1.

مطالعه جامعه‌شناختی موقعیت اجتماعی زنان مبتنی بر مولفه‌های سیاسی- اجتماعی (مورد مطالعه: زنان شهر سنندج)

صفحه 1-17
یعقوب احمدی؛ زربانو فیضی؛ بهزاد حکیمی نیا

2.

مطالعه جامعه‌شناختی حوزه‌های هم‌گرایی و واگرایی هویت ملی و هویت قومی (مطالعه موردی: قوم لک)

صفحه 18-36
علی رضائیان؛ منصور وثوقی؛ باقر ساروخانی

3.

گرایش به خشونت خیابانی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر اردبیل)

صفحه 37-54
میرمصطفی سیدرنجبرسقزچی؛ فاروق امین مظفری؛ داود عبدالهی

4.

گرایش به تحزب و سنجش میزان تأثیر آن بر توسعه سیاسی کشور از منظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی (بررسی علی نگرش به تأثیر تحزب بر رفتار حزبی)

صفحه 55-74
عبدالحسین ضمیرى؛ سیدرضا صالحی امیری؛ سروش فتحی

5.

فرآیند تصمیم‌گیری در رفتار سیاسی شهروندان شهر تبریز و علل اجتماعی آن

صفحه 75-92
طیبه علی اصغر پور اصل ممقانی؛ مهرداد نوابخش

6.

تحلیل جامعه‌شناختی از وضعیت فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهروندان 15 سال به بالای شهر اقلید)

صفحه 93-111
اسفندیار غفاری نسب؛ محمدعلی قاسمی نژاد؛ سیدابراهیم مساوات؛ سیدمهدی حبیبی فراشبندی

7.

بررسی عوامل زمینه ساز شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران)

صفحه 112-131
ام لیلا لشکری؛ حمید انصاری؛ داور شیخاوندی؛ طلیعه خادمیان

8.

تبیین جامعه‌شناختی عوامل موثر بر مدیریت بدن (مورد مطالعه: مردان بین 18 تا 45 سال شهر تهران)

صفحه 132-149
علی نوری؛ علیرضا محسنی تبریزی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.