1.

بررسی زبان و لحن حماسی در قصاید انوری

دوره 16، شماره 21، بهار 1399، صفحه 68-82
علی درویشی؛ رضا صادقی شهپر

2.

بررسی کارکرد اسطوره‌های حماسی و تاریخی در قصاید شهریار

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 139-158
مهدی نوروز؛ رضا جلیلی

3.

بررسی کارکردهای دینی و اخلاقی جملات پرسشی و امری در قصاید سنایی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 66-92
حسین سلیمی؛ بشیر علوی

4.

تأثیر عناصر تعلیمی در دگردیسی قالب قصیده در شعر انقلاب

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 55-70
سید احمد حسینی کازرونی؛ محمد رضا کمالی بانیانی

5.

ردیف و نسبت آن با تصویرگری (پژوهشی در شعر کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 89-98
محمد حکیم آذر

6.

سبک‌شناسی لایه‌ای قصاید عنصری

دوره 15، شماره 19، پاییز 1398، صفحه 41-61
فرزانه غفاری

7.

سبک منوچهرى

دوره 2، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 39-78

8.

عناصر موسیقایی و زیبایی‌های آن در قصاید انوری و جمال و مقایسه تطبیقی آن‌ها

دوره 7، شماره 27، بهار 1395، صفحه 53-71

9.

قافیه بلاغى" با تکیه بر قصاید رودکى، عنصرى، فرّخى و منوچهرى

دوره 2، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 95-112

10.

کاربرد ادبی و هنری الف در پهنه ادب پارسی (با تکیه بر اشعار انوری و شاعران سبک خراسانی)

دوره 7، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 143-166
غلامرضا حیدری

11.

مرگ قصیده (نگاهی به چرایی زوال قصیدۀ مدحی در دورۀ معاصر با رویکرد دیرینه‌شناسانۀ میشل فوکو)

دوره 10، شماره 38، بهار 1394، صفحه 87-110
عیسی امن خانی؛ منا علی مددی

12.

مقایسه‌ی دو چامه‌ی خاقانی شروانی و ملا محمود بیخود

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 15-30
سیداحمد پارسا

13.

نقد خویشتن تحلیل قصیده‌ی «در مذمّت شعر و شاعری» از انوری

دوره 3، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 109-134
حسین خسروی؛ حسین یزدانی

14.

نگرشی ساختارگرایانه به قصیده حاجیان ناصرخسرو

دوره 12، شماره 8، تابستان 1396، صفحه 11-29
رضا اشرف زاده؛ امیرالله شمقدریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.