1.

ابعاد کیفیت خدمات در صنعت بانکداری : برازش مدل کیفیت خدمات گرنروز در بانکهای پاسارگاد شمال غرب کشور

دوره 3، 1 (8) بهار، بهار 1388، صفحه 35-50
سلیمان ایرانزاده؛ حسین عماری؛ سعید مستقیم بخشایش

2.

ارائه مدل درخت ارزیابی فازی برای بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد کارکنان و انتخاب سیستم ارزیابی مناسب برای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی

دوره 5، 2 (17) تابستان، تابستان 1390، صفحه 53-90
سلیمان ایرانزاده؛ داود باقری؛ اصغر آذرکسب

3.

ارائه مدلی کارا برای گزینش مدیران بازاریابی در صنعت کاشی و سرامیک (با تکیه بر معیارهای: تفکر استراتژیک ، نوآوری گرائی ، مشتری کانونی و دانش اینترنتی)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 11-29
سلیمان ایرانزاده؛ حسین عماری

4.

ارزیابی الگوی سازمان یادگیرنده برای شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

دوره 6، 2(21) تابستان، تابستان 1391، صفحه 23-46
سلیمان ایرانزاده؛ موسی امینی

5.

ارزیابی تولید چابک در گروههای مختلف صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی بر اساس قابلیتهای چابکی به روش TOPSIS فازی

دوره 7، 3(26) پاییز، پاییز 1392، صفحه 15-42
سلیمان ایرانزاده؛ وحید فتاحی سرند؛ عبدالوحید طاحونی

6.

بررسی تأثیر ارزش‌یابی در بهبود عملکرد کارکنان شبکه‌ی بهداشت و درمان هشترود

دوره 1، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 105-125
سلیمان ایرانزاده؛ حسین عماری؛ سیدعلی موسوی‌حسینی

7.

بررسی تأثیر مؤلفه های مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از روش تحلیل عاملی در موسسات مالی و اعتباری شهرستان تبریز

دوره 9، 2(33) تابستان، تابستان 1394، صفحه 27-46
سلیمان ایرانزاده؛ سیروس فخیمی آذر؛ ایوب جداری سفیدگری

8.

بررسی رابطة رفتار مدنی و عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

دوره 3، 3 (10) پاییز، پاییز 1388، صفحه 43-57
سلیمان ایرانزاده؛ نازل اسدی

9.

بررسی رابطه ابعاد چابکی سازمانی و بهره وری کارکنان شرکت بیمه دانا در استان آذربایجان شرقی

دوره 10، 3(38) پاییز، پاییز 1395، صفحه 117-146
سلیمان ایران زاده؛ نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ عبدالحسین شکری؛ رحیم ابراهیمی

10.

بررسی رابطه استقرار دولت الکترونیک و سلامت نظام اداری کشور

دوره 6، 3(22) پاییز، پاییز 1391، صفحه 55-74
سلیمان ایرانزاده؛ کامل داودی

11.

بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی‌کاری با بهره‌وری کارکنان (مطالعه موردی)

دوره 7، 2(25) تابستان، تابستان 1392، صفحه 67-80
سلیمان ایرانزاده؛ عبدالوحید طاحونی

12.

بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و خلاقیت کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 6، 1(20) بهار، بهار 1391، صفحه 165-187
سلیمان ایرانزاده؛ قادر زمستانی؛ مهدی پاکدل بناب؛ صادق بابائی هروی

13.

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و بهره‌وری کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 7، 1(24) بهار، بهار 1392، صفحه 49-70
سلیمان ایرانزاده؛ قادر زمستانی؛ مهدی پاکدل بناب؛ صادق بابائی هروی

14.

بررسی زمینه‌های فشار روانی و آثار آن بر بهره وری عملکرد نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 8، 2(29) تابستان، تابستان 1393، صفحه 83-98
سلیمان ایرانزاده؛ حسین بیورانی؛ مهرداد غفاری زنوزی

15.

بررسی نقش پیاده‌سازی مدیریت دانش بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 8، 1(28) بهار، بهار 1393، صفحه 51-74
سلیمان ایرانزاده؛ مهدی پاکدل بناب

16.

تاتیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی (مطالعه موردی)

دوره 2، 4 (7) زمستان، زمستان 1387، صفحه 71-102
سلیمان ایرانزاده؛ موسی حمزه زاده ی اصل؛ امیر برقی

17.

تبیین و انتخاب سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار آن(مطالعه موردی: قطعات خودروسازی آذربایجان‌شرقی)

دوره 9، 3(34) پاییز، پاییز 1394، صفحه 73-90
سلیمان ایرانزاده

18.

تعیین رابطه مهارت تفکر استراتژیک و هوشهای چندگانه (مبتنی بر نظریه هوشهای چندگانه هاوارد گاردنر) در بین مدیران بازرگانی و فروش

دوره 2، 1(4) بهار، بهار 1387، صفحه 85-116
سلیمان ایرانزاده؛ علی صادقی

19.

تعیین سبک رهبری و تأثیر آن بر انگیزه‌ی کارکنان شرکت پمپیران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 54-83
سلیمان ایرانزاده؛ مجید خلیلی؛ کریم ره کوی

20.

تعیین نقش گروه های خونی بر عملکرد کارکنان دادگستری شهرستان تبریز

دوره 8، 3(30) پاییز، پاییز 1393، صفحه 25-44
سلیمان ایرانزاده؛ علی حسنی ملکی

21.

رابطه‌ی هوش هیجانی مدیران با عملکرد آنان در گروه صنعتی بهمن در سال 1392

دوره 7، 4(27) زمستان، زمستان 1392، صفحه 125-144
سلیمان ایرانزاده؛ اسداله خدیوی؛ مریم مشاط زادگان

22.

شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون(مورد مطالعه: شرکت پلی نار)

دوره 4، 4 (15) زمستان، زمستان 1389، صفحه 53-76
سلیمان ایرانزاده؛ محسن محمودی اشان

23.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در توانمندسازی به روش TOPSIS (مطالعه موردی: شرکت گازاستان آذربایجانشرقی )

دوره 4، 2 (13) تابستان، تابستان 1389، صفحه 59-84
سلیمان ایرانزاده؛ صادق بابائی هروی

24.

کاربرد روش های چند معیاره در رتبه بندی تامین کنندگان قطعات (مطالعه موردی)

دوره 2، 2 (5) تابستان، تابستان 1387، صفحه 41-57
سلیمان ایرانزاده؛ حسین بیورانی؛ بابک صارمی رسولی

25.

مطالعه تطبیقی هوش هیجانی مدیران استانهای آذربایجان شرقی و اصفهان و رابطه آن با میزان توسعه یافتگی هر یک از استانها

دوره 3، 4 (11) زمستان، زمستان 1388، صفحه 77-101
سلیمان ایرانزاده؛ اصغر آذرکسب؛ داود باقری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.