1.

بررسی اثربخشی رویکرد روایت‌درمانی بر تعهد زناشویی و رضایت جنسی زنان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 110-120
زهرا تقی یار؛ فرشاد پهلوان زاده

2.

پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، تمایزیافتگی و تفکر فطعی نگر در بین زوجین جوان شهر اصفهان

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 19-37
اکرم لطفی سرجینی؛ شیوا تقی پور؛ لیلاالسادات میرصیفی فرد؛ خدیجه مرادی

3.

تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت جنسی و زناشویی در زوج‌های جوان

دوره 14، شماره 51، بهار 1392، صفحه 14-22
سپیده پورحیدری؛ فاطمه باقریان؛ جواد بهادرخان؛ محسن دوستکام

4.

تأثیر مشاورۀ راه‌حل‌مدار بر رضایت جنسی و عملکرد خانوادۀ زنان شهر اصفهان

دوره 17، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 73-80
وحیده مفید؛ مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ عذرا اعتمادی

5.

طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 93-107
راضیه جماعتی اردکانی؛ رویا برزگری؛ نجمه نصیرپور؛ مجید سلیمانی

6.

مدل معادلات ساختاری تعهد زناشویی و سبک‌های عشق ورزی با صمیمیت زناشویی با توجه به نقش میانجی رضایت جنسی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 91-104
زهرا تقی یار؛ فرشاد پهلوان زاده؛ ژاله رفاهی

7.

مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متاهل شاغل و خانه دار

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 135-150
ایران مهدیزادگان؛ زینب شریفی رنانی

8.

نقش امنیت هیجانی و کنش وری جنسی در گرایش زوجین به روابط خارج از حیطه زناشویی

دوره 3، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 77-86
فرهاد محمدی مصیری؛ کبیر شریفی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.