1.

اثرات تابش شدت های متفاوت پرتو گاما در روند تغییرات صفات کمی و کیفی کنجد در منطقه فیروزآباد

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 57-67
امید علیزاده؛ مهدی زارع؛ عبدالرضا گنجی

2.

اثر پرایمینگ بذر با سدیم اسکوربات بر جوانه زنی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی کنجد (Sesamum indicum) در دماهای مختلف

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 675-690
پیام تیزفهم؛ علی عبادی؛ حوریه توکلی؛ نصیبه توکلی

3.

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد در شرایط اقلیمی میانه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 53-67
ابراهیم لازمی؛ علی فرامرزی؛ رحیم علیمحمدی

4.

اثر تراکم کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کنجد رقم محلی جیرفت

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 91-99
زهرا بهروز؛ ناصر خدابنده؛ حمید مدنی؛ محمد حسین شیرزادی

5.

اثر تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین بر جوانه‎زنی و رشد اولیه کلزا (Brassica napus L.)، کنجد (Sesamum indicum L.) و آفتابگردان (Helianthus annus L.)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 91-100
بهرام میرشکاری؛ سحر باصر

6.

اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر میزان رنگیزه ها و فلورسانس کلروفیل ارقام کنجد تحت شرایط قطع آبیاری

دوره 7، 3(27) پاییز، پاییز 1392، صفحه 327-340
ابراهیم باقری؛ جعفر مسعود سینکی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمد عابدینی اسفهلانی

7.

ارزیابی اثر آللوپاتی عصاره اندام‌های پیچک و پنیرک صحرایی بر خصوصیات جوانه‌زنی و پارامترهای رشد سه رقم کنجد

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 7-14
سمیرا علیپور گراوند؛ مجید امینی دهقی؛ خدیجه احمدی

8.

بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کنجد در شرایط اقلیمی میانه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 1-9
جلیل اجلی؛ سعید وزان؛ علی فرامرزی؛ فرزاد پاک‏ نژاد

9.

بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 61-78
سحر مومنی؛ لیلا فهمیده؛ عباسعلی امام جمعه؛ مهدی سلوکی؛ جواد ظهیری

10.

بررسی امکان بکار‌گیری بستر سیال جهت برشته کردن دانه‌های کنجد

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 25-36
حمید غلامی؛ محمد مهدی افصحی؛ اصغر کرمی

11.

بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره هیدرومتانولی اندام هوایی کنجد زراعی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای علف‌هرز خربزه وحشی (cucumis melo var.agrestis

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 30-38
علی راحمی؛ نورالله تازیکه؛ معصومه یونس آبادی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ نصیبه رضوان طلب

12.

بررسی تاثیر مصرف برخی عناصر میکرو بر صفات کمی گیاه دارویی کنجد

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 304-317

13.

بررسی میزان فلزات سنگین در نمونه‌های کنجد خام و پوست‌گیری شده‌ی مصرفی در سطح استان خراسان با استفاده از دستگاه جذب اتمی با لامپ پیوسته

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 19-24

14.

پیش تیمار بذر کنجد (Sesamum indicum L) با پرولیـن و اثربخشی آن بر جوانه زنی در دماهای متفاوت

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 509-528
نصیبه توکلی؛ علی عبادی؛ حوریه توکلی؛ پیام تیزفهم

15.

تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ کنجد در استان بوشهر

دوره 8، شماره 2 (زمستان 1392) 30، زمستان 1392، صفحه 185-193
محمد هژبری دوقزلو؛ امید علیزاده؛ نرجس کازرانی

16.

تاثیر کود گوگردی و تیوباسیلوس بر شاخص‌های فیزیولوژیک دو رقم کنجد تحت تاثیر تنش خشکی و محاسبه همبستگی بین صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 54-72
محمد حیدری؛ محمدعلی اسماعیلی؛ ایوب حیدرزاده؛ مینا مولائی

17.

تاثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و مولفه های کارایی عناصر در کنجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399
فرزاد بابایی؛ اسماعیل گنجینه؛ افشین مظفری؛ محمد میرزایی حیدری؛ رحیم ناصری

18.

سودمندی کشت مخلوط کنجد-لوبیا چشم بلبلی در تیمارهای مختلف کودی

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 1039-1054
جاسم امینی فر؛ محمود رمرودی؛ محمد گلوی؛ غلامرضا محسن آبادی

19.

مطالعه اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کنجد (رقم دزفول)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 8-12Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.