1.

ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و معیار‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 131-155

2.

ارزیابی تاپیر سرمایه فکری در ایجاد ارزش افزوده(اقتصادی و بازار)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 72-86
فرزین رضایی؛ حسن همتی؛ رامین زمانی عموقین

3.

بررسی ارتباط بین ابعاد سرمایه فکری با عملکرد سازمانی از طریق روش تحلیل پوششی داده (مورد مطالعه: صنعت خودرو)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 71-85
فاطمه صراف؛ احسان مومنی

4.

بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، 1(28) بهار، بهار 1393، صفحه 139-164
یونس بادآور نهندی؛ رسول برادران حسن زاده؛ ژیلا جلالی فر

5.

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران( رویکرد پانل دیتا

دوره 1، شماره 2، بهار 2011، صفحه 67-95

6.

تأثیر ارزش افزوده اقتصادی به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد بر پاداش هیأت مدیره

دوره 4، شماره 16، زمستان 1391، صفحه 1-18
احمد احمد پور؛ امیر رسائیان

7.

تعیین ساختار بهینه سرمایه با استفاده از شاخص های سنجش عملکرد مبتنی برارزش به کمک تحلیل پوششی داده ها (DEA)

دوره 3، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 39-59
سیدعلی‌اکبر حسینی؛ یوسف نجفی

8.

رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش‌شده با بازده سهام

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 61-87
غلامحسین مهدوی؛ کمال گوینده

9.

رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-16
یحیی حساس یگانه؛ مرتضی دلخوش

10.

رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده ، سود قبل از کسر بهره و مالیات و جریان نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای صنایع مواد غذایی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 76-88
رویا دارابی؛ ابراهیم اسفندیاری

11.

رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار

دوره 5، شماره 20، زمستان 1392، صفحه 181-202
محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر؛ باقر رحیمی

12.

مقایسه توانایی تبیین ارزش بازار شرکت با استفاده از دو متغیر سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و ارزش افزوده اقتصادی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1391، صفحه 45-67
حسین اعتمادی؛ زهرا فتحی

13.

مقایسه قدرت توضیحی ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری در تعیین قیمت بازار

دوره 6، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 103-120
سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ علیرضا بشیریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.