1.

اثرات سرمایه فکری و دارایی های مشهود بر خلق ارزش افزوده و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 43-53
فرزانه افتخار نژاد؛ یدالله نوری فرد؛ حسین کرباسی یزدی

2.

ارتباط استراتژی های مالی و حاکمیت شرکتی بر رفتار تونل وار سهامداران بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 51-74
علیرضا امیر کبیری؛ حسین قره بیگلو؛ بهجت آب چر

3.

ارتباط بین شاخص‌های مالی و تغییر مدیر عامل

دوره 10، شماره 37، بهار 1397، صفحه 107-130
محسن خوش طینت؛ لیلا زمانیان فر؛ محمود دهقان نیری

4.

ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 135-160
سپیده سادات نصیری؛ غلامرضا سلیمانی امیری

5.

آزﻣﻮﻥﺗﺠﺮﺑﯽتأثیرﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦﺭﯾﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼﻭعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران

دوره 13، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 1-36
محمد بیگدلی؛ مهدی تقوی؛ علی اسماعیل زاده؛ مرجان دامن کشیده

6.

بررسی رابطه ی بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 149-174
بهمن بنی مهد؛ قدرت اله طالب نیا؛ حسین ازوجی

7.

بررسی عملکرد مالی صنعت بانکداری به روش ویکور

دوره 1395، ویژه نامه، زمستان 1395، صفحه 33-43
فرزین رضایی؛ حامد غیب دوست

8.

بررسی نقش میانجی گرایش به کارآفرینی در ارتباط بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد کارکنان(مطالعه موردی: دانشگاه شاهد)

دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 126-144
ملیحه بینشیان؛ جمشید صالحی صدقیانی

9.

بررسی وضعیت توسعه استراتژیک توسط رهبران اجرائی و رابطه آن با عملکرد مالی در سازمانهای دولتی شهرستان مهاباد

دوره 6، 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-28
فرهاد نژاد ایرانی

10.

تأثیرات حضور زنان در هیئت مدیره بر ارزش شرکت و عملکرد مالی

دوره 8، شماره 29، بهار 1395، صفحه 39-58
سحر سپاسی؛ لیلا عبدلی

11.

تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 1-36
محسن دستگیر؛ مهدی عرب صالحی؛ راضیه امین جعفری؛ حسنعلی اخلاقی

12.

تأثیر غیر بهینگی ساختار سرمایه بر عملکرد واقعی شرکت

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 239-272
حمید اولاد غفاری؛ نگار خسروی پور

13.

تحلیل و اولویت بندی عوامل مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) مؤثر بر عملکرد مالی با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی با مطالعه موردی در صنعت مواد غذایی

دوره 7، شماره 19، بهار 1391، صفحه 37-50
آرش شاهین؛ محسن عارف نژاد؛ فاطمه فغانی

14.

چرخۀ عمر و ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش درماندگی مالی و عملکرد مالی

دوره 7، شماره 13، بهار 1395، صفحه 13-28
محسن حمیدیان؛ محمدحسین اسدی مشیزی

15.

رابطه بین میزان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 163-185
غلامرضا کردستانی؛ علی اصغر هادی لو

16.

رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی شرکت‌های بیمه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 10-17
فرزانه حیدرپور؛ ناصر میر سپاسی؛ حامد آزادی

17.

سیاستگذاری استراتژیک سرمایه انسانی و رابطه آن با بهبود عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش میانجی متغیر اقتضایی استراتژی بازار

دوره 11، شماره 42، بهار 1399، صفحه 383-402
سامان موسی نژاد؛ اسفندیار محمدی؛ فرشاد سبزعلی پور؛ رحمت اله محمدی پور

18.

طراحی مدل فرهنگ مدیریت فرآیند کسب وکار بر عملکرد مالی در سیستم بانکداری

دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 68-82
مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری آشتیانی؛ علی صفایی اصل؛ علی محمد عیدی وندی

19.

مطالعۀ رابطۀ بین سرمایۀ فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(لیزینگ و بانک‌ها)

دوره 8، شماره 15، تابستان 1396، صفحه 75-87
حسن ابوالفتحی؛ قدرت اله طالب نیا

20.

نقش سرمایه های فکری بر انعطاف پذیری و عملکرد مالی شرکتها با در نظر گرفتن متغیر تاخیر زمانی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 15-26
فرزین رضایی؛ خدیجه عیسی زادهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.