کلیدواژه‌ها = خدا
تعداد مقالات: 17

1

ابلیس در جهان‌بینی عطار

دوره 11، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 11-33
ابراهیم ابراهیم‌تبار

2

ابلیس در جهان‌بینی مولوی

دوره 12، شماره 46، دی 1394، صفحه 199-222
ابراهیم ابراهیم تبار

3

آداب مکالمه انسان با خدا بر اساس مدل ارتباطی دیوید برلو و نظریه یاکوبسن (با تکیه ‌بر آثار منثور عرفانی تا قرن هفتم)

دوره 14، شماره 50، بهار 1397، صفحه 267-293
مریم نجفی؛ حسین یزدانی؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ فاطمه کوپا

4

از أنای محمود تا أنای مردود

دوره 13، شماره 50، دی 1395
ابراهیم ابراهیم تبار

5

اندیشه های مهاتما گاندی درباره دین اسلام

دوره 12، شماره 44، بهار 1396، صفحه 10-20
محمود سید؛ مجید گل محمدی

6

بررسی داستان تمثیلی تکدرخت اثر استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 65-85
محمدرضا شعبانی؛ عبدالحسن فرزاد

7

بررسی مبانی دعا از منظر مولوی با تأکید بر مثنوی

دوره 8، شماره 32، پاییز 1392، صفحه 38-61
بخشعلی قنبری؛ طیبه مکی آبادی

8

بنمایه های نیایش در مثنویهای عطّار الهی نامه،اسرار نامه، منطق الطّیر، مصیبت نامه

دوره 13، شماره 9، بهار 1396، صفحه 125-154
رضا اشرف زاده؛ راضیه رضازاده

9

پژوهشی تطبیقی درباره وحدت وجود از دیدگاه مولوی و اسپینوزا

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 91-119
مهناز صفائی هوادرق؛ علی اصغر حلبی

10

تحلیل تلمیحات عرفانی در دیوان سلمان ساوجی

دوره 12، شماره 46، دی 1394، صفحه 55-76
محمدتقی l قندی؛ جلیل تجلیل

11

رابطه‌ی انسان با خدا بر پایه‌ی اندیشه‌ی خداگونه‌پنداری انسان در آثار عطّار نیشابوری

دوره 3، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 73-106
محمّد ایرانی؛ حسین صادقی

12

سیری در مفهوم عرفانی بلا در ادبیات فارسی

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 70-88
قدمعلی سرامی؛ مهدی میرزا رسول زاده؛ عبدالرضا گودرزی

13

سعدی و خدایِ آشنایِ او در بوستان و گلستان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 137-152
پارسا یعقوبی؛ زهرا ابطحی

14

گفتمان عقل و دین در توصیف خدا در قرون وسطی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 80-99
محمد اکوان؛ مریم کاتوزی

15

مفهوم بزنگاهی درد در عرفان عطّار

دوره 13، شماره 9، بهار 1396، صفحه 73-95
حسین قاسمی فرد؛ رضا اشرف زاده؛ محمد قاسمی

16

نقش خدا در نظام معرفت‌شناسی دکارت و اوگوستینوس

دوره 5، شماره 11، بهار 1395، صفحه 95-118
سیدمصطفی شهرآیینی؛ مریم غازی

17

هرمنوتیک یا تاویل و تفسیر از دیدگاه ابن عربی

دوره 5، شماره 20، پاییز 1389، صفحه 126-154
مهدی نجفی افراContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.