1.

الگوی علی روابط اخلاق حرفه‌ای، سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در نظام آموزش عالی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 143-158
حسن قلاوندی؛ زکریا احمدیان

2.

الگوی عّلی روابط بین سیرت نیکوی مدیران (به عنوان یک اصل اخلاقی) بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری کیفیت زندگی کاری

دوره 5، 3و4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-59
علی هدایت فسندوز؛ مهدی ایمانی حسنلویی؛ یوسف بیگ زاد

3.

بررسی ارتباط بین بهره وری وکیفیت زندگی کاری با بهره گیری از تکنیک MCP/PMT (مطالعه موردی )

دوره 2، 1(4) بهار، بهار 1387، صفحه 65-83
مجید باقرزاده؛ محمدرضا اعتباری

4.

بررسی دیدگاه مدیران کتابخانه‌های عمومی استان مازندران در خصوص کیفیت زندگی کاری خود و نقش آن در عملکرد آن‌ها

دوره 5، شماره 16، بهار 1391، صفحه 1-17
سمیرا اسلامی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ هاجر زارعی

5.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 117-134
سیروس قنبری؛ مدینه همتی

6.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران

دوره 9، 4(35) زمستان، زمستان 1394، صفحه 83-110
حمید رحیمیان؛ علی نجفی

7.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بهره‌وری آنان

دوره 4، شماره 15، پاییز 1390، صفحه 25-46
سید داود حسینی‌نسب؛ علی تقی‌نیا

8.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری مدیران با بهره وری آنان در مدارس شهرستان سردشت در سال تحصیلی 1388ـ 1387

دوره 2، شماره 5، بهار 1388، صفحه 161-184
محمدعلی فرنیا؛ خه بات شجاعی

9.

بررسی رابطه بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی دبیران متوسطه و راهنمایی شهرستان مشگین شهر در سال تحصیلی 90-1389

دوره 5، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 93-110
صادق ملکی‌آوارسین؛ اسدالله خدیوی؛ حسن خانکشی‌زاده

10.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با سازگاری شغلی در بین معلمان رسمی و حق التدریس مقطع ابتدایی شهرستان سردشت در سال تحصیلی 90 ـ 89

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 123-136
محمود احمد نژاد؛ محمد حسنی؛ فیروزه سپهریان؛ خه بات شجاعی

11.

بررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان شهید مدنی تبریز

دوره 2، شماره 2، بهار 1388، صفحه 117-133
صمد عابدینی؛ علی اسمعیل‌زاده

12.

بررسی رابطه عدالت سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی استان آذربایجان‌شرقی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1392، صفحه 41-58
سهراب یزدانی

13.

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با یادگیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 9-26
اکبر امراهی؛ حسن قلاوندی؛ میر محمد سید عباس زاده

14.

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه تهران به منظور ارائه راهکارهای کاربردی

دوره 12، شماره 52، پاییز 1396، صفحه 61-80
سیده مریم حسینی لرگانی؛ جمال عبدالملکی

15.

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری، توانمندسازی روان شناختی و تأثیر تعاملی متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری کارکنان شهرداری زاهدان

دوره 8، 1(28) بهار، بهار 1393، صفحه 7-32
سمانه سلیمی؛ نرگس سعیدیان

16.

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت کارکنان بانک ملّی استان گیلان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 151-165
فرزین فرحبد؛ داود بخشعلی زاده؛ ساره خمامی

17.

بررسی عوامل موثربرکیفیت زندگی کاری کارکنان واساتید دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9کشور

دوره 8، شماره 34، بهار 1392، صفحه 1-24
مهناز امیرپور؛ زهرا خراشادیزاده

18.

بررسی کیفیت زندگی کاری دبیران زن دبیرستان‌های شهر تبریز در ‏سال تحصیلی 91- 1390‏‏

دوره 2، شماره 6، زمستان 1388، صفحه 151-178

19.

بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 1386

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 150-172
اسداله خدیوی؛ حسن علیی

20.

پیش بینی رضایت شغلی بر اساس کیفیت زندگی کاری وکیفیت زندگی (مطالعه موردی)

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 28-38
علی تفرشی

21.

پیش‌بینی کیفیت زندگی کاری معلمان زن براساس تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 79-94
رحم خدا جوادی؛ محسن رسولی؛ علی‌محمد نظری؛ جعفر حسنی

22.

پیش‌بینی مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری از طریق مؤلفه‌های فضایل سازمانی ادراک‌شده در کارکنان یک سازمان دولتی

دوره 18، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-68
عبدالرسول عبدی؛ محسن گل پرور

23.

تبیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با بهره‌وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای سلماس، خوی و ارومیه

دوره 9، 1(32) بهار، بهار 1394، صفحه 89-108
داوود پایدارفرد؛ یداله عباس زاده؛ محسن فنی؛ کریم حمدی

24.

تبیین کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان براساس رفتار سازمانی مثبت گرا، شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 115-125
شاهین ساده؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری

25.

تحلیل عـوامل موثر بر کیفیت زنـدگی کـاری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد

دوره 1، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 21-32

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.