1.

اماکن تاریخی دارای جاذبه گردشگری و تاثیر آن در توسعه اقتصادی دامغان

دوره 13، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 594-619
احمدرضا بهنیافر

2.

بررسی ساختارجمعیتی ماکروبنتوزهای شش چشمه در شمال شهرستان دامغان

دوره 4، شماره 1، پاییز 1390
آزاده طوسی؛ هومن شجیعی؛ افشین قلیچی

3.

تحلیل تغییرات ژئومرفولوژیک- انسانی منابع ماسه و گردوغبار (مطالعه موردی: ارگ دامغان)

دوره 13، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 100-111
ناصر مشهدی؛ مجید کریم پور ریحان

4.

تنوع گونه های مورچه در دو منطقه ی استپی و بیابانی دامغان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387
ویدا حجتی؛ امید پاک نیا؛ حاجی قلی کمی؛ محمدصفا گل محمدی

5.

مطالعه مورفولوژیکی سوسمار Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1900 دراستان سمنان

دوره 2، شماره 1، پاییز 1388
ویدا حجتی؛ حاجی قلی کمی؛ افشین فقیری

6.

معرفی بندپایان آبزی رودخانه چشمه علی دامغان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387
صفر پورعلی دارستانی

7.

مقایسه بیومتری سه جمعیت از جکوی انگشت خمیده ی خزری Cyrtopodion caspium در بخش های شمالی ایران

دوره 2، شماره 2، زمستان 1388
ویدا حجتی؛ افشین فقیری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.