1.

ارتباط حکمت کهن ایران با نظام اخلاقی جوانمردی

دوره 12، شماره 46، دی 1394، صفحه 103-126
فریبا پات؛ پروانه عروج نیا

2.

ارتباط موثّر؛ مهارتی سرنوشت‌ساز در شاهنامه

دوره 12، شماره 46، زمستان 1399، صفحه 103-128
مینا نبئی؛ رضا فهیمی

3.

بررسی تطبیقی نیکی و پلیدی در دو حماسه شاهنامه فردوسی و سرود نیبلونگن

دوره 6، شماره 22، بهار 1390، صفحه 58-71
شهرام صحاوی؛ الهام رحمانی مفرد

4.

بررسی شخصیت سیاوش با نظریه مثبت‌اندیشی سلیگمن

دوره 15، شماره 19، پاییز 1398، صفحه 1-13
وجیهه ترکمانی؛ سمانه نیرومند

5.

تأملی بر «سخن » در شاهنام هی فردوسی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 63-101
تورج عقدایی

6.

دیالکتیک و عناصر بنیادین اندیشه های سیاسی فردوسی

دوره 4، شماره 14، بهار 1390، صفحه 9-28
علی اکبر امینی؛ عقیل گودرزی

7.

دگرگونی جایگاه و ارزش خرد از آثار حکما تا آثار عرفا

دوره 15، شماره 59، بهار 1398، صفحه 13-42
فرهاد دیناری؛ محمدرضا موحدی

8.

رستگاری از طریق معرفت به نفس در فلسفة بابا افضل کاشانی

دوره 13، شماره 52، تابستان 1396
مختار ابراهیمی

9.

روابط ساختاری بین خرد و رفتار اخلاقی: نقش واسطه‌ای خودمهارگری

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 321-332
منیر آزادمنش؛ خدیجه ابوالمعالی؛ اکبر محمدی

10.

مقایسة خرد در شاهنامه با متون ایرانی پیش از اسلام بر اساس زبانشناسی متن

دوره 12، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 115-151
مهدی رضایی؛ سید هاشم خاتمی

11.

نقش هوش موفق، خرد و خلاقیت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش و عادی

دوره 11، شماره 48، پاییز 1395، صفحه 141-160
زهره یارمحمدی؛ مهدی عرب زاده؛ پروین کدیورContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.