1.

بهره وری سرمایه های انسانی در سازمان های راهبردی و طراحی الگوی کاربردی با بهره گیری ازمدل معادلات ساختاری و ماتریس کوواریانس(مطالعه موردی : نیروی دریایی راهبردی ارتش)

صفحه 24-48
سهراب صادق؛ ابوطالب مطلبی ورکانی؛ زهرا علی پور درویش؛ جمشید صادقی صدقیانی؛ یوسف محمدی مقدم

2.

مطالعه‌ای در زمینه فراتحلیل رابطه سرمایه فکری با بهره‌وری منابع انسانی

صفحه 50-71
فروزان صفری اوجقاز؛ حسن رنگریز

3.

ارائه مدل توانمندسازی تأمین‌کنندگان کوچک و متوسط توسط شرکت‌های صنعتی بزرگ در استان کرمان

صفحه 74-91
مهدی امیرزاده؛ مهناز حسین زاده؛ حسین صفری

4.

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های ارتقای بهره وری توانایی های تحقیق و توسعه در صنایع نیروگاهی و تأمین انرژی

صفحه 94-118
مریم اصغری؛ عباس خمسه؛ نازنین پیله وری

5.

ارزیابی عوامل مؤثر در معرفی بازارهای سنتی ایران به عنوان برند گردشگری رویکردی جهت ارتقای بهره وری گردشگری (نمونه موردی: بازار تبریز)

صفحه 120-139
عارف منادی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بختیار عزت پناه

6.

تعیین ترکیب بهینه فرمولاسیون رنگهای صنعتی و بهبود بهره وری فرایندهای تولیدی مربوطه با بهره گیری از تکنیکهای FMEA و آرایه های متعامد تاگوچی

صفحه 142-161
احمد ابراهیمی؛ مهدی رضایی

7.

رابطه ابعاد اقتصاد نوآوری با عوامل کلیدی مدل دو وجهی رهبری-مدیریتی سازمان با پایش موردی دبیرخانه هیأت امناء و موسس دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 164-178
مینا قدمی؛ علی اکبر رضایی؛ عباسعلی قیومی

8.

افزایش بهره‌وری صنعت گردشگری از طریق جذب بازار کودک: نقش تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کودکان

صفحه 180-209
مهدی کروبی؛ محمود ضیائی؛ زهره محمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.