1.

شیوۀ تأویل عاشقانة مولانا از آیات قران و بررسی آن در قصه‌های قرآنی

صفحه 9-30
حلیمه دیلمی نژاد؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد حسینی کازرونی

2.

ادب غنایی در اشعار شیخ کاظم سعیدی

صفحه 31-42
کریم رشیدی گمین؛ پوران یوسفی پور کرمانی؛ هوشمند اسفندیارپور

3.

تحلیل و تطبیق عناصر برجستة (طبیعت، تخیل و کیش آزادی) در آثار لرد بایرون و سیمین بهبهانی با تأکید بر سویۀ ارتباطی‌ این مؤلفه‌ها

صفحه 43-60
فرزاد رستمی؛ مرتضی رشیدی

4.

بررسی عشق درادبیات غنایی و حماسی با تکیه بر دو اثر «شاهنامه» فردوسی و «پلنگینه‌پوش» روستاولی

صفحه 61-78
آیدا حیاتی مهر؛ فریدون طهماسبی

5.

مقایسة ساختاری و محتوایی منظومۀ «شمس و قمر» و «قمر شاه»

صفحه 79-92
محمدرضا حصارکی؛ مهین خطیب نیا

6.

بن مایه مهر و محبت در روابط خانوادگی در آثار مولوی

صفحه 93-110
علی رحمانیان؛ فاطمه تسلیم جهرمی؛ احمد امیری خراسانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.