1.

ارزیابی حکمرانی خوب شهری برای شهرهای ایران مطالعه موردی: شهر اهواز

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 89-108
حیدر کاظمی؛ بیژن رحمانی

2.

ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری شهری (مطالعه موردی: شهر ایذه)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 33-48
احمد خادم الحسینی؛ انوشیروان بهرامی

3.

ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری از دید کارکنان بر اساس مدل SERVQUAL (مطالعه موردی : شهرداری شهرستان بوکان)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 99-118
عادل صلواتی؛ حبیب اله سالار زهی؛ لقمان ابراهیمی

4.

ارزیابی مکان های آموزشی ( دبیرستان ) و تاثیر آن در ترافیک منطقه 3 شهرداری شهر رشت

دوره 4، شماره 14، پاییز 1389، صفحه 35-57
نصرالله مولایی هشجین؛ اصغر شکرگزار؛ آمنه سمیعی

5.

ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 251-267
نعمت‌اله شریف‌نژاد؛ حمید صابری؛ احمد خادم‌الحسینی؛ کرامت‌اله زیاری؛ مهری اذانی

6.

ارزیابی و تحلیل مؤلفه های زیست پذیری مناطق هشت گانه شهر اهواز

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 7-20
محمد داودی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار؛ حجت مهکویی

7.

بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان (نمونه مورد مطالعه: شهرداری شهر تهران)

دوره 11، شماره 36، بهار 1396، صفحه 171-202

8.

بررسی الگو شورا- شهردار و چالش ها و مشکلات آن در شهر ایلام

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 165-188
پاکزاد آزادخانی

9.

بررسی تغییر کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی منطقه 1 شهرتهران)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 111-119
مهدی حق بین؛ سید جمال الدین دریاباری

10.

بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر سراوان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 143-159
مجید کریم زاده؛ فرزاد دهواری؛ محمد زارع

11.

بررسی نقش وجایگاه ICTبرمشارکت الکترونیکی شهروندان درمدیریت شهری (مطالعه موردی:شهرسمنان)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 18-33
سید خلیل سیدعلی پور

12.

تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت شهروندی: ارزیابی تجربی نظریه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 1-32
محمود شارع پور؛ حدیثه حجتی

13.

روشهای تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرحهای عمومی شهرداری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1386
سید محسن بهشتیان

14.

سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات شهرداری بندرلنگه

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 63-89
سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ نعیم اکرامی

15.

سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری کرمانشاه

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 231-246
سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ محمدحسن رستمی

16.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل‌حیاتی‌موفقیت در استقرار و پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی با استفاده از غربالگری فازی و تکنیک دیمتل (موردمطالعه شهرداری کلان‌شهر قم)

دوره 14، 1(52)بهار، بهار 1399، صفحه 195-231
علی عابدینی؛ حمیدرضا یزدانی؛ امین حکیم؛ علیرضا ابرقویی

17.

طراحی و تبیین الگوی رتبه بندی سازمان‌های تابعه شهرداری‌ها

دوره 1396، ویژه‌نامه، زمستان 1396، صفحه 205-218
محمدمهدی قمیان؛ سیدحسام وقفی؛ علی فیاض

18.

عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 231-250
کامران زارعیان؛ رحیم سرور؛ عباس ارغان

19.

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در مدیریت و برنامه ریزی شهری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 95-110
مهدی میرزاپور

20.

میزان مشارکت شهروندان در فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری (مطالعه موردی: شهرگلوگاه)

دوره 8، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 1-26
علیرضا خواجه شاهکوهی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ غلامرضا خوش فر؛ سپیده شفائی

21.

مطالعه جامعه شناختی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری)

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 597-615
مهدی درویشی؛ کمال جوانمرد؛ زهرا حضرتی صومعهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.