1.

تبیین جایگاه بدهی و تنوعسازی شرکتی در مدیریت سود

صفحه 1-28
هاشم نیکو مرام؛ سید امین هادیان

2.

تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت ها

صفحه 29-56
سید حسین سجادی؛ حسن فرازمند؛ جواد نیک کار

3.

مقایسه استاندارد حسابداری شماره 28 با آئین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه و تأثیر مغایرتهای موجود بر سود و مالیات عملکرد شرکتهای بیمه

صفحه 57-82
رویا دارابی؛ مهناز ربیعی؛ مجید اله وردی

4.

سرمایه فکری، ثروت سهامداران و عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 83-116
علی اصغر انواری رستمی؛ وحید احمدیان؛ سید اصغر میرزاده

5.

رابطه بین معیارهای ارزیابی متوازن با کیفیت سود

صفحه 117-156
محمدرضا عسگری؛ قادر مهر علی گملی

6.

اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده و ساختار سررسید بدهی

صفحه 157-180
نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا؛ میثم کرملو

7.

رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار

صفحه 181-202
محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر؛ باقر رحیمی

8.

رابطه اختلاف میان سود حسابداری و سود مأخذ محاسبه مالیات با رشد و پایداری سود

صفحه 203-236
حسین کرباسی یزدی؛ سمن راسخ صالح


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.