1.

اسطوره «داوری ایزدی» به‏وسیلۀ آتش در شاهنامه

دوره 10، شماره 34، بهار 1393، صفحه 43-65
نغمه دادور

2.

بررسی بازتاب نمادین آتش در دو داستان مثنوی با رویکرد تطبیقی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 225-250
محمد صافحیان؛ زکیه رشیدآبادی

3.

بررسی تحلیلی تطبیقی سیاوش، اوزیریس و آتیس

دوره 7، شماره 22، بهار 1390، صفحه 17-34
محمود رضایی دشت ارژنه؛ پروین گلیزاده

4.

بررسی شخصیت‌پردازی سیاوش در شاهنامه فردوسی

دوره 11، شماره 43، بهار 1399، صفحه 55-94

5.

بررسی شخصیت سیاوش با نظریه مثبت‌اندیشی سلیگمن

دوره 15، شماره 19، پاییز 1398، صفحه 1-13
وجیهه ترکمانی؛ سمانه نیرومند

6.

تحلیل مضمونی چند نمونه از نگاره‌های «گذر سیاوش بر آتش» در شاهنامه فردوسی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1389، صفحه 56-78
سعید زاویه؛ ایرج داداشی؛ آمنه مافی تبار

7.

تحلیل نشانه ـ معناشناختی کارکرد گفتمانی مقاومت اسطوره‌ای در داستان سیاوش

دوره 15، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 247-280
ابراهیم کنعانی

8.

تراجیدیة سیاوش والعبر التاریخیة

دوره 1، شماره 4، بهار 1433، صفحه 41-25
محمد نوید بازرگان؛ سیدابراهیم آرمن

9.

جلوه‌های آرمانشهر و شهریار آرمانی فردوسی با جستاری در داستان سیاوش

دوره 10، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 179-212
حسنعلی عباسپور اسفندن؛ احمد رنجبر

10.

دو فرضیه درباره داستان سیاوش (با توجه به نظر شاهنامه پژوهان ایرانی، تاجیک، روس و اروپایی)

دوره 11، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 11-48
نسرین بازگیر

11.

ساختار تقابلی داستان سیاوش در شاهنامه بر اساس نظریه لوی استروس

دوره 13، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 75-107
محمد چهارمحالی؛ مریم شعبانزاده؛ محمود حسن آبادی

12.

سیاوش در آیینه ادب فارسی (تا قرن هفتم)

دوره 3، شماره 6، بهار 1386، صفحه 70-87
نسرین شکیبی ممتاز

13.

سیاوش و اسطوره بازگشت جاودانه

دوره 11، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 239-261
وحید رویانی؛ منصور حاتمی‌نژاد

14.

شکوه سیاوش در آیینة عرفان

دوره 4، شماره 10، بهار 1387، صفحه 47-61
ناهید جعفری

15.

علل دگردیسی ریشه‌های اساطیری شخصیت سودابه در داستان سیاوش شاهنامه

دوره 13، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 197-242
اقدس فاتحی

16.

فرایند فردیّت سیاوش

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 79-115
تورج عقدایی

17.

کیخسرو و بهرام (خوانش بینامتنی شاهنامه و هفت پیکر از منظر شخصیت پردازی اسطوره‌گونه کیخسرو و بهرام گور)

دوره 15، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 103-130
رضا رفایی قدیمی مشهد؛ حسینعلی قبادی

18.

مطالعه تطبیقی در اساطیر ایران و شرق دور (اسطوره سیاوش ایران و کوتان اوتونایِ قوم آینو با رویکرد جوزف کمبل)

دوره 14، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 41-82
سعید اخوانی؛ فتانه محمودی

19.

مقایسۀ سیاوش، انسان آرمانی شاهنامه با نوح، انسان کامل تورات

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 107-127
مهدی رضازاده قزاآن؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ یونس حمامی لاله زارContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.