1.

ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق

دوره 9، شماره 31، بهار 1392، صفحه 118-103
روح اله قدیمی؛ حسین داورزنی

2.

انقلاب ید امانی به ید ضمانی

دوره 10، شماره 35، بهار 1393، صفحه 45-60
ایمان دهقانی؛ محمدرضا فلاح؛ یوسف جمشیدی

3.

بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 55-78
نصرالله جعفری؛ پگاه سرمدی

4.

بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت

دوره 11، شماره 41، پاییز 1394، صفحه 11-32
جمیله جعفری؛ سید محمد هادی مهدوی

5.

بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 37-56
صادق الهام؛ حسینعلی سعدی؛ حمید اسدی

6.

تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 266-290
مهدی چگنی؛ موحد شریفیان؛ رضا حسینی

7.

جایگاه تقصیر در مقررات مدنی و کیفری ( تحلیلی بر قاعده اتلاف و تسبیب)

دوره 13، شماره 51، تابستان 1399
محمد حیدری؛ فرحناز افضلی قادی

8.

جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه

دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 113-146
مجید عباسی؛ علی غریبه؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده

9.

حق حبس زوجه در فرض ضمانت ثالث از مهریه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 119-132
سید مهدی میرداداشی

10.

رد نظریه استثنای نهاد غصب از قواعد کلی باب مسئولیت مدنی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 71-86
رسول ملکوتی

11.

ضمان خسارات وارده بر عِرض و جان از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 121-135
حمید کاویانی فرد؛ نسرین کریمی؛ معصومه توده خرمن

12.

ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران

دوره 16، شماره 61، پاییز 1399، صفحه 199-208
مدیحه هاشم پور؛ هادی عظیمی؛ سید رضا احسانپور

13.

ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 53-78
نصرالله شاملی؛ احسان علی اکبری؛ محسن شاکری

14.

قاعده تسبیب و رابطة آن با قاعده اتلاف

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 73-91
عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ محمود روشنی

15.

ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 147-164
فخرالله ملایی کندلوس؛ سمیرا پاکی

16.

مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی

دوره 14، شماره 51، بهار 1397، صفحه 99-118
حجت عزیزالهی؛ علی تولایی؛ معین فرزانه وشاره؛ عبدالرضا محمدحسین‌زاده

17.

مفهوم‌شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده‌ی 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت

دوره 13، شماره 47، بهار 1396، صفحه 11-26
راضیه امینی؛ حسین ناصری مقدمContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.