1.

امکان رویکردی تلفیقی در معناشناسی اوصاف الهی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-97
قدرت الله قربانی

2.

بیان غیر صریح در شاهنامه فردوسی مبتنی بر نظریه ی معنا شناسی کاترین کربرات

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 9-23
اکرم رحمانی

3.

بررسی تطبیقی آیه محبت از دیدگاه فریقین با تأکید بر معناشناسی آیه

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 251-276
محمد جهادی؛ علیرضا صابریان؛ حمید محمد قاسمی

4.

بررسی تطبیقی جنبه‌های معناشناسی و هستی شناسی زیبایی از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 203-229
فرحناز عیدی

5.

بررسی تطبیقی چندمعنایی واژه «یَد» در قرآن کریم و نهج البلاغه در پرتو نظریه استعاره شناختی

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 131-148
جعفر عموری؛ عبدالرضا عطاشی

6.

بررسی رابطه معنایی با ویژگی‌های آوایی و میزان بسامد همخوان‌ها در القای مفاهیم آیات قرآنی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 165-183
جلال رحیمیان؛ فرشته محمدپور

7.

بررسی معنایی واژه خسران در قرآن کریم با تکیه بر مضامین سوره عصر

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 145-160
سید ضیاءالدین علیا نسب؛ حسین جلائی نوبری؛ اشرف تنومند

8.

تحلیل عناصر زیباشناسی و معناشناسی در سوره قارعه بر اساس روش ساختارگرایی

دوره 8، شماره 31، بهار 1396، صفحه 95-115
محمدحسن معصومی؛ فاطمه شریفی تشنیزی

9.

روش‌های معناشناسی در علم اصول

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 83-99
ایران سلیمانی

10.

فَرگشتِ تاریخی- اعتقادیِ واژه «حُبّ» از ادبیّات عصر جاهلی تا آموزه‌های عرفان اسلامی

دوره 15، شماره 58، زمستان 1397، صفحه 149-173
مهدی شفائی؛ محمدصالح شریف عسکری؛ محمد علی ربی‌پور

11.

کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در رباعیات وحشی بافقی از دیدگاه معناشناسی

دوره 6، شماره 23، بهار 1394، صفحه 9-26
الخاص ویسی؛ فاطمه دریس

12.

معناشناسی «برکة» در قرآن

دوره -10، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 16-37
طیبه اکبری راد؛ فاطمه حاج شیخ علی زهرایی

13.

معناشناسی تاریخی واژگان قرآنی: تحلیلی بر انواع دگردیسی و تأثیر آن بر فرآیند تفسیر

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 159-188
احمد اسدی؛ محمدجواد اسکندرلو؛ علیرضا کاوند

14.

معناشناسی «زرع» در قرآن کریم

دوره 11، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 1-25
طیبه اکبری راد؛ سکینه عموزادی

15.

معناشناسی ‌«ضلال»‌ و «غیّ» ‌در ‌قرآن کریم‌

دوره 11، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 67-86
محمد قاسمی؛ زینب ایزدخواستی

16.

معناشناسی عشق از نگاه عرفا با رویکرد به نظرات مولوی

دوره 12، شماره 48، تابستان 1395
زهرا کاشانیهاContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.