1.

باورهای مذهبی اساسی، بحران هویت و سلامت عمومی جوانان

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388، صفحه 97-107
علیرضا رجایی؛ محمدحسین بیاضی؛ حمید حبببی پور

2.

بُحران هویت در منطقه خزر و نگاهی گفتمانی به حل آن

دوره 5، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 119-152
حسین سیف زاده

3.

بحران هویت ملی و شکاف دولت و ملت در عصر جهانی شدن: نقش زبان و مذهب در بحث هویت ملی در تاجیکستان و قزاقستان

دوره 3، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 229-262
عبدالعلی قوام؛ ندا محمد

4.

بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و بحران هویت نوجوانان خمینی‌شهر

دوره 2، شماره 4، پاییز 1388، صفحه 141-161
محمدرضا ایروانی؛ سلیمه یوسفی‌حمیدی

5.

بررسی رابطه نحوه برخورد والدین با بحران هویت نوجوانان

دوره 9، شماره 39، تابستان 1393، صفحه 73-84
دکتر علیرضا رجایی؛ دکتر فاطمه حاجی اربابی؛ حمیده افضل القوم

6.

بررسی رابطه همبستگی خانواده و الگوی ارتباطی والدین با بحران هویت نوجوانان

دوره 14، شماره 1.2، تابستان 1399، صفحه 119-130
مهری محمدی نسب؛ علیرضا همایونی؛ نفیسه مجیدی یایچی

7.

بررسی ضعف ساختارهای اجتماعی و سیاسی عراق و سوریه در شکل گیری داعش

دوره 10، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 311-335

8.

تأثیر تبلیغات رسانه‌های غربی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از طریق بحران هویت

دوره 11، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 51-75
مسعود کاوه؛ یوسف خانمحمدی

9.

تبیین نقش هویت ملی در توسعۀ ارتباطات

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 71-91
سید وحید عقیلی؛ خدیجه ططری

10.

تحلیل گفتمان ادبیات پژوهشی هویت فرهنگی ایرانیان

دوره 11، شماره 28، بهار 1395، صفحه 67-104
علیرضا حسینی پاکدهی؛ آرش حیدری؛ یعقوب مرادیان

11.

حکومت و بحران هویت در ایران

دوره 4، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 90-106

12.

دلبستگی دوران کودکی و دلبستگی به خدا، مدل حل بحران هویت با توجه ‏به ادراک اهمیت ارزش های مذهبی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1391، صفحه 105-126

13.

رابطه التزام عملی به اعتقادات اسلامی و جو عاطفی خانواده با بحران هویت در دانشجویان دختر

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 81-94
فاطمه سادات مرعشیان؛ سحر صفرزاده

14.

سیاستگذاری فرهنگی و مدیریت شکاف نسلی در ایران

دوره 13، شماره 34، بهار 1397، صفحه 113-141
مرتضی مقتدایی؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری؛ ملک یحیی صلاحی

15.

علل بحران هویت در جوانان و راهکارهای برون‌رفت از آن

دوره 11، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 61-83
صدیقه ٍعمادی استرآبادی

16.

عوامل اجتماعی موثر بر شکاف بین نسلی(مطالعه موردی شهر خلخال در سال 1390)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1391، صفحه 79-98
محمد رحیمی؛ امیر آشفته تهرانی؛ زهرا حضرتی صومعه

17.

هویت سازی ملی در عصر رضا شاه: روشها و ابزارها

دوره 3، شماره 10، بهار 1387، صفحه 1-20
امین دیلمی معزیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.