1.

عملیات فروشویی زیستی کانسنگ کم عیار کالکوپیریتی در شرایط کلریدی با استفاده از سازگاری میکروارگانیسم های بومی

صفحه 328-342
علی بهراد وکیل آباد؛ پیمان محمدزاده جهانی؛ زهرا منافی

2.

خالص سازی هورمون رشد انسانی تولید شده به شکل محلول از سویه نوترکیب اشریشیاکلی در مقیاس آزمایشگاهی

صفحه 343-354
سید مرتضی رباط جزی؛ سید محمد حسن‌‌پور متی‌‌کلایی؛ ولی اله بابایی پور،؛ حمیده روحانی نژاد

3.

فعالیت کاتالیستی جوانه های بیولوژیکی و اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس در فرایند تشکیل جاروسیت آمونیوم

صفحه 355-363
نسیم افتخاری؛ محمد کارگر؛ فرخ رخ بخش زمین؛ ناهید رستاخیز؛ زهرا منافی

4.

انگشت نگاری ژنومی گونه های مختلف آزوسپیریلوم جدا شده از مزارع گندم و ذرت با استفاده از روش Rep-PCR

صفحه 364-376
محمود شهابی؛ ناصر پنجه که؛ هادی اسدی رحمانی؛ محمد سالاری

5.

تعیین الگوی گسترش کاندیداتوس فیتوپلاسما استرالیزیا در گیاه گوجه فرنگی با استفاده از روش Real-time PCR

صفحه 377-392
نازنین عبادی؛ گیلدا نجفی پور؛ محمد مهدی فقیهی؛ کاوس ایازپور

6.

شناسایی و مقایسه ترکیبات مؤثر در اسانس گیاهان رازیانه و اکالیپتوس به منظور کنترل برخی باکتریهای مهم بیماریزای گیاهی

صفحه 393-399
میترا امیدی نسب؛ میلاد آئینی

7.

پتانسیل شکارگری دلوویبریو باکتریووروس علیه جدایه های پاتوژن بالینی دارای مقاومت دارویی بسیار گسترده

صفحه 400-422
سلمان عدولی؛ رسول روغنیان؛ گیتی امتیازی؛ میلاد محکم؛ یونس قاسمی

8.

تولید و تعیین ویژگی های بیوسورفکتانت سویه بومی میکروباکتریوم تحمل کننده شوری جداشده از خاک های دریاچه نمک قم

صفحه 423-438
سید سهیل آقایى؛ فرزانه فخاریان؛ محمد رضا ذوالفقاری؛ محمد سلیمانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.