1.

ارزیابی و تحلیل حریم خطوط فشار قوی برق در شهر سمنان با استفاده از تصاویر هوایی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 54-63
احسان کاشی؛ پردیس رئوفی؛ نگین نیکبخت؛ نیایش جلیل پور

2.

بررسی آسایش حرارتی در انطباق معماری با شرایط اقلیمی در شهر سمنان

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 74-90
رحیمه جوادیان؛ ملیحه نعمتی

3.

بررسی آسایش حرارتی و معماری متاثر از اقلیم بر اساس شاخص ماهانی و گیونی شهرسمنان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 55-69
مهدی یعقوبی

4.

بررسی شاخص های کالبدی مسکن در توسعه سکونتگاه های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر سمنان)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 53-69
آتنا خورسندی؛ بهروز ارسطو؛ رضا صنایعی

5.

بررسی نقش توانمندی ها و محدودیت های ژئومورفولوژیک در تولید فضای شهر با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر سمنان)

دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 53-68
محمدرضا زندمقدم

6.

بررسی نقش وجایگاه ICTبرمشارکت الکترونیکی شهروندان درمدیریت شهری (مطالعه موردی:شهرسمنان)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 18-33
سید خلیل سیدعلی پور

7.

بررسی و ارزیابی وضعیت و گرایش مرتع در تیپ‌های گیاهی منطقه‌ی علاء سمنان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-70
فاطمه فرزانه پی؛ ناهید علی پور؛ نگین پاک؛ حسن کابلی؛ طیبه مصباح زاده

8.

بررسی و تحلیل توسعه گردشگری در استان سمنان با تاکید بر مجتمع آب درمانی (آبگرم مهدیشهر)

دوره 3، شماره 10، بهار 1393، صفحه 53-72

9.

بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند در بهبودکیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرسمنان)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 157-172
راحله خدادادی؛ یوسفعلی زیاری؛ ابراهیم رومینا؛ مسعود مهدوی حاجیلویی

10.

تحلیل شرایط اقلیمی آسایش استان سمنان جهت امکان سنجی توسعه توریسم با تاکید بر شاخص TCI

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 1-16

11.

تعیین شوری خاک با استفاده از داده های سنجش از دورچند طیفی در اراضی کشاورزی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-51
بهروز ارسطو؛ احمد اخیانی

12.

فعل در گویش شهمیرزادی

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40
ثریا رازقی

13.

گزارش دو گونه از نماتودهای جنسEucephalobus Steiner, 1936 (Nematoda: Cephalobidae) از مناطق طبیعی استان سمنان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 13-24
نگین امیرزادی؛ ابراهیم شکوهی؛ علی اسکندری

14.

گزارش دو گونه نماتود از جنس های Cobb, 1924 Acrobeloides و Bastian, 1865 Cephalobus (Nematoda: Cephalobidae) از استان سمنان

دوره 3، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 1-10
نگین امیرزادی؛ ابراهیم شکوهی؛ علی اسکندری

15.

مکان‌یابی مرا کز بهداشتی – درمانی(بیمارستان) با استفاده از روش AHP درمحیط GIS (مطالعه موردی: شهرسمنان)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 63-84
حمیدرضا جودکیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.