم نان برای قابلیت انتقال مجدد، محتوای نسبی آب برگ و تنظیم اسمزی در شرایط تنش خشکی

دوره 9، 1(33) بهار، بهار 1394، صفحه 79-92
زینب سلیمانی؛ حسینعلی رامشینی؛ سیدمحمد مهدی مرتضویان؛ بهروز فوقی

4.

مطالعه جنبه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کاربرد آبسیزیک اسید در گیاهان برای بهبود کمی و کیفی محصول در شرایط تنش کم آبی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-16
مجید عبدلی؛ بهنوش رسایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.