1.

ارائه سناریوهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس در استان مازندران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 57-76
فاطمه حسن‌زاده کفشگرکلایی؛ عبدالله علی اسماعیلی؛ وحید فلاح

2.

بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای و رضایت از سیستم جبران خدمات بر کیفیت زندگی مدیران مدارس مقطع ابتدایی شهر خرم‌آباد

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 97-118
ایرج نیک پی؛ سمانه رسولی

3.

بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستان پارس‌آباد در سال تحصیلی90-89

دوره 5، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 27-40
سیّدداوود حسینی‌نسب؛ کبری مصطفی‌پور

4.

بررسی رابطه‌ی بین هوش فرهنگی با بهره‌وری مدیران در مدارس شاهد استان آذربایجان‌ غربی

دوره 4، شماره 13، بهار 1390، صفحه 27-44
سیّد داوود ح سینی‌نسب؛ وریا قادری

5.

بررسی رابطه تفکر فلسفی مدیران مدارس با بهداشت روانی معلمان در مدارس دوره ابتدایی مناطق تهران

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 135-148
اکبر محمدی؛ فاطمه غلامی

6.

بررسی رابطه رهبری معنوی و سرمایه فکری با اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارس منطقه آذرشهر

دوره 12، شماره 43، تابستان 1398، صفحه 109-127
زهرا عباسپور قاضی جهانی؛ امیدعلی حسین‌زاده

7.

بررسی میزان سلامت روانی و ارتباط آن با منابع قدرت در مدیران مدارس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 119-133
مظفرالدین واعظی؛ مجتبی حاج خزیمه

8.

پیش‌بینی سلامت اجتماعی بر اساس بهزیستی روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی و حمایت اجتماعی در مدیران مدارس

دوره 7، شماره 54، بهار 1399، صفحه 75-87
پریناز بنیسی

9.

تبیین نقش خودبالندگی مدیران مدارس در بهبود عملکرد آنان (مطالعه موردی: مدیران مدارس شهر ری)

دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 103-124
خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ سودابه باده‌بان

10.

تبیین وضعیت رهبری تحولی و رابطه آن با رفتار نوآورانه مدیران مدارس هوشمند

دوره 14، شماره 59، تابستان 1398، صفحه 1-24
زکریا احمدیان؛ علیرضا قلعه ای؛ زهرا عزیزی تراب؛ اسماعیل طالبی

11.

رابطه سبکهای رهبری باس با وجدان کاری و تعهد کاری مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهر اصفهان

دوره 1، شماره 22، تابستان 1388، صفحه 119-140
نرگس سعیدیان؛ مصیب مرادی

12.

رابطۀ بین عوامل فردی و سازمانی با خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهرستان اردبیل

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 21-40
سیاوش پورطهماسبی؛ آذر تاجور؛ سید محمد سید کلان

13.

عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر رضایت‌مندی شغلی (مدیران مدارس دولتی شیراز)

دوره 5، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 61-77
کرامت‌اله راسخ؛ فرح مصلح‌پور

14.

نقش نگرش مدیران مدارس نسبت ‌به مدیریت دانش در کارایی آنان

دوره 9، شماره 39، تابستان 1393، صفحه 1-22
حسین جعفری ثانی؛ طیبه خونیکی درمیان؛ سمیه زارع

15.

واکاوی ابعاد و مولفه های مدل بالندگی حرفه ای مدیران مدارس متوسطه با تاکید بر سیاست های آموزشی

دوره 10، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 211-228



Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.