1.

تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت

صفحه 1-36
محسن دستگیر؛ مهدی عرب صالحی؛ راضیه امین جعفری؛ حسنعلی اخلاقی

2.

رابطه چسبندگی هزینه‌ها با کیفیت سود و خطای پیش‌بینی

صفحه 37-61
علی اسماعیل زاده؛ علی مهرنوش

3.

استفاده از ترکیب اجزای صورت جریان وجه نقد

صفحه 63-89
حسین اعتمادی؛ سلیمان زندی دره غریب

4.

ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام

صفحه 91-116
زهرا پورزمانی؛ منا قمری

5.

محتوای اطلاعاتی سود اعلان‌شده و پیش‌بینی‌شده هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام

صفحه 117-140
مهدی صالحی؛ سید محمود موسوی شیری؛ محمد ابراهیمی سویزی

6.

تاثیر مدیریت سود بر دقت پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی

صفحه 141-172
یداله تاری وردی؛ مهدی مرادزاده فرد؛ مریم رستمی

7.

تأثیر تغییرات سود باقیمانده و مدت تصدی حسابرس

صفحه 173-205
آزیتا جهانشاد؛ شیما عوض پور

8.

شناسایی عوامل تعیین کننده بر فرصت سرمایه گذاری با استفاده از رگرسیون

صفحه 207-223
بهمن بنی مهد؛ متین فرزانه نو خندان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.