1.

اثربخشی آموزش معنادرمانی بر تصویر ذهنی از خدا، اضطراب مرگ و دین‌داری در دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر اهواز

دوره 18، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-11
ایران امیرلو؛ فرح نادری

2.

بررسی اثر باورهای دینی- ملی بر فردگرایی عمودی (موردمطالعه: شهروندان شهر تهران)

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 56-72
فرشاد نجفی اسدالهی؛ مجید کفاشی؛ بهرنگ صدیقی

3.

بررسی جامعه‌شناختی مصرف موسیقی (مطالعه موردی جوانان سبزوار)

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-101
ابراهیم صالح آبادی

4.

بررسی رابطه بین دین‌داری و اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

دوره 6، شماره 20، پاییز 1392، صفحه 77-96
علی‌رضا کندوانی‌اصل؛ فرامرز تقی‌لو

5.

بررسی رابطه بین دین‌داری و سبک زندگی در بین شهروندان شهر شاهین‌دژ

دوره 8، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 25-40
ماریا جعفرزاده؛ محمود علمی

6.

بررسی رابطه بین میزان دین‌داری با میزان مدارای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه‌های شهر کلاله

دوره 12، شماره 42، بهار 1398، صفحه 103-124
نازمحمد اونق؛ ناصر حقی؛ عبدالخلیل صوفی‌خجسته

7.

بررسی رابطه میزان دین‌داری و سبک زندگی جوانان

دوره 7، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 81-98
سید ناصر حجازی؛ هابیل حیدرخانی

8.

بررسی رابطه میزان دین‌داری و سبک زندگی جوانان

دوره 5، شماره 16، پاییز 1391، صفحه 127-144
سیدناصر حجازی؛ هابیل حیدرخانی

9.

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط ‌با گرایش دانش‌آموزان به نوع گروه‌ مرجع در دوره متوسطه در شهرستان اردبیل

دوره 6، شماره 18، بهار 1392، صفحه 81-102
حاجی ولی آقاقلیزاده؛ محسن علایی؛ فیروز راد

10.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دین‌داری، مطالعه موردی جوانان شهر تهران

دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 179-210
عبدالرضا ادهمی؛ سعید کشانی

11.

بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر در امید به آینده ی حاشیه نشینان تبریز

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 81-108
داود فرخ نژاد کشکی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان

12.

تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با مدگرایی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 6، شماره 18، بهار 1392، صفحه 7-25
بیانه مام‌الهی؛ محمود علمی

13.

تعیین میزان آگاهی مردم شهر گرمی (مغان) از بیماری ایدز و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و اقتصادی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1391، صفحه 119-141
نورالدین حسین‌پور؛ صمد صباغ

14.

رابطه دین‌داری با احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلا‌می‌ واحد تبریز

دوره 11، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 59-72
ثریا اکبری‌ شهابی؛ داود ابراهیم پور

15.

رابطه سرمایه اجتماعی و دین‌داری با احساس ارتباط و پیوستگی با طبیعت نزد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تبریز

دوره 8، شماره 26، بهار 1394، صفحه 85-98
بینا حبیبی؛ داود ابراهیم پور

16.

شنا‌سایی و مقایسه میزان شناخت و علاقه‌مندی دانش‌آموزان به اساطیر باستانی و معاصر

دوره 8، شماره 29، زمستان 1394، صفحه 75-91
مهران صمدی؛ فاطمه سادات رضوی

17.

طلاق عاطفی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان نقده

دوره 5، شماره 17، زمستان 1391، صفحه 7-22
سمیه ابراهیمی؛ حسین بنی‌فاطمه

18.

عوامل اجتماعی مؤثر در دین‌داری (مطالعه موردی: جوانان 20 تا 29 سال شهر تهران)

دوره 4، شماره 14، پاییز 1393، صفحه 9-26
عبدالرضا ادهمی؛ سعید کشانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.