1.

ادب غنایی در اشعار شیخ کاظم سعیدی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 31-42
کریم رشیدی گمین؛ پوران یوسفی پور کرمانی؛ هوشمند اسفندیارپور

2.

بررسی تطبیقی انواع عشق عرفانی از دیدگاه ابن عربی و جامی در بهارستان

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 37-48
فاطمه قاسمیان؛ پوران یوسفی پور کرمانی؛ آسیه ذبیح نیا عمران

3.

معشوق تعالی بخش در گنبد سبز هفت پیکر

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 83-93
پیمان نیکنامی؛ پوران یوسفی پور کرمانی

4.

نقد و تحلیل وجوه روایتی شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی بر پایة دیدگاه تودوروف

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 89-100
پوران یوسفی پور کرمانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.