1.

ارائه الگوی بازاریابی محتوا مبتنی بر تئوری داده بنیاد (مطالعه موردی: صنعت گردشگری استان فارس)

دوره 15، شماره 51، بهار 1399، صفحه 156-175
محمود معارفی؛ هوشنگ اسدالله؛ اسماعیل حسن پور قروقچی

2.

ارزیابی دوره‏ بازگشت خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) در استان فارس

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 7-21
نادر پیرمرادیان؛ سید امیر شمس ‏نیا؛ فردین بوستانی؛ محمدعلی شاهرخ ‏نیا

3.

ارزیابی زیستی رودخانه کر(استان فارس) در فصول مختلف با استفاده از ساختار جمعیتی ماکروبنتوز

دوره 1، پیش شماره 2، تابستان 1389، صفحه 21-34
اسماعیل تازیکه؛ حجت الله فروغی فرد؛ غلامعباس زرشناس؛ علی اکبر صالحی؛ احمدرضا تورجی؛ مهدی حفار؛ محمدرضا احمدی؛ مازیار یحیوی

4.

ارزیابی نقش بارورسازی ابرها در افزایش استحصال آب در استان فارس با استفاده فنون سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 77-86
محبوبه علومی مجومرد؛ محمد زارع؛ سمانه پورمحمدی

5.

الگوی بهینه بهره برداران چغندر قند کار منطقه اقلید در شرایط توأم با محدودیت آب و ریسک

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 17-28
فردین بوستانی؛ حمید محمدی

6.

آمایش اقتصادی شهرستان های استان فارس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش های تصمیم گیری چندمعیاره

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 23-31
زهرا اسدپور؛ محسن سلطان آبادی

7.

بررسی اثر خوداشتغالی زنان روستایی بر درآمد خانوار: مطالعه موردی تعاونی های زنان روستایی

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 39-50
محمد بخشوده

8.

بررسی اثر مکانیزاسیون کشاورزی بر تولید کلزا در استان فارس

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 21-31
سیامک پیش‎بین

9.

بررسی تأثیرات بارندگی بر کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی شهرهای شمال فارس در فاصله سال‌های 1390-1395

دوره 13، شماره 46، بهار 1398، صفحه 11-22
علی شبانی؛ محمدهادی فتاحی

10.

بررسی تأثیرات بارندگی بر کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی شهرهای شمال فارس در فاصله سال‌های 1390-1395

دوره 12، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 1-14
علی شبانی؛ محمدهادی فتاحی

11.

بررسی تأثیر سرما برعملکردگندم آبی به منظور تعیین شاخص بیمه ای (مطالعه موردی استان فارس)

دوره 4، شماره 17، تابستان 1390، صفحه 51-73
نرگس اطمینان؛ غلامعلی کمالی

12.

بررسی ساختار طبقات روستایی در استان فارس بعد از انقلاب

دوره 9، شماره 28، بهار 1394، صفحه 1-36
عبدالعلی لهسایی زاده؛ ماندانا کریمی؛ ریحانه شاه ولی

13.

بررسی سبک زندگی کارگزاران سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مطالعه موردی: سبک زندگی کارگزاران سیاسی استان فارس بین سال‌های 1396-1392)

دوره 12، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 35-60
زهرا خسروانی؛ مسعود جعفری نژاد؛ علیرضا گلشنی

14.

بررسی مقدماتی فون مگس‌های خانواده Tachiniade (Diptera) در استان فارس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 166-140
مهدی غیبی؛ هادی استوان

15.

تحلیل جغرافیایی آراء شهروندان استان فارس در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 33-49
حیدر لطفی؛ علی عبدالله نژاد؛ مجید ابوالفتحی؛ مصطفی منیعی

16.

تحلیل رابطه شهر و روستا در استان فارس جهت تعادل بخشی پایدار جمعیتی از طریق توسعه پایدار گردشگری

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1327-1344
علی شجاعی فرد؛ علی شکور؛ محمد امید

17.

تحلیل شاخص های توسعه فرهنگی (مطالعه موردی: شهرستان های استان فارس)

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-68
حسن بیک محمدی؛ فضل اله کریمی قطب آبادی؛ شاپور شکوهی

18.

تحلیل فضایی پارامترهای شیمیایی مؤثر در کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و مدل‌های زمین‌آماری (مطالعۀ موردی: دشت بیضاء- زرقان)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-35
حسین بهزادی کریمی؛ کمال امیدوار

19.

تدوین الگوی بهینه برای شبکه ی انتقال گوشت میان مراکز تولید، نگهداری (سردخانه‌ها) و مصرف در استان فارس

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 63-77
رضا شاهدی؛ حمید محمدی؛ مجید رحیمی؛ سیامک پیش بین

20.

تدوین الگوی بهینه برای شبکه انتقال میوه میان مراکز تولید، نگهداری (سردخانه‌ها) و مصرف در استان فارس

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 45-60
رضا شاهدی؛ حمید محمدی؛ زکریا فرج زاده؛ مجید رحیمی

21.

رتبه ­بندی مناطق روستایی استان فارس براساس سطح توسعه­­ یافتگی با استفاده از منطق فازی

دوره 5، شماره 1، بهار 1388
رضا شاهدی؛ حمید محمدی؛ محمدرضا رضایی

22.

سنجش میزان برخورداری از فضای سبز در مناطق شهری استان فارس

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 1-18
مهدی نارنگی‌فرد؛ محمود احمدی؛ اسماعیل عبدلی

23.

شبیه‌سازی پیامد تغییر اقلیم بر نیاز گرمایشی استان فارس با ریزمقیاس نمایی برون‌داد مدل‌های گردش جوی

دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 132-147
رضا ابراهیمی؛ مهدی نارنگی فرد

24.

ضرورت توسعه پایدار در مناطق عشایری استان فارس

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 203-214
علی شکور؛ علی شمس الدینی؛ اعظم حیدری؛ غلامعباس واحدپور

25.

عوامل مؤثر بر تأخیر تصمیم گیری در عضویت در صندوق اعتبار خرد زنان روستایی و گروه خودیار مالی در استان فارس

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 1-14
زهرا طیبی؛ محمد بخشوده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.