1.

استعاره های قرآنی از منظر تفسیر و تأویل

دوره 7، شماره 28، پاییز 1391، صفحه 125-148
امیر توحیدی؛ زهرا صادقی

2.

بازخوانی اندیشه تفسیری مفسران پیرامون تسبیح به حمد در قران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 18-38
محمد رضا حاجی اسماعیلی

3.

بررسی الفاظ مشترک ومتضاد درتفسیر التبیان شیخ طوسی

دوره 10، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 121-149
فاطمه رحمتی

4.

بررسی تطبیقی آیه نور از منظر مفسران معاصر

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 389-406
سیده‏ آمنه میرخاتمی

5.

بررسی کارکرد «شرایط اجتماعی» در شیوه تفسیر مفسران شیعه و اهل سنت از آیه مودت از دیدگاه جامعه‌شناسی دینی

دوره 11، شماره 38، بهار 1397، صفحه 101-118
حسن عباسی؛ سید محمدباقر حجتی

6.

بررسی گستره ملاحظات سیاسی در گزارش های حدیثی علوم اسلامی با تاکید بر گزاره های اعتقادی

دوره 10، شماره 39، بهار 1397، صفحه 53-74
سید محمد تقی موسوی کراماتی؛ محمدتقی دیاری بیدگلی

7.

بررسی نقش و انواع سیاق در کتاب «متشابه القرآن ومختلفه» از ابن شهرآشوب مازندرانی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 161-180
محمد علی زاده قائمیه؛ محسن احتشامی نیا

8.

بررسی و تحلیل اضداد در دو تفسیر مجمع البیان و روض الجنان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 36-56
محسن قاسم پور؛ مرضیه صالح پور

9.

تفسیر آیات قرآن بر اساس قاعده اصولی اراده معنای خاص از واژه عام

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 31-49
خدیجه احمدی بیغش؛ طاهره محسنی

10.

جا به جایی اسطورة آفرینش به صورت خلقت عددی در اسرائیلیات

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 79-92
تیمور مالمیر؛ نرگس فرات یزدی

11.

ردّ آرای غُلّاة باتحلیل سیاقی روایات وارده از کتب حدیثی

دوره 15، بهار 98، بهار 1398، صفحه 46-62
منصور پهلوان؛ اعظم آبدار

12.

رویکردِ تأویل­ گرایانة عرفا به قرآن و احادیث

دوره 10، شماره 39، دی 1393
محمود حاجی محمدی؛ قدمعلی سرامی

13.

سیر تفسیرنویسی تا قرن ششم

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 73-88
اصغر باباسلار

14.

هرمنوتیک یا تاویل و تفسیر از دیدگاه ابن عربی

دوره 5، شماره 20، پاییز 1389، صفحه 126-154
مهدی نجفی افراContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.