1.

اثرات کشندگی حشره‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperlacarnea

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 351-363
غلامرضا گل‌محمدی؛ حسین‌رضا رضایی ترشیزی؛ رضا وفایی شوشتری؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ لیلا فراورده

2.

اثرات کشندگی حشره‌‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperla carnea

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 17-28
رضا وفایی شوشتری؛ رضا رضایی ترشیزی؛ غلامرضا گلمحمدی؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ لیلا فرآورده

3.

اثرات کشندگی و جانبی کنه‌کش اسپیرودیکلوفن و اسپیرومسیفن روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae Koch و شکارگر آن Neoseiulus californicus McGregor (Acari: Phytoseiidae)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-11
سعیده سرباز؛ شیلا گلدسته؛ عباسعلی زمانی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ رضا وفایی شوشتری

4.

اثر بذر ارقام لوبیا، کلزا و سویا روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی Helicoverpa armigera

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 211-222
ندا فلاح نژاد مجرد؛ شیلا گلدسته؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ رضا وفایی شوشتری

5.

اثـــر کود نیتروژن بر تغییرات جمعیت و پارامترهـــــای رشدی کنه تارتن قرمز Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acari: Tetranychidae) روی ارقام مختلف گل رز

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 289-300
رضا نامداری؛ رضا وفایی شوشتری؛ شیلا گلدسته؛ جهانشیر شاکرمی

6.

یافته‌های جدید از شیرمورچه‌های (Neu.: Myrmeleontidae) ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 205-214
ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفایی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی

7.

بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-37
فرشید شخصی زارع؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ عارف معروف؛ مهران غزوی

8.

بررسی اثر عنصر بورون روی پارامتر‌های رشد جمعیت کنه‌ تارتن دولکه‌‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) روی لوبیا قرمز رقم اختر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 337-346
الهه صادقی؛ رضا وفایی شوشتری؛ حمید مدنی

9.

بررسی تنوع سوسک های خانواده Staphylinidae در شهرستان گرگان و حومه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 171-181
نفیسه فتح پور؛ رضا وفایی شوشتری؛ محسن یزدانیان؛ سایه سری

10.

بررسی فون خانواده Miridae در ملایر (استان همدان، ایران)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 268-280
مهدیه روزبهانی؛ رضا وفایی شوشتری

11.

بررسی فون خانواده Miridae و تعیین گونه غالب در مزارع و باغات شهرستان اراک و حومه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 85-93
تورج ارکانی؛ رضا حسینی؛ رضا وفایی شوشتری

12.

بررسی فون کفشدوزک‌های خانواده Coccinellidae در شهرستان خرم‌آباد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 103-117
امیر انصاری پور؛ رضا وفایی شوشتری؛ جهانشیر شاکرمی

13.

تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae)

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-9
ریحانه حبیبی؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ عارف معروف؛ سعیده لونی

14.

تنوع گونه‌ای زنبورهای گرده‌افشان خانواده Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) در استان یزد

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-76
لیدا دهقان دهنوی؛ علی اصغر طالبی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری

15.

توصیف نخستین شیخک مشت‌زن ایرانی، گونه‌‌ای جدید از جنس Holaptilon Beier, 1964 (Mantodea, Mantidae) از منطقه حفاظت شده هفتادقله اراک

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 150-158
محمود کلنگری؛ رضا وفایی شوشتری

16.

سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات کامل شپشه های آرد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 367-378
سمانه محمودوند؛ جهانشیر شاکرمی؛ رضا وفایی شوشتری

17.

کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-113
لیدا دهقان دهنوی؛ علی اصغر طالبی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ احمد ندیمی

18.

مطالعه پادمان در غرب ایران با معرفی سه گونه جدید برای ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 204-215
تیمور مرادی؛ رضا وفایی شوشتری؛ مرتضی کهراریان؛ امیر محسنی امین

19.

مطالعه توزیع جغرافیایی و فراوانی جمعیت کنه‌های گیاهی روی اندام‌های هوایی و در سطح خاک باغات چای در شرق استان گیلان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 329-338
مسعود اربابی؛ نازنین نژادقنبر؛ رضا وفایی شوشتری

20.

مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 65-87
شیلا گلدسته؛ هنگامه هوشیار؛ رضا وفایی شوشتری؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ الهام صنعتگر؛ ریجو جاسیلا

21.

مطالعه مقدماتی تاثیر کائولین در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه گرمسار

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 163-171
حسین فرازمنـد؛ افشین مشیری؛ رضا وفایی شوشتری

22.

مطالعه مقدماتی کنه های اریباتید در بنادر عسلویه و لنگه، (ایران)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 281-286
محمود علی خانی؛ تورج ارکانی؛ حسین هاشم‌زاده؛ رضا وفایی شوشتریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.