1.

کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در بررسی ارتباط بین سرمایه‌اجتماعی و رضایت مشتری

صفحه 7-32
هوشنگ تقی زاده؛ محمدصادق زینلی کرمانی

2.

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی ( مطالعه موردی : شرکت فرد آذربایجان )

صفحه 33-50
کریم حمدی؛ سمیه مرادی دولاما

3.

نقش فرهنگ سازمانی در رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط

صفحه 51-76
سلیمان ایرانزاده؛ داود نوروزی؛ صادق بابائی هروی

4.

رویکرد فازی رتبه بندی اثرگذاری اجزای سرمایه فکری بر عملکرد یک دانشگاه

صفحه 77-106
عبدالناصر شجاعی؛ تورج بیگی؛ محمدحسن فطرس

5.

الگوی ساختاری رابطه سرپرستی سوء استفاده‌گرانه، گرانباری نقش، فرسودگی و بیگانگی شغلی

صفحه 107-126
محسن گل‌پرور؛ زهرا واثقی؛ زهرا جوادیان

6.

طراحی الگوی ایجاد سازمان یادگیرنده مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

صفحه 127-150
شهرام میرزائی دریانی؛ فرزاد ستاری؛ بهمن شارقی

7.

بررسی میزان متعالی بودن جو سازمانی و رابطه آن با یادگیری سازمانی در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی

صفحه 151-178
فرهاد نژاد ایرانی؛ ناصر پورصادق؛ نسرین شیخ بیگلو

8.

موانع پذیرش تجارت الکترونیکی در صنعت صادرات خشکبار مطالعه موردی استان آذربایجانشرقی

صفحه 179-210
محمد محمودی میمند؛ علی قربانی؛ محمد بخت آزمای بناب

9.

بررسی روابط بین زیر سیستم مدیریت دانش و مؤلفه های هوش سازمانی در سازمان یادگیرنده

صفحه 211-234
شعله شاهین؛ سیروس فخیمی آذر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.