1.

تأثیرات اجتماعی و اقتصادی نوسازی بافت های فرسوده ی شهری ناشی از سیاستگذاری تجمیع قطعات ( مطالعه ی موردی: بافت فرسوده ی منطقه ی ۱۵ شهر تهران )

صفحه 1-24
سید یعقوب موسوی؛ محمدرضا زندمقدم؛ ساسان مسعودی

2.

بررسی رابطه بین برنامه‌ریزی توسعه محله‌ای و کیفیت زندگی در شهر مهریز

صفحه 25-54
سید علیرضا افشانی؛ نعیمه احمدی بغداد آبادی

3.

الگوپذیری از شبکه‏ های اجتماعی در جوامع شهری با تأکید بر شبکه‏ های اجتماعی مجازی (مطالعه‌ی موردی: جوانان شهر اراک)

صفحه 55-88
رضاعلی محسنی؛ حمید بورقانی فراهانی؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ طهمورث شیری

4.

بررسی ارتباط سرمایه ی اجتماعی با توسعه ی پایدار شهری (مطالعه ی موردی: استان مازندران)

صفحه 89-124
محرم آزاد؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر

5.

بررسی عوامل سیاسی- اجتماعی مؤثر در همگرایی های‌ قومی (مطالعه ی موردی: قومیت های شهرستان ارومیه )

صفحه 125-150
مهدی قاصد؛ حبیب الله زنجانی؛ علیرضا کلدی

6.

تأثیر سرمایه ی فرهنگی بر اعتماد اجتماعی مورد مطالعه: شهروندان شهر زنجان

صفحه 151-184
ابوالفضل کرمی؛ محمد صادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا

7.

کاربرد ماتریس لئوپولد ایرانی در تبیین اثرات اجتماعی– اقتصادی، فیزیکی پروژه ی گردشگری هزار و یک شهر (مطالعه ی موردی: پروژه هزار و یک شهر منطقه ی 22 تهران)

صفحه 185-218
آزاده اربابی سبزواری؛ محمد علیزاده؛ حمید زمانی؛ محمد رحیمی

8.

شناسنامه علمی شمارهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.