1.

شناسنامه علمی

صفحه 1-147

2.

تهیه و شناسایی نانوکاتالیست ZnS-ZnFe2O4 و بررسی رفتارکاتالیستی آن در تهیه مشتق‌های بنزایمیدازول‌های دو استخلافی

صفحه 5-12
علی ملکی؛ فرشته حسن زاده افروزی؛ زهرا ورزی

3.

بررسی عملکرد کاتالیستی نانواسپینل CuMn2O4 درکاهش کاتالیستیNO با CO

صفحه 13-20
سید علی حسینی؛ سپیده ناقل دانایی

4.

ساخت نانوذره‌های CuO در بستر موردنیت و بررسی ویژگی ضدباکتری آن

صفحه 21-29
سمیرا کریمی؛ افشین پوراحمد؛ لیلا اسدپور

5.

نانولوله‌های هالویسیت عامل‌دار شده با مایع یونی: کاتالیستی ناهمگن، کارآمد و قابل بازیافت برای تهیه بنزوپیرانوپیریمیدین‌ها

صفحه 31-17
سماحه سجادی؛ مجید ممهد هروی

6.

اندازه‌گیری تعادل‌های فازی در سامانه‌های آبی کربن دی‌اکسید – مونواتانول‌آمین - مایع یونی 1-هگزیل-3-متیل ایمیدازولیم نیترات در فشارهای بالا

صفحه 39-48
میلاد دامن افشان؛ بابک مختارانی؛ حسن شیخ ممو؛ میر اسمعیل معصومی؛ مرتضی مافی؛ مجتبی میرزایی؛ علی شریفی

7.

تأثیر ماده سطح‌فعال PS-PVP در تهیه آلومینا نانومتخلخل و بررسی آن به‌عنوان نانوحامل در دارورسانی کورکومین

صفحه 49-59
معصومه عالم؛ علی اکبر طرلانی؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ مرتضی خسروی

8.

نانوذره‌های پالادیم بارگذاری شده درون هیدروژل کاتیونی: تهیه، شناسایی و فعالیت کاتالیستی

صفحه 61-71
معصومه قربانلو

9.

بررسی ویژگی نوری-الکتریکی و تعیین بازده تبدیل فتوالکتروشیمیایی سلول خورشیدی دووجهی رنگ‌دانه‌ای به‌کمک فیلم نانوساختار پلیآنیلین/تیتانیم اکسید

صفحه 73-84
علیرضا بهرامیان؛ انسیه کرمی؛ داریوش وشایی

10.

بررسی تغییر حساسیت حسگر CeO2/TiO2 به اتانول در اثر دوپه‌شدن تیتانیا با فلزهای واسطه

صفحه 85-95
سوسن صمدی؛ قاسم اسعدی کردشولی؛ سید امیر عباس ذکریا؛ سیده بهاره ذکریا

11.

تهیه و بررسی ویژگی‌های نانوذره‌های بسپار قالب مولکولی گزینش‌پذیر بر پایه پلی‌وینیل‌الکل برای حذف2،4- دی‌نیتروتولوئن

صفحه 97-104
سید مهدی پور مرتضوی؛ معصومه فروتن کودهی

12.

میکرواستخراج مایع-مایع پخشی براساس مایع‌های یونی/ استخراج برگشتی همراه با سوانگاری مایع با کارایی بالا برای پیش‌تغلیظ و تعیین مقدار 3- ایندول‌بوتیریک اسید در نمونه‌های گیاه نخود

صفحه 105-114
لیلا شیخیان؛ سیده یاسمین کاظمینی

13.

بررسی ویژگی‌های نوری و گرمایی نانوچندسازه‌های زیست‌تخریب‌پذیر نشاسته-پلی‌وینیل الکل-نانوخاک رس و کربوکسی‌متیل‌سلولز-پلی‌وینیل الکل-نانوخاک رس

صفحه 115-124
خدیجه دیده‌بان؛ عطیه طالب؛ ماهرو خالقی مقدم

14.

تهیه و شناسایی نانوذره‌های NiO به کمک مایکروویو در حضور سدیم دودسیل‌سولفات به‌عنوان عامل پایدارکننده و به‌کارگیری آن برای تهیه بنزوپیران‌ها

صفحه 125-133
الهه صباغ نصب؛ عنایت اله شیخ حسینی

15.

نانوهیبرید مس/آمینوِکلی/ گرافن‌اکسید کاهش‌یافته: یک کاتالیست کارآمد برای N-آریله‌کردن نوکلئوبازها و سایر ناجورحلقه‌های نیتروژن‌دار تحت امواج فراصوت

صفحه 135-148
سمیه بهروز؛ محمد نوید سلطانی‌راد

16.

تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و جذب مایکروویو نانوچندسازه پلی‌آنیلین/ SrFe11.1(Zn0.5Co0.5Zr)0.45O19/اMWCNTs

صفحه 149-155
سعید مرتضوی نیک؛ محمد یوسفی؛ مریم رنجبر؛ پرویز آبرومنداذر؛ موید حسینی صدر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.