1.

ارزیابی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری کلانشهر تهران

دوره 13، شماره 2، بهار 1400، صفحه 1-23
مریم بیگ پور؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ عبدالرضا فرجی راد

2.

برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری بر اساس مدل ترکیبی SWOT و ANP مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی

دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 77-96

3.

برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری شهر ساحلی نور با تاکید بر مدیریت بهینه شهری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 83-98
اسدالله دیوسالار؛ میثم توکلی؛ امیرحسین خادمی

4.

تحلیل رابطه شهر و روستا در استان فارس جهت تعادل بخشی پایدار جمعیتی از طریق توسعه پایدار گردشگری

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1327-1344
علی شجاعی فرد؛ علی شکور؛ محمد امید

5.

تعیین ظرفیت برد گردشگری طبیعت در مناطق کوهستانی ایران نمونه موردی: سیب چال، خاس خانی و آغوزی

دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 83-96

6.

سنجش نگرش پیروان ادیان توحیدی در مورد توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 58-81
حمیدرضا عشقی‌پور؛ ابراهیم فیاض؛ عبدالله بیچرانلو

7.

محیط زیست پایدار در مناطق گردشگرپذیر (مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران)

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 28-44

8.

مطالعه جامعه‌شناختی نگرش پیروان ادیان توحیدی در مورد توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 79-102
حمید رضا عشقی پور؛ ابراهیم فیاض؛ عبدالله بیچرانلو

9.

نقش آموزه‌های تربیتی ادیان توحیدی بر توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان

دوره 13، شماره 56، پاییز 1397، صفحه 125-152
حمیدرضا عشقی پور؛ ابراهیم فیاض؛ عبدالله بیچرانلو


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.