1.

اثر دوره های مختلف تداخل علف های هرز بر شاخص سطح برگ، عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 15-26
حجت شاهی؛ بهرام میرشکاری؛ علیرضا ولدآبادی؛ عادل دباغ محمدی نسب

2.

اثر رژیم آبیاری و سوپرجاذب بر خصوصیات کمّی و کیفی چغندرقند ( Beta vulgaris L.)

دوره 13، 3(51)پاییز، پاییز 1398، صفحه 395-412
معروف خلیلی؛ حمزه حمزه

3.

اثر سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک و زراعی گوار (.Cyamopsis tetragonoloba L) تحت تنش خشکی

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 569-580
فرامرز چمنی؛ عنایت الله توحیدی نژاد؛ مهدی مهیجی

4.

اثر سایه اندازی بر برخی صفات مهم فیزیولوژیک در عدس

دوره 9، 1(33) بهار، بهار 1394، صفحه 109-122
فرشته دارابی؛ علی حاتمی؛ محمدجواد زارع؛ رحیم ناصری

5.

اثر سویه‌های قارچ مایکوریزا و کود فسفره ﺑﺮ صفات رشدی و ﻋﻤﻠﻜﺮد دانه گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-22
حسین حمیدی1و2؛ سیدکیوان مرعشی2

6.

اثر محلول‌پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و انتقال عناصر غذایی به دانه گندم در شرایط تنش خشکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 119-131
رحیم محمودی‌زویک؛ محمد نصری؛ میثم اویسی

7.

اثر همزیستی میکوریزایی همراه با ورمی کمپوست و چای کمپوست بر عملکرد نعناع آبی (Mentha aquatic L.)

دوره 12، 3(47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 461-476
مصطفی کوزه گر کالجی؛ محمد رضا اردکانی؛ ناصر خدابنده؛ مجتبی علوی فاضل

8.

ارزیابی تأثیر توأم کودهای زیستی و شیمیایی فسفره و عناصر ریزمغذی بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-119
منا یوسفی پور؛ شهرام لک؛ خوشناز پاینده

9.

ارزیابی عملکرد ذرت آجیلی در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی

دوره 7، شماره 4 (تابستان 1392) 28، تابستان 1392، صفحه 357-371
بهرام میرشکاری

10.

استفاده از تلاش بازآوری، عملکرد کمی و کیفی برای شناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 9-23

11.

اعتبارسنجی ضریب خاموشی نور و ارزیابی کارایی مصرف نور کنجد با کاربرد کودهای مختلف زیستی و شیمیایی

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 121-133
محمدجواد مصطفوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی

12.

بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس کارون در شرایط آب و هوایی دزفول

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 227-236
محمود موسوی قنواتی؛ شهرام لک

13.

بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گلرنگ تحت تنش خشکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 34-34
انسیه اشرفی؛ خورشید رزمجو

14.

بررسی ارتباط بین شاخص سطح برگ و میزان ترسیب کربن در خاک توده‌های جنگلی خالص و آمیخته دست‌کاشت بلندمازو (مطالعه موردی: جنگلهای جلگه‌ای چمستان)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 11-22
عین اله روحی مقدم

15.

بررسی توزیع عمودی سطح برگ، عملکرد و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی به دانه در هیبرید‌های ذرت دانه‌ای (.Zea mays L)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 25-38
مسعود رفیعی؛ محمد امین بهاری

16.

بررسی روند تغییرات برخی از شاخص‌های رشدی گندم تحت شرایط کم آبی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 11-19
حمید دهقان‎زاده؛ منوچهر جم نژاد

17.

بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک رشد تریتیکاله در مرحله گلدهی و همبستگی آن با عملکرد دانه

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 9-13

18.

بهبود شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد سویا (Glycine max L.) از طریق جایگذاری بخشی از نیتروژن با فسفر تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 13، 2(50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 171-192
فراست صادقی؛ محمدعلی ابوطالبیان

19.

پاسخ شاخص های فیزیولوژیک ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به مصرف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 353-370
سجاد نصیری؛ سهراب محمودی؛ محمدعلی بهدانی؛ علیرضا صمدزاده

20.

تاثیر پیش تیمارهای فیزیکی و هیدروپرایمینگ بذر بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک همیشه بهار رقم کم پر (Calendula officinalis)

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 421-430
سحر باصرکوچه باغ؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ حمداله کاظمی‌اربط

21.

تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت بر عملکرد ارقام مختلف گیاه دارویی کتان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 31-39
محمد مهدی رحیمی؛ قربان نورمحمدی

22.

تأثیر کاربرد قارچ میکوریزا و باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس 704 تحت رژیم های آبیاری

دوره 13، 3(51)پاییز، پاییز 1398، صفحه 359-376
خوشناز پاینده؛ مانی مجدم؛ نازلی دروگر

23.

تاثیر کاربرد گوگرد و تیوباسیلیوس در بهبود خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی گندم (Triticum aestivum L.) در اراضی خوزستان

دوره 9، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 97-106
فاطمه موسوی؛ سید کیوان مرعشی2*؛ تیمور بابایی نژاد

24.

تاثیر کود زیستی نیتراژین و سطوح مختلف کود اوره بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد بیولوژیک ذرت هیبرید 704 در مناطق نیمه خشک سرد

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388، صفحه 403-411
بهرام میرشکاری؛ سحر باصر؛ عزیز جوانشیر

25.

تأثیر مقادیر نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گندم در شرایط متفاوت آبیاری

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 217-229
صادق شهراسبی؛ یحیی امام؛ هادی پیرسته انوشه

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.