1.

ارزیابی و مقایسه ده اکوتیپ از گیاه دارویی کلپوره (Teucrium polium L.) در تحمل به تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399
زهرا توحیدی؛ حمید سبحانیان؛ امین باقی زاده

2.

پهنهبندی گیاه دارویی Teucrium polium L. در رویشگاههای مختلف حوضه آبخیز مهارلو استان فارس

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 27-35
قاسم خداحامی؛ محمد باقر رضایی

3.

تأثیراثراتمتقابلتنشکمبودآبوبرگ‌زداییبرخصوصیاتکمیوکیفیگیاهداروییکلپورهیامریمنخودی (Teucrium polium)درایرانشهر

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-60
نجمه صفری؛ احمد مهربان؛ خالد میری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.