1.

اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر روابط مادر- فرزندی و خود انتقادی مادران کودکان کم توان ذهنی

سمیه تکلوی؛ مهدی جهانگیری

2.

پدیدار شناسی عوامل موثر بر کم توجهی دانش آموزان به مطالب درسی دوره متوسطه

جواد کیهان؛ رحیم رحیم زاده؛ میر بشیر همتیار

3.

تحلیلی بر آموزش بزرگسالان: تعیین نرخ پایداری سواد در قبول شدگان دوره انتقال نهضت سوادآموزی

رفیق حسنی

4.

بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های نوشتاری بر اساس برنامه‌ریزی چند بعدی و بسته‌ی یادگیری چند‌رسانه‌ای بر سبک یادگیری شهودی و حل مسئله دانش‌آموزان

طیبه پرآذران؛ مژگان عبدالهی؛ فاطمه پرسته قمبوانی

5.

بررسی تطبیقی ویژگی های معلم از دیدگاه فارابی و شهیدثانی و ارائه دستاوردهای آن برای نظام تربیت معلم در ایران

اعظم ریاضی؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ محسن ایمانی

6.

پیش بینی خشونت خانگی بر اساس عملکرد خانواده و سطح تمایزیافتگی خود با نقش واسطه ای ناگویی هیجانی در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بجنورد

تکتم جعفرزاده؛ علی اکبر سلیمانیان؛ محمد محمدی پور

7.

پیش‌بینی اضطراب رقابتی بر اساس سبک‌های فرزندپروری و مقایسه آن در گروه‌های جنسیتی دانشجویان ورزشکار استان تهران

مصطفی نعیمی؛ زهره رافضی

8.

مدل‌یابی مدیریت مشارکتی بر مدیریت تعارض با نقش میانجی همدلی بیانی در مدیران: از دیدگاه آموزگاران

زینب بغم؛ رقیه وحدت بوراشان؛ محمد حسنی

9.

مشارکت والدین بُعد مغفول برنامه درسی

علیرضا عراقیه

10.

طراحی و اعتبارسنجی کیفیت خدمات آموزشی مبتنی بر رضایت دانشجویان برمبنای الگوی خان

امیر امیری رشخوار؛ مهدی زیرک؛ محمود قربانی؛ علی حسین زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.